Arş.Gör.Dr.

Mehmet Fatih ARSLAN


İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm

İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2008 - 2015

2008 - 2015

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

2005 - 2008

2005 - 2008

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

2000 - 2004

2000 - 2004

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat, Türkiye

Yaptığı Tezler

2015

2015

Doktora

Celaleddin Devvani'nin Varlık Felsefesi

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

2008

2008

Yüksek Lisans

Fahrettin Razi'de Varlık

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

Almanca

C1 İleri

C1 İleri

Arapça

B1 Orta

B1 Orta

Farsca

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Felsefe, Türk İslam Düşünce Tarihi

Akademik Unvanlar / Görevler

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Felsefe Tarihi

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Pax Ottomanica: Philosophical Background of the Millet System

ARSLAN M. F.

İslam Tetkikleri Merkezi, cilt.4, sa.1, ss.190-128, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Ta‘dîlü’l-Kelâm: Kelamın Felsefeyle “Ta‘dil”i

ARSLAN M. F.

Kutadgubilig, sa.37, ss.251-290, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Sühreverdî’nin Heyâkilu’n-Nur’u Nasıl Anlaşılmalı?: Devvânî ve Deştekî Şerhleri Bağlamında Bir İçerik Analizi

Arslan M. F.

İSLAMİ İLİMLER DERGİSİ, cilt.12, sa.1, ss.239-258, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Dancing with Devil or Chanting with Angels? al-Rāzī’s Employment of Philosophical Arguments in Discussion of Divine Attributes

Arslan M. F.

Islamic Philosophy Conference, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 06 Aralık 2020, ss.1

2020

2020

Felsefe-Kelam Etkileşimi Bağlamında İbn Teymiyye’nin Fahreddîn Er-Râzî Eleştirisi

Arslan M. F.

ULUSLARARASI 14. VE 15. YÜZYIL İSLAM DÜŞÜNCESİNDE FELSEFE, KELAM VE TASAVVUF SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 13 - 17 Temmuz 2020, ss.131-132 Creative Commons License

2017

2017

Osmanlı’da Kelam-Felsefe Etkileşimi: Sıfatların İmkânı ve Kıdemi Bağlamında Şerhü’l-‘Akâid Geleneği

ARSLAN M. F.

Osmanlı Düşüncesi: Kaynakları ve Tartışma Konuları, Sakarya, Türkiye, 18 - 19 Ekim 2017, ss.71

2017

2017

The Neglected Bridge: Muayyadzada ‘Abd al-Ra?man and Ottoman-Persian Intellectual Networks in the Sixteenth Century

ARSLAN M. F.

Third Biennial Conference on Iranian Studies Nisan 2017, Cambridge, İngiltere, 10 - 12 Nisan 2017, ss.12

2016

2016

Tabakât Kaynağı Olarak İcâzetnâmeler: Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi Bağlamında Bir Analiz

ARSLAN M. F.

İslam Telif Geleneğinde Biyografi Yazıcılığı Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Kasım 2016, ss.44-45

2016

2016

Imagining the Time: Mir Damad’s Critique of the Theory of Imaginary Time

ARSLAN M. F.

The Third Annual Conference of the British Association For Islamic Studies, Londra, İngiltere, 11 - 12 Nisan 2016, ss.10

2015

2015

Uluslararası İslâm Medeniyetinde Zaman Sempozyumu

ARSLAN M. F.

Uluslararası İslâm Medeniyetinde Zaman Sempozyumu, Konya, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2015, ss.21

2014

2014

Ali Kuşçu’nun Zihnî Varlık Felsefesi

ARSLAN M. F.

Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim Ve Fikir Dünyası, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2014, ss.34

2011

2011

Klasiğin İnsan Algısı: Üretim Tüketim İlişkilerine Alternatif Bir Yaklaşım

ARSLAN M. F.

21. Yüzyılda Dini ve Felsefi Metinleri Yeniden Okuma, Anlama ve Algılama Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Ekim 2011, ss.22-23

2010

2010

Pax Ottomana: Preservation of Identities

ARSLAN M. F.

Dinsel ve Kültürel Farklılıkların Birarada Yaşaması: İstanbul Tecrübesi, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Nisan 2010, ss.67

2009

2009

İbn Haldun ve Entelektüel Mensubiyet

ARSLAN M. F.

II. Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Kasım 2009, ss.45

2009

2009

Anteana Problema of Metaphysics: To Be or The Being

ARSLAN M. F.

4th Metaphysics Conferance, Roma, İtalya, 5 - 07 Kasım 2009, ss.9

Kitap & Kitap Bölümleri

2015

2015

Ebu Hayyân et-Tevhidi ve el-Mukâbesât ’ı

Arslan M. F.

Felsefe Tıp ve Tarih Tabakat Literatürü Üzerine Bir İnceleme, Arıcı M., Editör, Klasik Yayınları, İstanbul, ss.95-118, 2015

2014

2014

Fahreddîn er-Râzî Felsefesinde Varlık ve Mahiyet Kavramları

ARSLAN M. F.

Lambert Academic Publishing, İstanbul, 2014

2011

2011

Pax Ottomana: Preservation of Identities

ARSLAN M. F.

The Experience of Istanbul, Arslan M. F., Bilici V., Editör, Pelican Publishing Company, İstanbul, ss.67-74, 2011

Bilimsel Hakemlikler

Nisan 2020

Nisan 2020

MUKADDİME

Hakemli Bilimsel DergiKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2017

2017

“The Neglected Bridge: Muayyadzada ‘Abd al-Ra?man and Ottoman-Persian Intellectual Networks in the Sixteenth Century”, Third Biennial Conference on Iranian Studies,

Katılımcı

Oxford-İngiltere

2017

2017

“Sühreverdî Şerhçiliğinde Yöntem Sorunu: Devvânî ve Deştekî Örneği”, Mardin İşrak Günleri-3 Çalıştayı

Katılımcı

Mardin-Türkiye

2016

2016

“Tabakât Kaynağı Olarak İcâzetnâmeler: Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi Bağlamında Bir Analiz”, İslam Telif Geleneğinde Biyografi Yazıcılığı Uluslararası Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye