Education Information

Education Information

 • 2019 - 2020 Post Doctorate

  Linköpings Universitet (Linköping University), REMESO, REMESO, Sweden

 • 2007 - 2015 Doctorate

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Siyasal Bölümü, Turkey

 • 2010 - 2011 Doctorate

  Université Paris-X Nanterre, Université Paris Ouest Nanterre , Centre De Droit İnternational De Nanterre (CEDIN), France

 • 2006 - 2011 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Economıcs (Open Educatıon), Economics, Turkey

 • 2005 - 2007 Postgraduate

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Siyasal Bölümü, Turkey

 • 2004 - 2005 Postgraduate

  Bogazici University, Instıtute Of Socıal Scıences, Master of European Studies, Turkey

 • 2001 - 2004 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty of Political Sciences, Department of Political Sciences and International Relations, Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty of Political Sciences, Department of Political Sciences and Public Administration, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  Uluslararası Hukukta Evrensel Yargı Yetkisi

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Siyasal Bölümü

 • 2007 Postgraduate

  Soğuk Savaş Sonrasında Avrupa Birliği'nin Avrupa Güvenlik Sistemindeki Yeri

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Siyasal Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate French

 • C1 Advanced English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2021Eğitimde Ölçme-Değerlendirme İlkelerine Uygun Sınav Hazırlama Yöntemleri

  Vocational Training , İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • 2021Course on Public International Law

  Vocational Training , The Hague Acadey of Internatioanl Law

 • 2021Legal and Political Challenges of Migrants’ Integration in Europe

  Vocational Training , Universita Tuscia

 • 2021Crisis Management and Crisis Impact over National and International Systems

  Vocational Training , International Peace and Security (IPSE)

 • 2021Sağlık Hukuku Sertifika Programı

  Vocational Training , İstanbul Institute

 • 2021İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

  Occupational Health and Safety , İstanbul Üniversitesi

 • 2021Türkiye, NATO VE Transatlantik İlişkiler Sertifika Programı

  Vocational Course , Dış Politika Enstitüsü

 • 2021Yapay Zeka ve Hukuk

  Vocational Training , Hacettepe Üniversitesi

 • 2021Göç Programı

  Vocational Training , Türk-Alman Üniversitesi

 • 2020Güvenlik Akademisi XV

  Vocational Course , Uluslararası İlişkiler Konseyi

 • 2020ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER VE TAHKİM EĞİTİMİ

  Vocational Training , İstanbul Gedik Üniversitesi

 • 2020Certificate in Global Governance

  Vocational Training , International Business Management Institute

 • 2020İstanbul Üniversitesi -Springer Nature Yazar Çalıştayı

  Other , Springer Nature - İstanbul Üniversitesi

 • 2018Eğiticinin Eğitimi

  Education Management and Planning , İstanbul Ticaret Üniversitesi

 • 2018Takım Çalışması

  Education Management and Planning , KAGEM İstanbul Üniversitesi

 • 2018Stres Yönetimi

  Education Management and Planning , KAGEM İstanbul Üniversitesi

 • 2017Cambridge Yazarlık Eğitimi

  Education Management and Planning , Cambridge University

 • 2016Kamu İç Kontrol Standartları Eğitimi

  Quality Management , İÜ Personel Daire Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü

 • 2016Dış Politika Akademisi

  Education Management and Planning , Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği

 • 2015Mülteci Okulu

  Education Management and Planning , İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 • 2015Sanat Tarihi

  Other , Mimar Sinan Üniversitesi

 • 2015Eğiticiler Buluşması İstanbul Süreci: Eğitimde Etkileşim ve Katılımın Güçlendirilmesi

  Education Management and Planning , İstanbul Üniversitesi Eğitim Koordinatörlüğü

 • 2015İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

  Occupational Health and Safety , İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

 • 2014Bilimsel Araştırma Yöntemleri

  Education Management and Planning , İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2013Mega Hızlı Okuma

  Other , İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • 2013Beyni Etkin Kullanma ve Hafıza Teknikleri

  Other , İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • 2013Temel İlkyardım Eğitim Programı

  Health&Medicine , İstanbul Tıp Fakültesi İlkyardım Eğitim Merkezi

 • 2011Güvenlik Akademisi

  Education Management and Planning , Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği

 • 2010Certificat de Langue Française

  Foreign Language , Cours de Civilisation Française de la Sorbonne

 • 2010Certificate Program on International Criminal Law

  Education Management and Planning , İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 • 2009Certificat de Langue Française

  Foreign Language , Ambassade de France en Turquie/ Institut Français d'Istanbul

 • 2009Public International Law

  Education Management and Planning , Hague Academy of International Law

 • 2001Orta Almanca I

  Foreign Language , İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü

 • 2000Temel Almanca II

  Foreign Language , İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü