Dr.Öğr.Üyesi

Suna MUĞAN ERTUĞRAL


İktisat Fakültesi

İktisat Bölümü

İktisadi Gel.Ve Ulus.İktisat Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1989 - 1995

1989 - 1995

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm Ekonomisi, Türkiye

1988 - 1989

1988 - 1989

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Yaptığı Tezler

1995

1995

Doktora

İşletmelerde Kuruluş Yeri Seçimi

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Turizm Ekonomisi

1989

1989

Yüksek Lisans

Turizm Yatırımlarının İstihdama Olan Etkisi

İstanbul Üniversitesi, Ssoyal Bilimler Enstitüsü, Turizm Ekonomisi

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

B1 Orta

B1 Orta

İtalyanca

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İktisat, Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme, İşletme, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Demografi, Ekonomik ve Sosyal Demografi

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü

2001 - 2018

2001 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü

Yönetimsel Görevler

2008 - 2009

2008 - 2009

MYO Müdür Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu

2006 - 2009

2006 - 2009

Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Turizm Politikası ve Planlaması

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Çevre Ekonomisi ve Kalkınma

Lisans

Lisans

Turizm Politikası ve Planlaması

Lisans

Lisans

Mikro İktisat

Doktora

Doktora

Seminer

Doktora

Doktora

Turizmde Yatırım ve Proje Yön.

Lisans

Lisans

Turizmde Yatırım ve Proje Yön.

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Çevre Ekonomisi ve Doğal Kay. Ekonomisi

Yönetilen Tezler

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Turizm Ekonomisi

MUĞAN ERTUĞRAL S.

O.Duru(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Irak Turizm Pazarında Destinasyon Yönetimi

MUĞAN ERTUĞRAL S.

M.Mahdi(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

turistlerin seyahat Acentelerinin Seçiminde Markanın Rolü

MUĞAN ERTUĞRAL S.

C.Nazıroğlu(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Ekonomik Kalkınmada Turizm Sektörünün Önemi

MUĞAN ERTUĞRAL S.

K.Dindar(Öğrenci)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

OTEL ISLETMELERINDE ÇALISANLARIN IS TATMINI ALGILARININ ÖRGÜTSEL BAGLILIKLARI ÜZERINDEKI ETKISI

Özkan U. D. , MUĞAN ERTUĞRAL S. , Tekeli H. N. , AKOVA O.

International Journal Entrepreneurship and Management Inquiries, cilt.3, no.4, ss.146-164, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Düzensiz Göç Hareketlerinin Türkiye Coğrafyası Üzerindeki Dağılımının İncelenmesi

Durgun Ö., MUĞAN ERTUĞRAL S.

International Social Sciences Studies Journal, cilt.4, ss.2452-2459, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

THE CENTRAL GOVERNMENT EFFORTS TO PROMOTE TOURISM IN THETHE CENTRAL GOVERNMENT EFFORTS TO PROMOTE TOURISM IN THE OTTOMAN EMPIRE

Mengü C., MUĞAN ERTUĞRAL S. , Gedik S.

Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, no.17, ss.115-125, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Alışveriş Merkezleri ve Üniversite Öğrencilerinin Alışveriş Merkezleri Algıları: Bir Alan Çalışması

MUĞAN ERTUĞRAL S.

International Journal of Entrepreneurship Management Inquiries (EMI), cilt.2, ss.106-125, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Beşeri Sermaye Oluşumunda Mesleki Eğitimin Önemi

MUĞAN ERTUĞRAL S.

International Journal of EntrepreneurshipManagement Inquiries (EMI), cilt.3, ss.49-63, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Sürdürülebilir Büyüme Modelinde Davranışsal İktisadın Etkisinin İncelenmesi

Kürüm S. S. , MUĞAN ERTUĞRAL S.

International Social Sciences Studies Journal, cilt.4, ss.3297-3301, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Sürdürülebilirlik Çerçevesinde Kırsal Yoksullukla Mücadelenin Önemi

MUĞAN ERTUĞRAL S.

Social Sciences Development Journal, cilt.3, ss.288-296, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

An Evaluation of Turkey’s Renewable Energy Resources and Thermal Tourism Development

MUĞAN ERTUĞRAL S. , AKOVA O. , GEDİK S.

Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.39-45, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

GREEN INNOVATION PRACTICES IN HOTEL ENTERPRISES

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , AYDOĞAN ÇİFÇİ M. , AKOVA O. , MUGAN ERTUĞRAL S.

Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, cilt.1, no.0, ss.58-73, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

The Blue Economy:An Assessment in the Context of Coastal and Marine Tourism

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , MUĞAN ERTUĞRAL S. , Kulakoğlu D. N.

International Social Sciences Studies, cilt.3, ss.1749-1754, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Woman Labour Force in Tourism Industry in Turkey: Opportunities and Barriers.

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , AKOVA O. , MUĞAN ERTUĞRAL S. , AYDOĞAN ÇİFÇİ M.

Eurasian Academy of SciencesSocial Sciences, cilt.0, no.0, ss.379-395, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2015

2015

Kırsal Turizmin Kırsal Kalkınma Projeleri İçindeki Yeri: Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Güzergahı Kapsamında Bir İnceleme

GEDİK S. , MUĞAN ERTUĞRAL S.

International Journal of Social and Economic Sciences-Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.35-39, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Is a Regional Trade Agreement Among Balkan Countries Applicable?

ÖZÇELEBİ O. , MUĞAN ERTUĞRAL S. , KOÇASLAN G.

Jpournal of Economic and Social Studies, cilt.4, ss.25-37, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

A Regıonal Agrement Among Balkan Countries Applicable

ERTUĞRAL S. , Özçelebi O., Koçarslan G.

Journal of Economıc and Social Studies, cilt.4, no.1, ss.1-12, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Is a Regional Trade Agreement with Balkan Countries Applicable for Turkey? A Time Series Analysis.

KOÇASLAN G. , ÖZÇELEBİ O. , MUĞAN ERTUĞRAL S.

Journal of Economıc and Social Studies, cilt.4, ss.25-37, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Otomotiv Sektörü ve Gümrük Birliği sonrası Gelişmeler

ERTUĞRAL S.

Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, no.2, ss.75-83, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Effects of Inbound and Domestic Tourism Demand on Tourism Investments in Turkey: A Generalized Method of Moments Model

ÖZÇELEBİ O. , YILDIRIM N. , MUĞAN ERTUĞRAL S.

Middle Eastern Finance and Economics, cilt.10, ss.51-63, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Effects of Inbound and Domestic Tourism Investments In Turkey

ERTUĞRAL S. , Özçelebi O., Yıldırım N.

Middle Eastern Finance and Economics, cilt.10, no.1, ss.1-10, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Economic İmpact of Heritage Tourism Hotels in İstanbul

muğan ertuğral S. , İstanbullu Dinçer P. F.

The Jornal of Tourism Studies, cilt.Vol.14, no.2, ss.12-22, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2002

2002

İstihdam Yapımızın İncelenmesi ve İstanbul'daki 5 yıldızlı Otellere Yönelik Bir Alan Çalışması

ERTUĞRAL S.

İ.Ü. İktisat Mecmuası, cilt.52, no.2, ss.2-12, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1998

1998

Otel İşletmelerinde Kuruluş yeri seçimi

ERTUĞRAL S.

Anatolia, cilt.19, no.3, ss.1-10, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1997

1997

Sürdürülebilir Çevrede Aglomerasyon Yatırımların etken ve Etkililiği

ERTUĞRAL S. , Yakal G.

Anatolia, cilt.Mart, no.1, ss.2-10, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Provision of Ottoman Tranquility Through Implemented Administrative Financial Laws in the Europe of the Ottoman Empire

Özdeğer P. M. , MUĞAN ERTUĞRAL S.

8th International Balkan Annual Conference, Zagreb, Hırvatistan, 26 - 28 September 2018, ss.5

2018

2018

Economic Evaluation of Tourist Movement between Turkey and the Balkan Countries

GEDİK S. , AKOVA O. , MUĞAN ERTUĞRAL S.

8th International Balkan Annual Conference, Zagreb, Hırvatistan, 26 - 28 September 2018, cilt.1, ss.7

2018

2018

QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS IN TURKISH HOTEL BUSINESS

AKOVA O. , MUĞAN ERTUĞRAL S. , ÇETİN G. , GEDİK S.

4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL SCIENCE (SOBY), Talin, Estonya, 6 - 07 July 2018, ss.68

2018

2018

HUMAN CAPITAL AND TOURISM RELATIONS IN TURKEY

MUĞAN ERTUĞRAL S. , GEDİK S.

4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL SCIENCE (SOBY), Talin, Estonya, 6 - 07 July 2018, ss.80

2018

2018

Türkiye Konaklama İşletmelerinde Kalite Yönetim Sistemleri

AKOVA O. , MUĞAN ERTUĞRAL S. , ÇETİN G. , GEDİK S.

IV. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler Sempozyumu (SOBY), Talin, Estonya, 6 - 07 July 2018, no.5, ss.68

2018

2018

Türkiye’de Beşeri Sermaye ve Turizm İlişkisi

MUĞAN ERTUĞRAL S. , GEDİK S.

IV. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL SCIENCES., Tallinn, Estonya, 6 - 07 July 2018, ss.867-878

2018

2018

Osmanlı’da Kadın Vakıf ve Ekonomi

Özdeğer P. M. , MUĞAN ERTUĞRAL S.

IV. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler Sempozyumu (SOBY), Tallinn, Estonya, 6 - 07 July 2018, ss.587-589

2018

2018

Bölgesel Kalkınma Kapsamında Tunceli Ilinin Termal Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi

MUĞAN ERTUĞRAL S. , GEDİK S. , AKOVA O.

International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 20 - 27 April 2018, ss.1-10

2017

2017

The Perceptions of Holiday-Makers in Summer Houses Towards Sustainable Environment

Sezer B., AKOVA O. , MUĞAN ERTUĞRAL S.

19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (MESAEP), Roma, İtalya, 4 - 07 October 2017, cilt.1, ss.321

2017

2017

The Effects of Marine Tourism on Water Pollution

GEDİK S. , MUĞAN ERTUĞRAL S.

19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Roma, İtalya, 4 - 06 October 2017, ss.436

2017

2017

An Assessment of Ecotourism and Recreational Activities In Nature Protection Areas: Case of Nature Parks of Sinop, Turkey

AKOVA O. , KESKİN M., MUĞAN ERTUĞRAL S.

The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, Minsk, Belarus, 5 - 08 July 2017, ss.117

2017

2017

THE PERCEPTION AND ATTITUDES OF THE LOCAL PEOPLE TOWARDS RESTORATION WORKS AND TOURISM DEVELOPMENT APPLIED IN HISTORICAL AREAS OF ISTANBUL

MUĞAN ERTUĞRAL S. , GEDİK S. , AKOVA O.

2 nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES, Barselona, İspanya, 27 - 30 April 2017, ss.56

2016

2016

UNESCO Dünya Miras Listesinde Yer Alan Doğu Anadolu Bölgesi Varlıklarına Yönelik SWOT Analizi

MUĞAN ERTUĞRAL S. , GEDİK S. , AKOVA O.

ÜNİDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Muş, Türkiye, 28 - 30 September 2016, ss.405-418

2016

2016

Sakin Şehir Vize’ye Sürdürülebilir Turizm Bağlamında Bir Bakış

AZILI O., AKOVA O. , MUĞAN ERTUĞRAL S.

ÜNİDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Muş, Türkiye, 28 - 30 September 2016, ss.423-455

2016

2016

Küresel Isınmanın Su Kaynakları Üzerindeki Etkisi ve Turizm Sektörü

MUĞAN ERTUĞRAL S. , İSTANBULLU DİNÇER F. F. , DİNÇER M. Z. , GEMİCİ M.

III. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Baku, Azerbaycan, 25 - 27 May 2016, cilt.4, ss.458-461

2016

2016

KENTLEŞME OLGUSU İÇİNDE İSTANBUL'DAKİ REKREASYON ALANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

GEDİK S. , MUĞAN ERTUĞRAL S. , AKOVA O.

III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Baku, Azerbaycan, 25 - 27 May 2016, ss.100-110

2016

2016

Bölgesel Kalkınmada Yerelliğin Önemi ve Turizm Endüstrisine Etkileri

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , MUĞAN ERTUĞRAL S. , Şahinoğlu Ş.

3. Uluslararası Turizm ve Yönetim Araştırmaları Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 22 May 2016, ss.174-197

2016

2016

TÜRKİYE’DE ÇEVRESEL ETİK KAPSAMINDA TURİZM FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKOVA O. , MUĞAN ERTUĞRAL S. , GEDİK S.

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES, Milano, İtalya, 28 April - 01 May 2016, ss.101

2015

2015

Müze Turizmi Kapsamında Topkapı Sarayı ile Louvre Müzesinin Turizm Potansiyelinin Karşılaştırılması

KIZILIRMAK İ. , MUĞAN ERTUĞRAL S. , Dilmaç S.

1.Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, Kastamonu, Türkiye, 19 - 21 November 2015, cilt.1, no.1, ss.1

2015

2015

The Impact of Turkish Renewable Energy Resourges on Sustainable Thermal Tourism Development

MUĞAN ERTUĞRAL S. , AKOVA O. , GEDİK S.

II. Black Sea and the Balkans Economic and Political Studies Symposium (KABEP – 2015), St. Petersburg, Rusya, 9 - 13 November 2015, ss.1278-1288

2013

2013

Turizm Ve Çevre Duyarlılığının Gelişiminde Yerel Yönetimlerin Rolü Ve Önemi

MUĞAN ERTUĞRAL S. , KIZILIRMAK İ.

3. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Ardahan, Türkiye, 2 - 04 October 2013, ss.27

2013

2013

Is a Regional Agrement Among Balkan Countries Applicable? A Time Series Analysis

ERTUĞRAL S. , Koçarslan G., Özçelebi O.

International Economıc and Social Studies(ICESOS'13), Saraybosna, Bosna-Hersek, 10 - 11 May 2013, cilt.1, ss.1

2012

2012

Kırsal Turizm Politikalarının Beş Yıllık Kalkınma Planları Çerçevesinde İncelenmesi

ERTUĞRAL S. , İstanbullu Dinçer P. F.

2. Kırsal Turizm Sempozyumu, Aksaray, Türkiye, 20 - 22 September 2012, cilt.1, ss.1

2011

2011

Sosyal Turizmin Gelişiminde Rolü ve Yapılan Uygulamalar

ERTUĞRAL S. , Kızılırmak İ.

Uluslararası Değişen Dünyada Yerel Yönetimlerin Modernizasyonu, Bişkek, Kırgızistan, 30 - 31 May 2011, cilt.1, ss.1

2011

2011

Üniversite Eğitimi ve Sürdürülebilir İktisadi kalkınma Olgusu

ERTUĞRAL S. , Özçelebi O., Halıcıoğlu M.

2011 Universiade Kış Konferansı, Erzurum, Türkiye, 24 - 27 January 2011, cilt.1, ss.1-5

2008

2008

İmpact of Tourism Revenues on Turkish Economic Growth

ERTUĞRAL S. , Çelikel danışoğlu A.

International Conferance of Tourism WTO, Malaga, İspanya, 29 - 30 October 2008, cilt.1, ss.1

2007

2007

Turizm Sektöründe Olası Dalgalanmaların Sebepleri ve Turizm Politikasının Rolü

MUĞAN ERTUĞRAL S. , ÖZÇELEBİ O.

SAÜ-KMYO I. Ulusal Türkiye Turizmi Kongresi, Sakarya, Türkiye, 7 - 09 September 2007, ss.75-90

2005

2005

Kazakistan'ın Turizm Potansiyelini Belirleme ve Türk-Kazak Turizm İlişkilerini Güçlendirmeye Yönelik Bir Alan Çalışması

ERTUĞRAL S. , İstanbullu Dinçer P. F.

I. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Kurultayı, Türkistan, Kazakistan, 20 - 24 October 2005, cilt.1, ss.55-65

1999

1999

Doğu Karadeniz Bölgesinde Turizmin Çeşitlendirilmesi Kapsamında Bayburt un Yeri ve Önemi

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , MUĞAN ERTUĞRAL S.

10. Yılında Bayburt Valiliği Sempozyumu, Bayburt, Türkiye, 20 - 22 July 1999, cilt.1, ss.20-25

1997

1997

Turizm İşletmelerinde Kuruluş Yeri Seçimi Isparta Eğirdir Bölgesindeki Otellere Yönelik Bir Alan Çalışması

MUĞAN ERTUĞRAL S.

1.Ulusal Turizm Sempozyumu Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Meslek Yüksek Okulu, Isparta, Türkiye, 17 - 19 September 1997, no.9, ss.11-21

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Ölçek Ekonomileri ve Turizm

MUĞAN ERTUĞRAL S. , Gedik S., Mengü C.

İksad Publishing House, Gaziantep, 2018

2018

2018

ÖLÇEK EKONOMİLERİ VE TURİZM

MENGÜ C., MUĞAN ERTUĞRAL S. , GEDİK S.

Iksad Publıshıng House, Gaziantep, 2018

2018

2018

New Trends In Social Sciences-V Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler-V

MUĞAN ERTUĞRAL S. , Gedik S.

Türkiye’de Beseri Sermaye ve Turizm Iliskisi, "Temizer, A., Battal Y", Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.776-790, 2018

2018

2018

New Trends In Social Sciences-VSosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler-V

ÖZDEĞER M. , MUĞAN ERTUĞRAL S.

Osmanlı’da Kadın Vakıf ve Ekonomi, "Temizer, A., Battal Y", Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.321-346, 2018

2018

2018

Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler - V

AKOVA O. , MUĞAN ERTUĞRAL S. , Çetin G., GEDİK S.

Türkiye Konaklama İşletmelerinde Kalite Yönetim Sistemleri, .e, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.879-898, 2018

2017

2017

NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES-2

MUĞAN ERTUĞRAL S. , GEDİK S. , AKOVA O.

The Perception And Attitudes Of The Local People Towards Restoration Works And Tourism Development Applied In Historical Areas Of Istanbul, Gölen Z., Serbestoğlu İ., Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.641-650, 2017

2017

2017

NEW TRENDS ıN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES-2

AKOVA O. , MUĞAN ERTUĞRAL S. , ATSIZ O. , KESKİN M.

The Relationship Between Leadership Behavior, Organizational Commitment and Intention to Leave: A Research Upon 5 Star Hotels in Istanbul, Zafer Gölen-İbrahim Serbestoğlu, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.669-694, 2017

2016

2016

Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler

AKOVA O. , MUĞAN ERTUĞRAL S. , GEDİK S.

Türkiye'de Çevresel Etik ve Çevre Hukuku Kapsamında Turizm Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi, BABACAN, H., ÖZER S., Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.821-832, 2016

2016

2016

Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler

AKOVA O. , MUĞAN ERTUĞRAL S. , GEDİK S.

Türkiye'de çevresel etik ve çevre sorunları , Babacan.H, Özer S., Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.821-832, 2016

2016

2016

Turizm İşletmeciliği

MUĞAN ERTUĞRAL S. , ASLAN S. , BALIK M.

Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Akova O., Kızılırmak İ.,Tanrıverdi İ., Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.177-204, 2016

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

TURAR

Değerlendirme Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

1990 - Devam Ediyor

1990 - Devam Ediyor

Türkiye Çevre Vakfı

Üye

Ödüller

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Uluslararası Girişimcilik EMI ve Sosyal Bilimler Kongresi En iyi Bildiri Ödülü

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

Eylül 1999

Eylül 1999

İstanbul İlindeki Tarihi Yapıların Turizm Amaçlı Kullanımının Ekonomik Sonuçları

İ.Ü. BAPDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018

2018

International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress -2-

Katılımcı

Nevşehir-Türkiye

2018

2018

İnternational Conferance on Resource Recovery In Environmental Engineerings

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

8th International Balkan Annual Conference

Katılımcı

Zagreb-Hırvatistan

2018

2018

İnternational EMI Entrepreneurshıp Social Sciences Congress -1-

Katılımcı

Lefkoşa-Kıbrıs (Kktc)

2018

2018

International EMI Entrepreneurshıp Social Sciences Congress

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2017

2017

19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (MESAEP)

Katılımcı

Rome-İtalya

2017

2017

4th İnternational Regional Development Conference

Katılımcı

Tunceli-Türkiye

2017

2017

The 3th İnternational Symposyum on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2017)

Katılımcı

Minsk-Belarus

2016

2016

UNİDAP ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA KONFERANSI

Katılımcı

Muş-Türkiye

2016

2016

III. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SEMPOZYUMU

Katılımcı

Baku-Azerbaycan

2016

2016

3. Uluslararası Turizm ve Yönetim Araştırmaları Kongresi, ANTALYA,

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2016

2016

I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi

Katılımcı

Erzincan-Türkiye

2015

2015

II. Black Sea and the Balkans Economic and Political Studies Symposium

Katılımcı

Sankt Peterburg-Rusya

2015

2015

1.Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu

Katılımcı

Kastamonu-Türkiye

2015

2015

Ulusal kırsal Turizm Kongresi

Katılımcı

Afyon-Türkiye

2015

2015

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2014

2014

International Êconomıc and Social Studies (ICESoS’ 13)

Katılımcı

Sarajevo-Bosna-Hersek

2013

2013

3. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu

Katılımcı

Ardahan-Türkiye

2012

2012

13. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2012

2012

2. Kırsal Turizm Sempozyumu

Katılımcı

Aksaray-Türkiye

2011

2011

2011 Universiade Kış Konferansı

Katılımcı

Erzurum-Türkiye

2008

2008

International Conference of Tourism

Katılımcı

Malaga-İspanya

2007

2007

I. Ulusal Türkiye Turizmi Kongresi

Katılımcı

Sakarya-Türkiye

2005

2005

Birinci Uluslararası Türk Dünyası Turizm Kurultayı

Katılımcı

Almati-Kazakistan

1999

1999

10. Yılında Bayburt Valiliği Sempozyumu

Katılımcı

Bayburt-Türkiye

1998

1998

III. Uluslararası IX. Kuşadası Ulusal Turizm Sempozyumu

Katılımcı

Aydın-Türkiye

1997

1997

1.Ulusal Turizm Sempozyumu Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Meslek Yüksek Okulu

Katılımcı

Isparta-Türkiye