Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

The change in environmental perception in strategic plans: the case of local governments in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC SECTOR MANAGEMENT, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Teorik Bir Sistemin Gereklilikleri Açısından Kaynaklara Dayalı Görüşün Bilimsel Statüsü

Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.2, pp.184-226, 2019 (International Refereed University Journal)

Küresel Zihniyet Ve Ar-Ge Yoğun Kobi’lerin Uluslararasılaşması: Türkiye Biyoteknoloji Sektörü Örneği

İşletme Bilimi Dergisi, vol.7, no.2, pp.275-312, 2019 (International Refereed University Journal)

Büyükşehir Belediyelerinin Stratejik Planlarının İçsel Tutarlılık Açısından Değerlendirilmesi

Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.101-124, 2018 (National Refreed University Journal)

Stratejinin Kaynaklara Dayalı Yaklaşımına Yönelik Eleştirilere Dair Kategorik Bir İnceleme

Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi, vol.5, no.1, pp.1-27, 2017 (International Refereed University Journal)

İdeolojinin Kurumsal Değişimdeki Rolü: Eğitim Kurumu Üzerinden Türkiye Eksenli Bir Değerlendirme

İşletme Bilimi Dergisi, vol.4, no.2, pp.71-104, 2016 (International Refereed University Journal)

Measuring And Explaining Turkey’s Competitiveness in Services Using Balassa Index and Diamond Model

Journal of Business Research Turk, vol.7, no.2, pp.195-213, 2015 (International Refereed University Journal)

An investigation on competitiveness in services: Turkey versus European Union

Journal of Economic Studies, vol.40, no.6, pp.775-793, 2013 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

2000'li Yıllarda Türkiye'de Stratejik Yönetim Alanının Entelektüel Yapısı

Osmangazi Üniversitesi IIBF Dergisi, vol.4, no.1, pp.113-148, 2009 (Journal Indexed in ESCI)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Regulatory Role Of Cluster Resources In The Relationship Between Organizational Bi-Directional Skills And The Internationalization Speed Of Smes

III. İqtisadiyyat və İdarəetmə Sahəsində Magistr və Doktorantların Beynəlxalq Elmi Konfransı, Ganca, Azerbaijan, 4 - 07 July 2021, pp.194-203

Kaynaklara Dayalı Yaklaşım Teorik Bir Olgunluğa Ulaştı mı?

9. Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Aydın, Turkey, 25 - 27 October 2019, pp.224

Liderlik Tarzının Yenilikçilik Türü Üzerindeki Etkisi: Örgüt Büyüklüğünün Düzenleyici Rolü

8. Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Köstence, Romania, 6 - 10 September 2017, no.8, pp.268-278

Kamu Kurumları Stratejik Planlarında Tutarlılık

25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017, no.25, pp.662-672

The Training Needs on Strategy of Small and Medıum Enterprises: A Comparative Analysıs of Turkey and France

Eurasian Business and Economics Society Conference, Venedik, Italy, 15 - 17 October 2015, no.17, pp.321

The Disciplinary Foundations of Resource Based School: A Bibliometric Analysis

11 th International Strategic Management Conference, Viyana, Austria, 24 - 26 July 2015, no.11, pp.648-658

Stratejik Düşünce Düzeyi Yönetim Anlayışına Ne Ölçüde Yansıyor

6. Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Comrat, Moldova, 8 - 12 June 2014, pp.1055-1070

Strateji Algısı Ve Strateji Geliştirme Yaklaşımı Yönetici Düzeyleri Arasında Farklılık Gösteriyor mu?

