Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Nuzūl Stages of the Qurʾān

İslâm Bilimleri Araştırmaları Dergisi, no.8, pp.31-54, 2019 (Other Refereed National Journals)

Taqaddum al-Nuzūl or Taʾakhkhur al-Ḥukm Issue in The Nuzūl Process of the Qurʾān

İHYA Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.2, pp.313-333, 2019 (Other Refereed National Journals)

Settlement Units in the Quran

SAKARYA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI-JOURNAL OF SAKARYA UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY, vol.21, pp.29-66, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Tafseer Courses at the Dār-al-Funūn in the Transition Period from the Ottoman Empire to the Turkish Republic

İslami İlimler Dergisi, vol.14, no.1, pp.215-238, 2019 (Other Refereed National Journals)

An Abrahamic Hajj Tradition Accepted by the Qur'an: Qalaid

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.23, pp.73-101, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

The Issue of the Nuzūl Remaining Behind the Ḥukm as a Subject of ʿUlūm al-Qurʾān

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.23, no.2, pp.115-141, 2018 (National Refreed University Journal)

Enactment of Ramadan Fasting

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.3, no.6, pp.157-192, 2017 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Manastırlı Ismail Hakkı ve Tefsîr-i Sûre-i Yâsîn Adlı Eseri

Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası: Alimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler, İstanbul, Turkey, 20 - 21 December 2018, pp.51-53

Dârülfünun İlahiyat Tefsir Dersi Notları

Dârülfünun İlahiyat’ın İlmî Birikimi, İstanbul, Turkey, 15 May 2018, pp.7-8

Mekke Müşriklerinin Nübüvvet Telakkisinin Kur’an’daki İzdüşümü

Cahiliye Araplarının Nübüvvet Telakkisi, Siirt, Turkey, 03 November 2017, pp.8

Kur’ân’da Mekke Müşriklerinin Ahiret-Cezâ İnancı ve Sosyal Hayattaki İzdüşümü

Kur’ân ve İndiği Dönem Çalıştayı - III : Câhiliyye Araplarının Ahiret İnancı , Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 14 April 2016, pp.125-158

Books & Book Chapters

Ebû Şâme el-Makdisî’nin el-Mürşidü’l-Vecîz Adlı Eserinin Kıraat İlmi Açısından Değerlendirilmesi

in: Ulûmu’l-Kur’ân Kaynaklarında Kıraat İlmi, Yaşar Akaslan, Editor, İlahiyat, Ankara, pp.77-112, 2019

The Word Tayyib in the Qur’an and Tayyib Attribute of Food

in: Halal Products and Services with Interdisciplinary Approach - 2, Naim Deniz Ayaz,Adem Yıldırım,Ayten Erol,Fatıma Zeynep Belen, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.35-67, 2018