Asst. Prof. Merve ÖZAYKAL


Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law

Department of Islamic Jurisprudence


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Theology, Islamic Law, History of Law, Philosophy and Sociology of Law

Metrics

Publication

48

Project

1

Thesis Advisory

21

Open Access

11
UN Sustainable Development Goals

Biography

İlahiyat lisans eğitimini Ankara Üniversitesi’nde aldı (2008). Yüksek lisans eğitimini “Cessâs’ın Nesih Anlayışı” başlıklı teziyle aynı üniversitenin İslam Hukuku Ana Bilim Dalı’nda tamamladı (2010). 2009-2013 yılları arasında İSM bünyesinde Valide Atik Medresesi’nde klasik İslami ilimler okudu. 2013-2014 akademik yılında ABD’de Georgetown Üniversitesi’ne bağlı Kennedy Etik Enstitüsü’nde misafir araştırmacı olarak bulundu ve biyoetik eğitimi aldı. Muhtelif zamanlarda Mısır, Suriye ve Ürdün’de eğitim amaçlı bulundu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde başladığı doktorasını, 2011 yılında araştırma görevlisi olarak atandığı Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde “İslam Hukukuna Göre Beden Üzerinde Tasarruf ve Organ Nakli” konulu tezi ile tamamladı (2017). Ayrıca “Osmanlı Fetva Mecmualarında Tıp” başlıklı tezi ile İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı’ndan yüksek lisans derecesi aldı (2016). 2018 yılı itibariyle İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca 2010 yılından beri İSAR TAÇ (Tıp ve Ahlak Çalışma) Grubu'nun daimi üyesidir. Temel çalışma alanları İslami biyoetik (biyofıkıh), fıkıh-ahlak ilişkisi, fıkıh usulü, içtihat ve güncel fıkhî meselelerdir. 


"İlimde merhamet, cehaleti teşviktir." (Prof. Dr. İbrahim ÇALIŞKAN)

Education Information

2010 - 2017

2010 - 2017

Doctorate

Sakarya University, Faculty Of Theology, İslam Hukuku , Turkey

2013 - 2016

2013 - 2016

Postgraduate

Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Tıp Tarihi Ve Etik , Turkey

2008 - 2010

2008 - 2010

Postgraduate

Ankara University, Faculty Of Theology, İslam Hukuku, Turkey

2004 - 2008

2004 - 2008

Undergraduate

Ankara University, Faculty Of Theology, Turkey

Dissertations

2017

2017

Doctorate

İslam Hukukuna Göre Beden Üzerinde Tasarruf ve Organ Nakli

Sakarya University, İlahiyat Fakültesi, İslam Hukuku

2016

2016

Postgraduate

Osmanlı Fetva Mecmualarında Tıp

Istanbul University, Tıp, Tıp Tarihi Ve Etik

2010

2010

Postgraduate

Cessâs'ın Nesih Anlayışı

Ankara University, İlahiyat Fakültesi, İslam Hukuku

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

C1 Advanced

C1 Advanced

Arabic

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Theology

Islamic Law

History of Law

Philosophy and Sociology of Law

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law

2011 - 2018

2011 - 2018

Research Assistant

Sakarya University, Faculty Of Theology, İslam Hukuku Anabilim Dalı

Managerial Experience

2022 - Continues

2022 - Continues

Uluslararası İlişkiler Koordinatörü

Istanbul University, Faculty Of Theology

2018 - 2022

2018 - 2022

Erasmus Program Institutional Coordinator

Istanbul University, Faculty Of Theology

Courses

Doctorate

Doctorate

Fıkıh Usulü ve Mezhep

Doctorate

Doctorate

Fıkıh-Ahlak İlişkisi

Postgraduate

Postgraduate

Seminer

Undergraduate

Undergraduate

Tenets of Islamic Practices

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuku II

Undergraduate

Undergraduate

İslamic Law II

Postgraduate

Postgraduate

Bio-medical Fiqh

Undergraduate

Undergraduate

Fıkıh ve Biyoetik

Undergraduate

Undergraduate

İslam İbadet Esasları (II. Öğretim)

Undergraduate

Undergraduate

Fıkıh ve Biyoetik (II. Öğretim)

Undergraduate

Undergraduate

Fıkıh Usulü

Undergraduate

Undergraduate

Fıkıh II

Undergraduate

Undergraduate

İslam İbadet Esasları

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuku III

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuku II

Undergraduate

Undergraduate

History of Islamic Law

Postgraduate

Postgraduate

Biyo-Medikal Fıkıh

Undergraduate

Undergraduate

Islamic Law I

Undergraduate

Undergraduate

Islamic Law II

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuku I (II. Öğretim)

Undergraduate

Undergraduate

Fıkıh ve Biyoetik (II. Öğretim)

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuku I

Undergraduate

Undergraduate

Fıkıh Usulü

Advising Theses

Continues

Continues

Postgraduate

İslam Hukukuna Göre İnsan Bedenine Ait Temiz ve Necis Parçalarla Tedavi

Özaykal M. (Advisor)

L.Kartal(Student)

Continues

Continues

Postgraduate

Neslin Korunması Bağlamında Fıkhi Açıdan Üreme Hücrelerinin Donasyonu

Özaykal M. (Advisor)

T.İbrahim(Student)

Continues

Continues

Postgraduate

Yaşam-Ölüm İkileminde Çocuk: Fıkhî ve Etik Yönleriyle Pediatrik Ötanazi

Özaykal M. (Advisor)

N.Özdemir(Student)

Continues

Continues

Postgraduate

DUHAN (TÜTÜN) TARTIŞMALARINDAN YAPAY ETE GIDADA HELALLİK PROBLEMİ

Özaykal M. (Advisor)

F.YAZIROĞLU(Student)

Continues

Continues

Postgraduate

İslam Hukuku Açısından Erkek Bedenine Estetik Müdahale

Özaykal M. (Advisor)

E.Sarıtaş(Student)

Continues

Continues

Postgraduate

Ürdün Fetva Kurumu ve Tıbbi Fetvalarının Mukayeseli Analizi

Özaykal M. (Advisor)

A.Erol(Student)

Continues

Continues

Postgraduate

Üremenin Rahim Dışına Taşınması: Fıkhi ve Etik Açıdan Yapay Rahim

Özaykal M. (Advisor)

M.Feyza(Student)

Continues

Continues

Postgraduate

Nesh Bağlamında Ayetlerin Unutturulması Meselesi

Özaykal M. (Advisor)

H.Seyfullah(Student)

Continues

Continues

Doctorate

İslam Hukukuna Göre Genetik Müdahale

Özaykal M. (Advisor)

R.Mansour(Student)

Continues

Continues

Doctorate

İslam Hukukuna Göre Bedene Estetik Müdahale

Özaykal M. (Advisor)

Ş.Akartepe(Student)

Continues

Continues

Postgraduate

İslâm Hukuku’nda Aynî Necis Kavramı ve Pratik Görünümleri

Özaykal M. (Advisor)

A.Kara(Student)

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Osmanlı Hukukunda Sağlıkta Şiddete ve Anlaşmazlığa Bir Çözüm Modeli Olarak Rıza Sözleşmesi Uygulaması

Özaykal M.

Şiddet Döngüsü ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Samsun, Turkey, 23 - 24 December 2023

2023

2023

Osmanlı'da Hekimlik Ahlakı ve Fıkhı

Özaykal M.

Osmanlı'da İlm-i Ahlak Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 - 16 December 2023, pp.1-20

2023

2023

Halal Status of Honeybee Products

ÖZAYKAL M., ATAYOĞLU A. T., GÜNER ATAYOĞLU A., Atayolu R.

Congress of Halal Quality, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 18 - 19 May 2023

2023

2023

Tıbbi Genetikte Güncel Tartışmalar: SMA Örneği

Özaykal M.

Tıbbî, Dinî, Hukukî ve Etik Açıdan Genetik Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 13 May 2023

2023

2023

Is Making Money from the Body a Right? Islamic Jurisprudence, Ethics and Human Rights on the Problem of Commercialization of the Body

Özaykal M.

CILE 10th International Conference on The Interplay of Islamic Ethics and Human Rights (Doha-Qatar), Ad-Dawhah, Qatar, 15 - 16 March 2023, pp.1

2023

2023

Çağdaş Fıkıh Çalışmalarında Disiplinlerarasılığın İmkânı

Özaykal M.

II. Lisansüstü Sosyal Bilimler Sempozyumu Açılış Paneli: Klasikten Günümüze İlimlerarası İlişkiler, İstanbul, Turkey, 11 March 2023, pp.1

2021

2021

Organ Nakline Karşı Çıkanların Dini Açıdan İleri Sürdükleri Gerekçelerin Değerlendirilmesi

Özaykal M.

Din İşleri Yüksek Kurulu Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı-XIII (Organ Naklinde Sınırlar), Ankara, Turkey, 28 September 2021, pp.1

2021

2021

The Criticism by al-Jassās of his Predecessors on Naskh (Abrogation)

Özaykal M.

BRAIS (British Association for Islamic Studies), London, United Kingdom, 08 July 2021

2020

2020

Fetva Mecmuaları ve Taşköprîzâde'nin Veba Risalesi Örnekliğinde Osmanlı'da Pandemi ve Din

Özaykal M.

Salgın Hastalıklar ve Din Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 18 July 2020

2019

2019

Mecmau’l-Fıkhi’l-İslâmî ed-Duvelî’nin Tıbbi Konularda Fetva Usûlü

ÖZAYKAL M.

Tıbbi Konularda Fetva Verme Metodolojisi ve Zorluklar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 22 December 2019

2018

2018

İslam Fıkhı Açısından Hasta Mahremiyeti

ÖZAYKAL M.

Hasta Mahremiyeti Çalıştay, İstanbul, Turkey, 17 November 2018

2018

2018

Medicine in Ottoman Fatwa (Religious Verdict) Collections

ÖZAYKAL M.

BRAIS (British Association for Islamic Studies) Conference, Exeter, United Kingdom, 9 - 11 April 2018

2015

2015

İslam Hukukuna Göre İnsan Organlarının Satışı

ÖZAYKAL M.

I. İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 25 October 2015

2015

2015

İslam Hukuku Açısından Bedene Estetik Müdahale

ÖZAYKAL M.

Bedene Yapılan Müdahaleler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 17 - 18 October 2015

2015

2015

Fetva Mecmuaları Işığında Osmanlı’da Tıp

ÖZAYKAL M.

Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, Sakarya, Turkey, 14 - 17 October 2015

2015

2015

Genetik Modifikasyon ve Helal Gıda

ÖZAYKAL M.

Uluslararası Helal Ürün Ekonomisi Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 19 - 21 March 2015, pp.768-787

2012

2012

Klasik Dönem Osmanlı Fetvalarında İnsan Bedeni Üzerinde Tasarrufun Sınırları

ÖZAYKAL M.

I. Türk Hukuk Tarihi Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 22 December 2012

2012

2012

Tıpta İleriye Dönük Talimatlar

ÖZAYKAL M.

Hayatın Sonuna Dair Fıkhî ve Tıbbî Meseleler -Tartışmalı İlmi Toplantı-, İstanbul, Turkey, 09 June 2012

2011

2011

GDO’lu Gıdaların Etik ve Fıkhi Açıdan Değerlendirilmesi

ÖZAYKAL M.

V. Genç Akademisyenler Buluşması, Mardin, Turkey, 17 - 19 June 2011

Books & Book Chapters

2023

2023

Oruç

Özaykal M.

in: İslam İbadet Esasları, Mürteza Bedir, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.91-117, 2023

2021

2021

Fetvalar Işığında Osmanlı'da Salgın Hastalıklar

Özaykal M.

in: Dinî ve Etik Yönleriyle Salgın Hastalıklar, Tuba Erkoç Baydar, Editor, İHÜ Yayınları, İstanbul, pp.115-137, 2021

2021

2021

İleriye Yönelik Sağlık Talimatları ve İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

Özaykal M.

in: Hayat Ne Zaman Başlar, Ne Zaman Biter? Tıbbi, Dini ve Etik Sorunlar, Ertin H,Özaykal M., Editor, İsar Yayınları, İstanbul, pp.203-226, 2021 Creative Commons License

2021

2021

İİT'ye Bağlı Uluslararası İslam Fıkıh Akademisinin Tıbbi Konularda Fetva Usulü: Organ Nakli Örneği

Özaykal M.

in: Fıkıh ve Biyoetik: İslam Hukuku Bakımından Tıbbi Konularda Karar Verme Süreci-2, M. İhsan Karaman,Hakan Ertin,Mürteza Bedir, Editor, İsar Yayınları, İstanbul, pp.151-179, 2021 Creative Commons License

2020

2020

Maslahat Teorisi Açısından Bedene Müdahalenin Fıkhi Sınırları

Özaykal M.

in: Tıbbi, Dini, Hukuki ve Etik Açıdan Bedene Yapılan Müdahaleler, Adem Az-Hakan Ertin, Editor, İSAR Yay., İstanbul, pp.193-214, 2020 Creative Commons License

2020

2020

Tıpta Ayıp Yok mu? Doktora Namahrem Olmaz mı? Biyofıkıh Perspektifinden Hastanın Beden Mahremiyeti

Özaykal M.

in: Hasta Mahremiyeti, İ. İlkılıç,C. Kucur,O. Önder, Editor, İSAR Yayınları, İstanbul, pp.139-164, 2020 Creative Commons License

2019

2019

Güncel Tıbbi Meseleler (78-88)

Özaykal M.

in: Fıkıh Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru, Güman O.,Duman S., Editor, Beyan Yayınları, İstanbul, pp.282-316, 2019

2018

2018

Darulfunun İlahiyat (Biyoetik Temalı Sayı)

Özaykal M. (Editor)

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 2018

Episodes in the Encyclopedia

2019

2019

Küsûf Namazı

Özaykal M.

Temel İslam Ansiklopedisi, İSAM, pp.5/292-294, 2019

2019

2019

Rekât

Özaykal M.

Temel İslam Ansiklopedisi, İSAM, pp.6/524-526, 2019

2019

2019

Su

Özaykal M.

Temel İslam Ansiklopedisi, İSAM, pp.7/284-289, 2019

Awards

October 2019

October 2019

1. Muhammed İhsan Oğuz İlahiyat Araştırma Ödülleri Doktora Birincilik

Muhammed İhsan Oğuz Vakfı & Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

April 2018

April 2018

Doktora Teşvik Ödülü

Prof. Dr. Mehmet Cemal Sofuoğlu Türk-İslam AraştırmalarıScholarships

2011 - 2017

2011 - 2017

2211-A Yurt İçi Doktora Burs Programı

TUBITAK

2013 - 2014

2013 - 2014

2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı (Georgetown Üniversitesi Kennedy Etik Enstitüsü, Washington DC, ABD)

Other International Organizations

2009 - 2010

2009 - 2010

Kahire Üniversitesi Arap Dili Eğitim Bursu

Ministry of Education

2005 - 2006

2005 - 2006

TÖMER Dil Bursu

University