21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kütahya, Turkey, 30 May - 01 June 2013, no.21, pp.601-607

Competitiveness in Services: Turkey versus European Union

World Conference on Business, Economics and Management (BEM), Antalya, Turkey, 4 - 06 May 2012, vol.62, pp.436-440 identifier

Eleştirel Stratejik Yönetim Çalışmalarının Ekseni: Kuram ve Uygulamaya Yönelik Eleştiriler Üzerine Bir Değerlendirme

17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir, Turkey, 21 - 23 May 2009, no.17, pp.866-872

A Critique of Analytical Thinking, Approaches, and Tools in the Field of Strategic Management

4th International Strategic Management Conference, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 19 - 21 June 2008, no.4, pp.629-636

The Evolution of Strategic Execution: Past, Present, -and Future

4th International Strategic Management Conference, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 19 - 21 June 2008, no.2, pp.617-629

Stratejik Planlama Çalışmaları Kamu Kurumlarında Benzeşmeye Yol Açıyor mu

16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 18 May 2008, no.16, pp.233-243

Sun Tzu’ya Karşılık Von Clausewitz: Strateji Anlayışınıza Hangisi Yön Veriyor

15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Sakarya, Turkey, 25 - 27 May 2007, no.15, pp.661-672

Etkin Bilgi Üretimi İçin Örgütler Nasıl Tasarlanmalıdır?

3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Eskişehir, Turkey, 25 - 26 November 2004, no.3, pp.409-418

Şehirlerarası Rekabette Bilginin Yeri

3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Eskişehir, Turkey, 25 - 26 November 2004, no.3, pp.677-685

Küresel Firmaların Misyon İfadeleri Yerelliğe Ne Kadar Vurgu Yapıyor

12. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Bursa, Turkey, 27 - 29 May 2004, no.12, pp.287-293

Comparing Competitiveness of Turkey and The CEECs: A Special Reference to FDI and Export Performance

9th Global Business and technology Association Conference, Budapest, Hungary, 8 - 12 July 2003, no.9, pp.281-287

Bilişim Teknolojileri Rekabet Kurallarını Değiştirdi mi?

2. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli, Turkey, 17 - 18 May 2003, no.2, pp.203-214

Türkiye’nin Rekabet Gücünün Değerlendirilmesinde Bir Yöntem Önerisi: TOWS Matrisi

2. Ulusal Orta Anadolu Kongresi, Niğde, Turkey, 17 - 19 October 2002, no.2, pp.31-54

Books & Book Chapters

Değişim Yönetimi Perspektifinden Bilgi Yönetimi

in: Yönetsel ve Örgütsel Etkinliği Geliştirme Yöntemleri, Kazım Ozan Özer, Asım Saldamlı, Mahmut Hızıroğlu, Editor, Adra Yayıncılık, İstanbul, pp.321-347, 2015

Aksaray İli Sanayi Sektörü Analizi

in: Aksaray İli rekabet Gücü Analizi ve Gelişim Stratejileri, Mehmet Barca, Himmet Karadal, Mahmut Hızıroğlu, Editor, Yeni Aksaray Basın Yayın, Aksaray, pp.30-96, 2013

Aksaray İnşaat malzemeleri İş Kolu Küme Potansiyeli Analizi

in: Aksaray İli rekabet Gücü Analizi ve Gelişim Stratejileri, Mehmet Barca, Himmet Karadal, Mahmut Hızıroğlu, Editor, Yeni Aksaray Basın Yayın, Aksaray, pp.118-141, 2013

Aksaray İlinin Rekabeti İçin Kalkınma Modeli

in: Aksaray İli rekabet Gücü Analizi ve Gelişim Stratejileri, Mehmet Barca, Himmet Karadal, Mahmut Hızıroğlu, Editor, Yeni Aksaray Basın Yayın, Aksaray, pp.18-29, 2013

Turkey and OHS: National Report on Occupational Health and Safety

in: Occupational Health and Safety Status of Turkey and Bulgaria, Abdulkadir Hızıroğlu, Editor, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Sakarya, pp.7-138, 2011

Engelliler ve İstihdam

Sakarya Üniversitesi Yayınları, Sakarya, 2009 Sustainable Development

Bilgi Üretimi ve Etkin Bilgi Üretimini Sağlayacak Örgütsel Tasarımların İpuçları

in: Bilgi, Hüseyin Odabaş, Hakan Anameriç, Editor, Referans Yayıncılık, Ankara, pp.55-80, 2007