Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İmam Hatip Ortaokullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Disiplin problemleri Konusundaki Görüşleri

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.147-166, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Children's Khutbah as a Contribution to Children's Literature

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.109-134, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde Kullanılabilecek Eğitici Drama Örnekleri

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.139-166, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Osmanlı Eğitim Geleneğinde Eğitici Drama

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.79-102, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kazım Karabekir’in Uygulamalarında Yaşayarak Öğrenme ve Eğitici Drama

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.121-140, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sağlık Kuruluşlarında Çevre Yönetimi Hizmetlerinin Ahlaki Boyutu

II. Ulusal Sağlık Kuruluşları Çevre Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 May 2014, ss.110-119

Kitap & Kitap Bölümleri

Diğer Yayınlar