Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Regulatory Role Of Cluster Resources In The Relationship Between Organizational Bi-Directional Skills And The Internationalization Speed Of Smes

III. İqtisadiyyat və İdarəetmə Sahəsində Magistr və Doktorantların Beynəlxalq Elmi Konfransı, Ganca, Azerbaijan, 4 - 07 July 2021, pp.194-203

Kaynaklara Dayalı Yaklaşım Teorik Bir Olgunluğa Ulaştı mı?

9. Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Aydın, Turkey, 25 - 27 October 2019, pp.224

Liderlik Tarzının Yenilikçilik Türü Üzerindeki Etkisi: Örgüt Büyüklüğünün Düzenleyici Rolü

8. Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Köstence, Romania, 6 - 10 September 2017, no.8, pp.268-278

Kamu Kurumları Stratejik Planlarında Tutarlılık

25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017, no.25, pp.662-672

The Training Needs on Strategy of Small and Medıum Enterprises: A Comparative Analysıs of Turkey and France

Eurasian Business and Economics Society Conference, Venedik, Italy, 15 - 17 October 2015, no.17, pp.321

The Disciplinary Foundations of Resource Based School: A Bibliometric Analysis

11 th International Strategic Management Conference, Viyana, Austria, 24 - 26 July 2015, no.11, pp.648-658

Stratejik Düşünce Düzeyi Yönetim Anlayışına Ne Ölçüde Yansıyor

6. Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Comrat, Moldova, 8 - 12 June 2014, pp.1055-1070

Strateji Algısı Ve Strateji Geliştirme Yaklaşımı Yönetici Düzeyleri Arasında Farklılık Gösteriyor mu?

21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kütahya, Turkey, 30 May - 01 June 2013, no.21, pp.601-607

Competitiveness in Services: Turkey versus European Union

World Conference on Business, Economics and Management (BEM), Antalya, Turkey, 4 - 06 May 2012, vol.62, pp.436-440 identifier

A Critique of Analytical Thinking, Approaches, and Tools in the Field of Strategic Management

4th International Strategic Management Conference, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 19 - 21 June 2008, no.4, pp.629-636

The Evolution of Strategic Execution: Past, Present, -and Future

4th International Strategic Management Conference, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 19 - 21 June 2008, no.2, pp.617-629

Stratejik Planlama Çalışmaları Kamu Kurumlarında Benzeşmeye Yol Açıyor mu

16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 18 May 2008, no.16, pp.233-243

Sun Tzu’ya Karşılık Von Clausewitz: Strateji Anlayışınıza Hangisi Yön Veriyor

15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Sakarya, Turkey, 25 - 27 May 2007, no.15, pp.661-672

Etkin Bilgi Üretimi İçin Örgütler Nasıl Tasarlanmalıdır?

3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Eskişehir, Turkey, 25 - 26 November 2004, no.3, pp.409-418

Şehirlerarası Rekabette Bilginin Yeri

3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Eskişehir, Turkey, 25 - 26 November 2004, no.3, pp.677-685

Küresel Firmaların Misyon İfadeleri Yerelliğe Ne Kadar Vurgu Yapıyor

12. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Bursa, Turkey, 27 - 29 May 2004, no.12, pp.287-293

Comparing Competitiveness of Turkey and The CEECs: A Special Reference to FDI and Export Performance

9th Global Business and technology Association Conference, Budapest, Hungary, 8 - 12 July 2003, no.9, pp.281-287

Bilişim Teknolojileri Rekabet Kurallarını Değiştirdi mi?

2. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli, Turkey, 17 - 18 May 2003, no.2, pp.203-214

Türkiye’nin Rekabet Gücünün Değerlendirilmesinde Bir Yöntem Önerisi: TOWS Matrisi

2. Ulusal Orta Anadolu Kongresi, Niğde, Turkey, 17 - 19 October 2002, no.2, pp.31-54

Books & Book Chapters

Davranışsal Stratejinin Temelleri ve Araştırma Gündemi

in: Stratejik Yönetim Araştırmaları, Mehmet Barca,Musa Said Döven, Editor, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, pp.234-254, 2022

Değişim Yönetimi Perspektifinden Bilgi Yönetimi

in: Yönetsel ve Örgütsel Etkinliği Geliştirme Yöntemleri, Kazım Ozan Özer, Asım Saldamlı, Mahmut Hızıroğlu, Editor, Adra Yayıncılık, İstanbul, pp.321-347, 2015

Aksaray İnşaat malzemeleri İş Kolu Küme Potansiyeli Analizi

in: Aksaray İli rekabet Gücü Analizi ve Gelişim Stratejileri, Mehmet Barca, Himmet Karadal, Mahmut Hızıroğlu, Editor, Yeni Aksaray Basın Yayın, Aksaray, pp.118-141, 2013

Aksaray İli Sanayi Sektörü Analizi

in: Aksaray İli rekabet Gücü Analizi ve Gelişim Stratejileri, Mehmet Barca, Himmet Karadal, Mahmut Hızıroğlu, Editor, Yeni Aksaray Basın Yayın, Aksaray, pp.30-96, 2013

Aksaray İlinin Rekabeti İçin Kalkınma Modeli

in: Aksaray İli rekabet Gücü Analizi ve Gelişim Stratejileri, Mehmet Barca, Himmet Karadal, Mahmut Hızıroğlu, Editor, Yeni Aksaray Basın Yayın, Aksaray, pp.18-29, 2013

Turkey and OHS: National Report on Occupational Health and Safety

in: Occupational Health and Safety Status of Turkey and Bulgaria, Abdulkadir Hızıroğlu, Editor, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Sakarya, pp.7-138, 2011

Bilgi Üretimi ve Etkin Bilgi Üretimini Sağlayacak Örgütsel Tasarımların İpuçları

in: Bilgi, Hüseyin Odabaş, Hakan Anameriç, Editor, Referans Yayıncılık, Ankara, pp.55-80, 2007