Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AKLIMDA KALANLAR

YENİ DOĞU TÜRKİSTAN'IN SESİ, ss.22-24, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mualla Uydu Yücel, “Kafkaslarda Arap-Hazar Mücadelesi ve Bu Mücadelenin Hazar Tarihinde Rolü”, Sterlimak-Ankara 2010

Aktualnıye Problemı Razviyiya Pedogogiçeskoy Nauki,, cilt.1, ss.150-161, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mualla Uydu Yücel, Kazak Türklerinin Milli Oyunlarındaki Yarışlar"

Acta-Turcica, cilt.2, ss.353-376, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“The end of Cumans: Batle of Kalka abd tgeşr entrence into eastern Europe”

Otan Tarihi,, cilt.3, ss.353-376, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

23) Mualla Uydu Yücel, /Türk.Terc./, D.A.Rasovskiy, “Kumanlar, Kuman Topraklarının Sınırları”,

İstanbul Üniversitesi Tarih Dergisi, ss.159-186, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

/Türk.Terc./, V.Butanayev, Hakas Şahıs İsimleri/, s.

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi,, cilt.33, ss.289-357, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“İlk Rus Yıllıklarında Geçen Türk Kavimlerine ait Şahıs İsimleri”, , S.39, İstanbul, 2004, s.180-212.

İstanbul Üniversitesi Tarih Dergisi, ss.180-212, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Kazak Türkleri’nin Günümüzde Kutladıkları Toylar”, S.133, İstanbul, Ağustos 2002, .

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Dergisi,, ss.0-217, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

/Türk.Terc./, M.Senbi, “Altay Toponomisinde “Batı ve Kuzey Mefhumları”, S.12, İstanbul, l998,

Güney-Doğu Araştırmaları Dergisi (Prof.Dr. Cengiz Orhonlu Hatıra Sayısı),, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

6) Mualla Uydu, “Türk’ün İslam’la Bütünleşmesi”, S.14, Nisan l993, s.34-36.

Genç Akademi,, ss.34-36, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

38) Mualla Uydu Yücel, “Balkanlar’daki Türk Boylarının (Peçenek, Uz, Kuman) Sosyo-Kültürel Değişimlerinde Osmanlının Rolü”,

Balkanlarda İslam Medeniyeti, Uluslar arası Üçüncü Sempozyum, Romanya, 1 - 04 July 2011, cilt.1, ss.714-739

Mualla Uydu Yücel, “Cezgin’in Batı siyasetinde Kalka Savaşının Yeri ve Önemi”, , Çimkent-Kazakistan 2009, s. 74-83.

Kazakistan Bilim Beru Juyesindegi Tarih Penlerinin Özekti Meseleleri, III Halkaralık Gılmı-Praktikalık Konferentsiyasının Materialdarı, Kazakistan, 1 - 04 July 2009, ss.74-83

“VII-VIII. Yüzyıllarda Karadeniz’in Kuzeyinde Yaşayan Türk Kavimlerinin Ekonomik ve Kültürel Hayatları”

Osmanlı Öncesi ile Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Esnaf ve Ekonomi Semineri, İstanbul 9-10 Mayıs 2002, Bildiriler, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 August 2003, cilt.1

“Kazak Türkleri’nin Aile Yapısı”, İstanbul, 2000, s.57-77.

Tarih Boyunca Türklerde Ev ve Aile Semineri, İstanbul 25-26 Mayıs l998, Bildiriler,, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 August 2000, cilt.1, ss.57-77

7) Mualla Uydu, “İlk Rus Yıllıklarının Türk Tarihi Açısından Önemi”, , İstanbul, l997,

Tarih Boyunca Türk Tarihinin Kaynakları Semineri, İstanbul 6-7 Mayıs l996, Bildiriler, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 June 1997

Kitap & Kitap Bölümleri

DOĞU AVRUPA TÜRK TARİHİ

KUMANLAR, KARATAY, O., ACAR, S., Editör, Kitabevi, İstanbul, ss.449-529, 2013

100. YILDÖNÜMÜNDE BALKAN SAVAŞLARI VE EDİRNE, SEMPOYUM

"BALKANLARDA OSMANLI ÖNCESİ HAKİMİYET KURAN TÜRK DEVLETLERİNİN ASKERÎ TAKTİK VE STRATEJİLERİ, , DEMİRCİOĞLU H., Editör, Edirne Valiliği Kültür Yayınları, İstanbul, ss.1-25, 2013

DOĞU AVRUPA TÜRK TARİHİ

PEÇENEKLER, KARATAY O, ACAR S., Editör, Kitabevi, İstanbul, ss.449-529, 2013

LANGUAGE, CULTURE, AND ETHNIC DIVERSITY A GLOBAL PERSPECTIVE

1AN EXAMİNATİON OF THE WORKS OF ART THAT BELONG TO VOLGA (İDİL)- BULGARIAN TURKS, SARITAS E., Editör, Untested Ideas Research Center, New-York, ss.52-89, 2013

TOURISM IN CENTRAL ASIA: ISSUES AND CHALLENGES

Bukhara: The Princess of Cities, KANTARCI K., Editör, Academic Press , New-Jersey, ss.59-89, 2013

DOĞU AVRUPA TÜRK TARİHİ

UZLAR (OĞUZLAR), KARATAY O., ACAR S., Editör, Kitabevi, İstanbul, ss.449-529, 2013

Peçenek Türkleri

Titiz Yayınları,, İstanbul, 2011

, İmparatorluk Başkentinden Kültür Başkentine İstanbul, .

Mualla Uydu Yücel, “Kiev Knezliği Dönemi Rus Kaynaklarında İstanbul”, Emecen M., Editör, Kitabevi, İstanbul, ss.175-203, 2010

, Temizlik Kitabı,

“Doğu Avrupa Türklerinde Temizlik (Avrupa Hunları, Avar, Bulgar, Hazar, Peçenek, Kuman-Kıpçak)”, Naskali-E., Editör, Kitabevi, İstanbul, ss.333-352, 2009

Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu Armağanı

1224 Kalka Meydan Muharebesinin Rövanşı: 1380 Kulikova Meydan Muharebesi ve Bu Muharebenin Rus Tarihi Açısından Önemi”, Alan, H. , Editör, Tdav, İstanbul, ss.214-225, 2008

Prof. Dr. Işın Demirkent Armağanı, İstanbul 2008, s. 114-128.

“İlk Rus Yıllığı “Povesti Vremennıh Let”e Göre X. Yüzyılda Rus-Bizans-Türk Münasebetleri”, , Özaydın, A., Editör, Ötüken, İstanbul, ss.114-128, 2008

Balkanlar El Kitabı I, 2006, s.187-214.

“Osmanlılardan Önce Balkanlarda Türk Boyları”, , karatay, o., Editör, Karam, İstanbul, ss.187-214, 2006

Ansiklopedide Bölümler

Türkler

Yeni Türkiye, ss.191-195, 2002

The Turks

Yeni Türkye, ss.491-508, 2002

İslam Ansiklopedisi

Diyanet Vakfı, ss.s. 420-421., 2002

The Turks

Yeni Türkişye, ss.632-642, 2002

Türkler

Yeni Türkiye, ss.s.445-463., 2002

Türkler

Yeni Türkiye, ss.714-726, 2002

İSLAM aNSİKLOPEDİSİ

Diyanet Vakfı, ss.s.267-268., 2001

Diğer Yayınlar