Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kur’ân’ın Umûm Bildiren İfadelerinin Haber-i Vâhidle Tahsisi Konusundaki Usûlî Tartışmalar

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, cilt.31, ss.203-229, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Osmanlı Fetvalarında Iskât-ı Cenînin (Cenin Düşürmenin) Cezai Sonuçları

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.956-965, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslami Açıdan Genetiği Değiştirilmiş Ürünler

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.1004-1022, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Fetva Mecmuaları ve Taşköprîzâde'nin Veba Risalesi Örnekliğinde Osmanlı'da Pandemi ve Din

Salgın Hastalıklar ve Din Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 18 Temmuz 2020

Mecmau’l-Fıkhi’l-İslâmî ed-Duvelî’nin Tıbbi Konularda Fetva Usûlü

Tıbbi Konularda Fetva Verme Metodolojisi ve Zorluklar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2019

İslam Fıkhı Açısından Hasta Mahremiyeti

Hasta Mahremiyeti Çalıştay, İstanbul, Türkiye, 17 Kasım 2018

Medicine in Ottoman Fatwa (Religious Verdict) Collections

BRAIS (British Association for Islamic Studies) Conference, Exeter, İngiltere, 9 - 11 Nisan 2018

İslam Hukukuna Göre İnsan Organlarının Satışı

I. İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2015

İslam Hukuku Açısından Bedene Estetik Müdahale

Bedene Yapılan Müdahaleler Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Ekim 2015

Fetva Mecmuaları Işığında Osmanlı’da Tıp

Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, Sakarya, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2015

Genetik Modifikasyon ve Helal Gıda

Uluslararası Helal Ürün Ekonomisi Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 19 - 21 Mart 2015, ss.768-787

Klasik Dönem Osmanlı Fetvalarında İnsan Bedeni Üzerinde Tasarrufun Sınırları

I. Türk Hukuk Tarihi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2012

Tıpta İleriye Dönük Talimatlar

Hayatın Sonuna Dair Fıkhî ve Tıbbî Meseleler -Tartışmalı İlmi Toplantı-, İstanbul, Türkiye, 09 Haziran 2012

GDO’lu Gıdaların Etik ve Fıkhi Açıdan Değerlendirilmesi

V. Genç Akademisyenler Buluşması, Mardin, Türkiye, 17 - 19 Haziran 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

Maslahat Teorisi Açısından Bedene Müdahalenin Fıkhi Sınırları

Tıbbi, Dini, Hukuki ve Etik Açıdan Bedene Yapılan Müdahaleler, Adem Az-Hakan Ertin, Editör, İSAR Yay., İstanbul, ss.193-214, 2021

Tıpta Ayıp Yok mu? Doktora Namahrem Olmaz mı? Biyofıkıh Perspektifinden Hastanın Beden Mahremiyeti

Hasta Mahremiyeti, İ. İlkılıç,C. Kucur,O. Önder, Editör, İSAR Yayınları, İstanbul, ss.139-164, 2020

İleriye Yönelik Sağlık Talimatları ve İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

Hayat Ne Zaman Başlar, Ne Zaman Biter? Tıbbi, Dini ve Etik Sorunlar, Ertin H, Özaykal M., Editör, İsar Yayınları, İstanbul, ss.249-277, 2019

Tıbbi Konular

Fıkıh Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru, Güman O., Duman S. , Editör, Beyan Yayınları, İstanbul, ss.282-316, 2019

Faruk Beşer

Türkiye’nin Birikimleri-I: İlahiyatçılar, ., Editör, İlke Yayıncılık, İstanbul, ss.301-313, 2013

Ali Bardakoğlu

Türkiye’nin Birikimleri-I: İlahiyatçılar, ., Editör, İlke Yayıncılık, İstanbul, ss.315-327, 2013

Ansiklopedide Bölümler

Rekât

Temel İslam Ansiklopedisi (TİA), İSAM, ss.., 2020

Su

Temel İslam Ansiklopedisi (TİA), İSAM, ss.., 2020

Küsûf Namazı

Temel İslam Ansiklopedisi (TİA), İSAM, ss.., 2019

Diğer Yayınlar