Doç.Dr.

Mehmet Sabri TOPAK


İktisat Fakültesi

İşletme Bölümü

Finans Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2003 - 2010

2003 - 2010

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı , Türkiye

2000 - 2003

2000 - 2003

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Para, Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar Bilim Dalı, Türkiye

1995 - 2000

1995 - 2000

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İngilizce İktisat, Türkiye

Yaptığı Tezler

2010

2010

Doktora

Ekonomik Katma Değer ve Hisse Senedi Verimini Belirlemedeki Etkisi

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı

2003

2003

Yüksek Lisans

Türkiye’de Para Politikasının Merkez Bankası Bilançosu İle İrdelenmesi

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Para, Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar Bilim Dalı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2017

2017

Stata Uygulamalı Panel Veri Analizi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İstanbul Üniversitesi, Sürekli Eğitim MErkezi

2017

2017

Stata Uygulamalı İleri Panel Veri Analizi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İstanbul Üniversitesi, Sürekli Eğitim MErkezi

2015

2015

Sosyal Bilimlerde Nicel ve Nitel Araştırma yöntemleri

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi

2013

2013

Girişimcilik

Eğitim Yönetimi ve Planlama

TUBİTAK, TUSSİDE

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Finansman, Para-Banka, Para- Sermaye ve Finansal Kurumlar, Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İşletme Anabilim Dalı

2012 - 2018

2012 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İşletme Anabilim Dalı

2010 - 2012

2010 - 2012

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İşletme Anabilim Dalı

2001 - 2010

2001 - 2010

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İşletme Anabilim Dalı

Yönetimsel Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Erasmus Koordinatörü

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İşletme Bölümü

2012 - 2015

2012 - 2015

Farabi Koordinatörü

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İşletme Bölümü

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Finansal Yönetim

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ VE FİNANSAL YÖNETİM

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

FİNANSAL YÖNETİM

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Finans Yönetimi

Lisans

Lisans

FİNANSAL YÖNETİM

Lisans

Lisans

Finansal Analiz Yöntemleri

Lisans

Lisans

Yatırım Projelerinin Değerlemesi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

YATIRIM TEORİSİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ VE FİNANSAL YÖNETİM

Lisans

Lisans

Portföy Yönetimi

Lisans

Lisans

Finansal Tablolar Analizi

Lisans

Lisans

Finansal Yönetim

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ VE FİNANSAL YÖNETİM

Lisans

Lisans

Finansal Analiz

Lisans

Lisans

Finansal Analiz

Lisans

Lisans

Mali Tablolar Analizi

Lisans

Lisans

İşletme Matematiği

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ VE FİNANSAL YÖNETİM

Lisans

Lisans

Finansal Analiz

Lisans

Lisans

Finansal Analiz

Lisans

Lisans

Finansal Yönetim

Lisans

Lisans

Finansal Yönetim

Lisans

Lisans

Finansal Yönetim

Lisans

Lisans

Finansal Tablolar Analizi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

YATIRIM TEORİSİ

Lisans

Lisans

Finansal Yönetim

Lisans

Lisans

Finansal Yönetim

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ VE FİNANSAL YÖNETİM

Lisans

Lisans

Finansal Analiz

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI

Lisans

Lisans

Finansal Yönetim

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ VE FİNANSAL YÖNETİM

Lisans

Lisans

Finansal Analiz

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Finansal Yönetim

Yönetilen Tezler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

The Relationship Between Initial Public Offering and Firm Performance: A Research on Borsa Istanbul (BIST)

Mhagama F. L. , TOPAK M. S.

Istanbul Gelisim University Journal of Social Sciences, cilt.6, ss.82-93, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2018

2018

The Effect of Dividend Policy on Stock Price: Evidence from An Emerging Country

Dereli H., TOPAK M. S.

İşletme Araştırmaları Dergisi, cilt.10, ss.1186-1197, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Çalışma Sermayesi Yönetiminin Karlılığa Etkisi : BIST Ticaret Endeksi Üzerine Bir Araştırma

TOPAK M. S.

Mali Çözüm, ss.71-93, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

The Impact of Global Capital Flows on Firms’ Performance: Evidence from Turkey

MOLLAAHMETOĞLU E. , TOPAK M. S.

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.4, ss.1-16, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Bank Specific and Macroeconomic Determinants of Bank Profitability : Evidence from Turkey

TOPAK M. S. , Talu N. H.

International Journal of Economics and Financial Issues, cilt.7, ss.574-584, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Internal Determinants of Bank Profitability: Evidience from Turkish Banking Sector

TOPAK M. S. , Talu N. H.

International Journal of Economic Perspectives, cilt.10, ss.37-49, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

An Empirical Study to Model Corporate Failures in Turkey: A Model Proposal Using Multivariate Adaptive Regression Splines (Mars)

TOPAK M. S.

Namık Kemal University Papers on Social Science, no.5, ss.1-18, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Examination of Country Risk Determinants Using Artificial Neural Networks: The Case of Turkey

TOPAK M. S. , MUZIR E.

International Research Journal of Finance and Economics, ss.120-131, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

The Effect of Board Size on Firm Performance: Evidence From Turkey

TOPAK M. S.

Middle Eastern Finance and Economics, ss.119-127, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

İmalat Sanayinde Firma Risklerinin Belirlenmesi: Kümeleme Analizi Yöntemiyle Ampirik Bir Çalışma

TOPAK M. S.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, ss.100-127, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Katılım Bankalarının Finansal Performansını Etkileyen Değişkenlerin Belirlenmesi: 14 Ülke Üzerine Bir Uygulama

Demirtaş O., TOPAK M. S.

International Congress of Islamic Economy, Finance And Ethics (ISEFE), İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2019, ss.155-163 Creative Commons License

2019

2019

The Effect of Dividend Policy on Stock Return: A Case Study on Borsa Istanbul (BIST)

TOPAK M. S. , Dereli H.

International Conference on Applied Economics and Finance with Extended Social Sciences (ICOAEF-IV), Balıkesir, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2019, ss.145 Creative Commons License

2019

2019

The Effect of Institutional Quality on Economic Growth: Evidence from Newly Industrialized Countries

TOPAK M. S. , Doğan E.

International Conference on Applied Economics and Finance with Extended Social Sciences (ICOAEF-IV), Balıkesir, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2019, ss.1030-1036 Creative Commons License

2019

2019

The Effect of Stock Market Development on Capital Structure: A Study on Turkey

TOPAK M. S.

International Symposium on Economics, Finance and Econometrics (ISEFE 2019), Hatay, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2019, ss.18 Creative Commons License

2019

2019

The Relationship Between Initial Public Offering and Firm Performance: A Study on Borsa Istanbul

Mhagama F. L. , TOPAK M. S.

3rd.International Conference on Economics, Finance and Management, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2019, ss.10 Creative Commons License

2018

2018

MAKROEKONOMİK FAKTÖRLERİN SEKTÖRLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TOPAK M. S.

International Symposium on Contemporary Education and Social Sciences (ISCESS18)., Antalya, Türkiye, 22 - 25 Kasım 2018, ss.371-372

2018

2018

Finansman Kararlarının Şirket Karlılığı Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul Üzerine Bir Araştırma

TOPAK M. S.

Business and Organization Research Conferences, Karabük, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018, ss.324-325

2018

2018

Şirketlerin Finansman Kararları Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama

TOPAK M. S.

Business and Organization Research Conferences, Karabük, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018, ss.323-324

2017

2017

The Relationship between Innovation and Economic Growth: Evidence from Newly Industrialized Countries

TOPAK M. S.

2nd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017, ss.11

2017

2017

Effects of International Capital Flows to Firm Profitability: Evidence from Turkish Manufacturing Industry

MOLLAAHMETOĞLU E. , TOPAK M. S.

1st International Conference on Economics, Finance and Management, Gelişim University, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2017, ss.1-11

2016

2016

Usability of Academic Websites: Comparison of Stakeholders Perception

AKDÖL B. , TOPAK M. S. , Menteş S. A.

International Sustainability Congress, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2016

2016

2016

Use of Arima Models in Forecasting Stock Prices: A Case of Emerging Market

TOPAK M. S.

International Balkan and Near Eastern Social Science Conference Series, Prilep, Makedonya, 28 - 30 Ekim 2016, ss.120-124

2014

2014

Finansal Varlıkları Fiyatlama Modelinin Uzun Dönemde Geçerliliğinin Analizi

GÜNDÜZ H. İ. , TATOĞLU F. Y. , TOPAK M. S.

İstanbul Ekonomi ve Finans Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Eylül 2014, ss.1-25

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Credit Risk in the Turkish Banking Sector : A Study on 1990–2017 Period

TOPAK M. S.

Current Issues in Finance, Economy and Politics, Başarır Ç., Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, ss.157-170, 2019

2019

2019

Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Balkan Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma

TOPAK M. S.

Güncel Konularla Bankacılık ve Finans, Saldanlı A., Bektaş H., Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.145-160, 2019

2019

2019

Credit Risk in the Turkish Banking Sector : A Study on 1990–2017 Period

TOPAK M. S.

Current Issues in Finance, Economy and Politics, Başarır Ç., Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, ss.157-170, 2019

2019

2019

Impact of Macroeconomic Indicators on Profitability and Liquidity of Sectors: Evidence from an Emerging Country

TOPAK M. S.

Contemporary Approaches in Education and Social Science, Tokcan H., Altunçekiç A., Editör, Old Publihing, Brasov, Romania, ss.166-182, 2019

2019

2019

Integrating Sustainability to Organizational Strategy: An Analysis of the Turkish Banking Sector

TOPAK M. S.

Studies on Balkan and Near Eastern Social Sciences-Volume III, Yilmaz R., Löschnigg G., Editör, Peter Lang, Berlin, ss.131-140, 2019

2019

2019

Integrating Sustainability to Organizational Strategy: An Analysis of the Turkish Banking Sector

TOPAK M. S.

Studies on Balkan and Near Eastern Social Sciences-Volume III, Yilmaz R., Löschnigg G., Editör, Peter Lang, Berlin, ss.131-140, 2019

2018

2018

A Study on Sustainability Reporting of Chemical Industry Firms in Turkey

TOPAK M. S.

Studies on Balkan and Near Eastern Social Sciences, Yılmaz R., Löschnigg G., Editör, Peter Lang, Berlin, ss.249-256, 2018

2018

2018

A Study on Sustainability Reporting of Chemical Industry Firms in Turkey

TOPAK M. S.

Studies on Balkan and Near Eastern Social Sciences, Yılmaz R., Löschnigg G., Editör, Peter Lang, Berlin, ss.249-256, 2018

Bilimsel Hakemlikler

Eylül 2018

Eylül 2018

Middle East Journal of Management

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2018

Ocak 2018

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2017

Kasım 2017

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2016

Aralık 2016

Business and Economics Research Journal (BERJ)

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2015

Nisan 2015

Business and Economics Research Journal (BERJ)

Hakemli Bilimsel DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018

2018

ISCESS 2018 : International Contemporary Education and Social Sciences Symposium

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2018

2018

Business and Organization Research Conferences

Katılımcı

Karabük-Türkiye

2017

2017

International Conference on Global Competition & Innovation Management,

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2017

2017

2nd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2017

2017

International Conference on Economics, Finance and Management

Katılımcı

-Türkiye

2016

2016

XVII. World Congress of Accountants

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

International Sustainability Congress

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

International Balkan and Near Eastern Social Science Conference Series

Katılımcı

Prilep-Makedonya

2016

2016

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

35. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu

Katılımcı

Gazimagusa-Kıbrıs (Kktc)

2015

2015

34. TÜRKİYE MUHASEBE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2014

2014

ICEF 2014 İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı

Katılımcı

-Türkiye

2012

2012

16. Ulusal Finans Sempozyumu

Katılımcı

Erzurum-Türkiye

2009

2009

13.Ulusal Finans Sempozyumu

Katılımcı

Afyon-Türkiye