Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 IX. Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2019 34. International Public Finance Conference

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2018 Vergi Hukuku Platformu 5. Ulusal Kongresi: Kurumlar Vergisinin Güncel Sorunları, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 Seventh Bosnian Herzegovinian, Croatian and Turkish Jurist Days, Protection of Personel Data, Istanbul University Faculty of Law, Istanbul

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye