Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Yargılamanın Yenilenmesi Yoluna Tekrar Başvurma Yasağı

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.II, no.1, pp.1645-1668, 2015 (SCI-Expanded)

Fransız Hukuku’nda Ceza Mahkemesi Kararlarının Hukuk Mahkemesi Üzerindeki Etkisi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.2014, no.2, pp.725-750, 2015 (SCI-Expanded) Sustainable Development

Articles Published in Other Journals

Early Warning Tools In An Effıcıent Insolvency System

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, no.2, pp.623-665, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Concordat As A Way Of Restructurıng In Turkısh Insolvency Law After The 2018 Reform

International Company and Commercial Law Review, vol.30, no.8, pp.441-453, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

The Evidential Value Of Interrogation In The Law Of Civil Procedure

Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, no.68, pp.69-83, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

İş Yargısının Sorunları ve Arabuluculuk

İnşaat Sanayii Dergisi, no.160, pp.28-33, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

İş Uyuşmazlıkları ve İstinaf

SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ, no.36, pp.119-147, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Afrika’da Ekonomi Hukuku’nun Uyumlaştırılmasına İlişkin Sözleşme’ye (OHADA Sözleşmesi) Genel Bakış

İstanbul Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Bülteni, vol.2013, no.1, pp.91-123, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Adil Yargılanma Hakkı Bağlamında Çelişmeli Yargılama İlkesi

TÜSİAD Görüş Dergisi, vol.2010, no.3, pp.58-60, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

Yeni Medeni Kanunun Evlilik Hukuku’nda Yaptığı Değişiklikler

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.2002, no.1, pp.241-380, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MEDENİ YARGIDA HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE ELDE EDİLMİŞ DELİLLER

Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019, pp.2574-2581

Hukuk Yargısında İstinaf Kanun Yolunun Özellikleri

Adli Yargıda İstinaf Kanun Yolu ve İlk Dönem Uygulamaları, İstanbul, Turkey, 04 May 2017

İş Hukuku'nda Alternatif Çözüm Yollarının Medeni Usul Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği 40. Yıl Uluslararası Toplantısı, İstanbul, Turkey, 14 May 2016, pp.151-167

HMK'da Islaha İlişkin Uygulamalar ve Yargılamanın Yenilenmesi Bakımından Getirilen Değişiklikler

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Uygulanması Ve İstinaf, Amasya, Turkey, 22 - 24 April 2016

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda Yargılamanın Yenilenmesi

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Getirdiği Değişiklikler, İstanbul, Turkey, 10 - 11 November 2013

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda Yargılamanın İadesi

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Eğitim Programı, İstanbul, Turkey, 25 March 2011, pp.125-135

Belçika Hukukunda Arabuluculuk Sistemi

Arabuluculuk Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 11 December 2008, pp.99-123

Books & Book Chapters

Kira Sözleşmelerinden Doğan Nisbi Ticari Davalarda Görevli Mahkeme

in: Prof. Dr. Selçuk Öztek'e Armağan, Prof. Dr. Ali Cem Budak,Prof. Dr. Müjgan Tunç Yücel,Prof. Dr. Serdar Kale,Ar. Gör. M. Ceren Erdem,Ar. Gör. Selman Arısoy,Ar. Gör. Ali Yaşasın,Ar. Gör. Esma Hande Boztosun Bozkurt, Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.1677-1706, 2022

Turkey

in: The Complex Commercial Litigation Law Review, Steven M. Bierman, Editor, Law Business, London, pp.310-320, 2021

Roma Hukuku'nda Cebri İcra Araçları: Borçlunun Bedenine Yönelen İcra Anlayışından Malvarlığı Üzerinde İcraya Dönüşüm

in: Prof. Dr. Türkan Rado'nun Anısına Armağan, Prof. Dr. Abuzer Kendigelen, Editor, oniki levha yayınları, İstanbul, pp.769-798, 2020

Türk Borçlar Kanunu'nda Yer Alan Geçici Ödemelerin Hukuki Niteliği

in: Sorumluluk Hukuku, Doç. Dr. Başak Baysal, Editor, On İki Levha, İstanbul, pp.311-355, 2017

Preuve et Vérité en Turquie

in: La preuve / Journées Pays-Bas /Travaux de l’Association Henri Capitant, Bruylant et LB2V, Editor, Bruylant, Brussels, pp.1025-1042, 2015

Preuve et Vérité En Turquie

in: La Preuve, Bruylant et LB2V, Editor, Bruylant, Brüksel, pp.1025-1042, 2015

Prof. Dr. Yavuz Alangoya Makaleleri

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2012