Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dev , çift taraflı , testiküler neoplaziyi taklit eden spermatosel

kocaeli tıp, cilt.4, ss.59-61, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Intravesical migration of missed intrauterin device associated with stone formation: A case report and review of literature

Case Reports ın Urology, cilt.2015, no.581697, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Üreterosel Tedavisinde Endoskopik İnsizyon SonrasıUzun Dönemde Sonuçlar

15. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2019, ss.48

Konjenital Anterior Üretra Divertikülü:Olgu Sunumu

15. Türk Çocuk Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2019, ss.49