Dr.Öğr.Üyesi

Merve ÖZAYKAL


İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölüm

İslam Hukuku Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2010 - 2017

2010 - 2017

Doktora

Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi , İslam Hukuku , Türkiye

2013 - 2016

2013 - 2016

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi Ve Etik , Türkiye

2008 - 2010

2008 - 2010

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Hukuku, Türkiye

2004 - 2008

2004 - 2008

Lisans

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2017

2017

Doktora

İslam Hukukuna Göre Beden Üzerinde Tasarruf ve Organ Nakli

Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Hukuku

2016

2016

Yüksek Lisans

Osmanlı Fetva Mecmualarında Tıp

İstanbul Üniversitesi, Tıp, Tıp Tarihi Ve Etik

2010

2010

Yüksek Lisans

Cessâs'ın Nesih Anlayışı

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Hukuku

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İlahiyat , İslam Hukuku

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Hukuku Anabilim Dalı

2011 - 2018

2011 - 2018

Araştırma Görevlisi

Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi , İslam Hukuku Anabilim Dalı

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Fıkıh ve Biyoetik

Lisans

Lisans

İslam İbadet Esasları (II. Öğretim)

Lisans

Lisans

Fıkıh ve Biyoetik (II. Öğretim)

Lisans

Lisans

Fıkıh Usulü

Lisans

Lisans

Fıkıh II

Lisans

Lisans

İslam İbadet Esasları

Lisans

Lisans

İslam Hukuku III

Lisans

Lisans

İslam Hukuku II

Lisans

Lisans

History of Islamic Law

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Biyo-Medikal Fıkıh

Lisans

Lisans

Islamic Law I

Lisans

Lisans

Islamic Law II

Lisans

Lisans

İslam Hukuku I (II. Öğretim)

Lisans

Lisans

Fıkıh ve Biyoetik (II. Öğretim)

Lisans

Lisans

İslam Hukuku I

Lisans

Lisans

Fıkıh Usulü

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Kur’ân’ın Umûm Bildiren İfadelerinin Haber-i Vâhidle Tahsisi Konusundaki Usûlî Tartışmalar

ÖZAYKAL M.

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, cilt.31, ss.203-229, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Osmanlı Fetvalarında Iskât-ı Cenînin (Cenin Düşürmenin) Cezai Sonuçları

ÖZAYKAL M.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.956-965, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

İslami Açıdan Genetiği Değiştirilmiş Ürünler

ÖZAYKAL M.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.1004-1022, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Mecmau’l-Fıkhi’l-İslâmî ed-Duvelî’nin Tıbbi Konularda Fetva Usûlü

ÖZAYKAL M.

Tıbbi Konularda Fetva Verme Metodolojisi ve Zorluklar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 December 2019

2018

2018

İslam Fıkhı Açısından Hasta Mahremiyeti

ÖZAYKAL M.

Hasta Mahremiyeti Çalıştay, İstanbul, Türkiye, 17 November 2018

2018

2018

Medicine in Ottoman Fatwa (Religious Verdict) Collections

ÖZAYKAL M.

BRAIS (British Association for Islamic Studies) Conference, Exeter, İngiltere, 9 - 11 April 2018

2015

2015

İslam Hukukuna Göre İnsan Organlarının Satışı

ÖZAYKAL M.

I. İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 October 2015

2015

2015

İslam Hukuku Açısından Bedene Estetik Müdahale

ÖZAYKAL M.

Bedene Yapılan Müdahaleler Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 October 2015

2015

2015

Fetva Mecmuaları Işığında Osmanlı’da Tıp

ÖZAYKAL M.

Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, Sakarya, Türkiye, 14 - 17 October 2015

2015

2015

Genetik Modifikasyon ve Helal Gıda

ÖZAYKAL M.

Uluslararası Helal Ürün Ekonomisi Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 19 - 21 March 2015, ss.768-787

2012

2012

Klasik Dönem Osmanlı Fetvalarında İnsan Bedeni Üzerinde Tasarrufun Sınırları

ÖZAYKAL M.

I. Türk Hukuk Tarihi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 December 2012

2012

2012

Tıpta İleriye Dönük Talimatlar

ÖZAYKAL M.

Hayatın Sonuna Dair Fıkhî ve Tıbbî Meseleler -Tartışmalı İlmi Toplantı-, İstanbul, Türkiye, 09 June 2012

2011

2011

GDO’lu Gıdaların Etik ve Fıkhi Açıdan Değerlendirilmesi

ÖZAYKAL M.

V. Genç Akademisyenler Buluşması, Mardin, Türkiye, 17 - 19 June 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Hasta Mahremiyeti

Özaykal M.

Tıpta Ayıp Yok mu? Doktora Namahrem Olmaz mı? Biyofıkıh Perspektifinden Hastanın Beden Mahremiyeti, İ. İlkılıç,C. Kucur,O. Önder, Editör, İSAR Yayınları, İstanbul, ss.139-164, 2020

2019

2019

Hayat Ne Zaman Başlar, Ne Zaman Biter? Tıbbi, Dini ve Etik Sorunlar

ÖZAYKAL M.

İleriye Yönelik Sağlık Talimatları ve İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, Ertin H, Özaykal M., Editör, İsar Yayınları, İstanbul, ss.249-277, 2019

2019

2019

Fıkıh Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru

ÖZAYKAL M.

Tıbbi Konular, Güman O., Duman S. , Editör, Beyan Yayınları, İstanbul, ss.282-316, 2019

2018

2018

Darulfunun İlahiyat (Biyoetik Temalı Sayı)

ÖZAYKAL M.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 2018

2013

2013

Türkiye’nin Birikimleri-I: İlahiyatçılar

ÖZAYKAL M.

Faruk Beşer, ., Editör, İlke Yayıncılık, İstanbul, ss.301-313, 2013

2013

2013

Türkiye’nin Birikimleri-I: İlahiyatçılar

ÖZAYKAL M.

Ali Bardakoğlu, ., Editör, İlke Yayıncılık, İstanbul, ss.315-327, 2013

Ansiklopedide Bölümler

2020

2020

Rekât

Özaykal M.

Temel İslam Ansiklopedisi (TİA), İSAM, ss.., 2020

2020

2020

Su

Özaykal M.

Temel İslam Ansiklopedisi (TİA), İSAM, ss.., 2020

2019

2019

Küsûf Namazı

Özaykal M.

Temel İslam Ansiklopedisi (TİA), İSAM, ss.., 2019

Ödüller

Ekim 2019

Ekim 2019

1. Muhammed İhsan Oğuz İlahiyat Araştırma Ödülleri Doktora Birincilik

Muhammed İhsan Oğuz Vakfı & Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Nisan 2018

Nisan 2018

Doktora Teşvik Ödülü

Prof. Dr. Mehmet Cemal Sofuoğlu Türk-İslam AraştırmalarıBurslar

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı (Georgetown Üniversitesi Kennedy Etik Enstitüsü, Washington DC, ABD)

Diğer Uluslararası Organizasyonlar

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Kahire Üniversitesi Arap Dili Eğitim Bursu

Milli Eğitim Bakanlığı

2005 - Devam Ediyor

2005 - Devam Ediyor

TÖMER Dil Bursu

Üniversite

Jüri Üyelikleri

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez savunma jürisi - Sakarya Üniversitesi

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez savunma jürisi - Sakarya Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez savunma jürisi - Sakarya Üniversitesi

Aralık-2018

Aralık 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez savunma jürisi - Sakarya Üniversitesi