Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Global Financial Crisis: Lessons for Islamic Finance

International Research Conference on Business, Economics, and Social Science (IRCBES-2015), İstanbul, Turkey, 27 - 28 February 2015, pp.96

The Role of Islamic Finance in Shaping the New Financial Order: An Evaluation

İstanbul Conference of Economics and Finance (Proceedings Abstract Booklet p.26), İstanbul, Turkey, 8 - 09 September 2014, pp.26

The Need For A New Financial Stability Framework

International Symposium-V, Restructuring the Economy after the Global Crisis, Balıkesir, Turkey, 27 - 29 May 2010, pp.217-226

Finansal krizlere asimetrik enformasyon yaklaşımı: Türkiye'deki son krizler üzerine bir değerlendirme

Uluslararası Ekonomi Konferansı - Türkiye Ekonomi Kurumu - 2006, Ankara, Turkey, 11 - 13 September 2006, pp.1-38

Books & Book Chapters

1961 Anayasasının Şekillendirdiği Yürütme Erkinin ve Kurumların Ekonomi Politiği: 1960-1980 Dönemi Türkiye Ekonomisi

in: Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye Ekonomisi, Ahmet İncekara,Salim Ateş Oktar, Editor, İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, pp.35-46, 2023

The Role of Islamic Finance in Shaping the New Financial Order: An Evalutaion

in: Istanbul as a Global Financial Center, Bildirici, M. et. al. , Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle Upon Tyne, pp.89-107, 2017

Episodes in the Encyclopedia

Para ve Finans Ansiklopedisi

İstanbul: Creative Yayıncılık, pp.-, 1996

Metrics

Publication

22

Thesis Advisory

12

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals