Doç.Dr.

Suna MUĞAN ERTUĞRAL


İktisat Fakültesi

İktisat Bölümü

İktisadi Gel.Ve Ulus.İktisat Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1989 - 1995

1989 - 1995

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm Ekonomisi, Türkiye

1988 - 1989

1988 - 1989

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Yaptığı Tezler

1995

1995

Doktora

İşletmelerde Kuruluş Yeri Seçimi

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Turizm Ekonomisi

1989

1989

Yüksek Lisans

Turizm Yatırımlarının İstihdama Olan Etkisi

İstanbul Üniversitesi, Ssoyal Bilimler Enstitüsü, Turizm Ekonomisi

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

B1 Orta

B1 Orta

İtalyanca

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2013

2013

Eğitimcinin Eğitimi Girişimcilik Konulu Uygulamalı Çalışma Programı

Girişimcilik

TÜBİTAK - TÜSSİDE

1987

1987

Türk Hava Yolları

Turizm

Turkısh Airlines

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İktisat, Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme, İşletme, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Demografi, Ekonomik ve Sosyal Demografi

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü

2001 - 2018

2001 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü

Yönetimsel Görevler

2008 - 2009

2008 - 2009

MYO Müdür Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu

2006 - 2009

2006 - 2009

Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Turizm Politikası ve Planlaması

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Çevre Ekonomisi ve Kalkınma

Lisans

Lisans

Turizm Politikası ve Planlaması

Lisans

Lisans

Mikro İktisat

Doktora

Doktora

Seminer

Doktora

Doktora

Turizmde Yatırım ve Proje Yön.

Lisans

Lisans

Turizmde Yatırım ve Proje Yön.

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Çevre Ekonomisi ve Doğal Kay. Ekonomisi

Yönetilen Tezler

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

turistlerin seyahat Acentelerinin Seçiminde Markanın Rolü

MUĞAN ERTUĞRAL S.

C.Nazıroğlu(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Ekonomik Kalkınmada Turizm Sektörünün Önemi

MUĞAN ERTUĞRAL S.

K.Dindar(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Turizm Ekonomisi

MUĞAN ERTUĞRAL S.

O.Duru(Öğrenci)

2020

2020

Yüksek Lisans

Irak Turizm Pazarında Destinasyon Yönetimi

Muğan Ertuğral S.

M.Mahdi(Öğrenci)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

The Effects of Marine on Water Pollution

Gedik Arslan S., Muğan Ertuğral S.

Fresenius Environmental Bulletin, cilt.28, ss.863-866, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

THE EFFECTS OF PANDEMIA AND QUARANTINE APPLICATIONS ON TRAVEL AND MOBILITY IN THE HISTORICAL PROCESS

Özdeğer M. , Muğan Ertuğral S.

Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, cilt.7, ss.711-733, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

SALGIN HASTALIKLARDAN KAYNAKLANAN KRİZLERİN TURİZM SEKTÖRÜ ÜZERİNDEKİ EKONOMİK ETKİLERİ

Muğan Ertuğral S. , Gedik Arslan S.

JOURNAL OF INSTITUTE OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND SOCIAL RESEARCHES, cilt.24, ss.438-447, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

HOTEL MANAGERS' VIEW OF SOLID WASTE MANAGEMENT: THE CASE OF BODRUM Otel Yöneticilerinin Katı Atık Yönetimine Bakışı: Bodrum Örneği

Gedik Arslan S., Muğan Ertuğral S.

International JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.28, ss.1146-1151, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

THE VALUATION OF THE ARCHAEOPARKS IN THE SCOPE OFCULTURAL HERITAGE: KÜÇÜKYALI ARKEOPARK

Gedik Arslan S., Muğan Ertuğral S. , Tekeli H. N.

International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries, cilt.3, ss.218-227, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Karadeniz Bölgesinin Turizm Potansiyelinin Çevre Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi

Gedik Arslan S., Muğan Ertuğral S. , Tekeli H. N.

JOURNAL OF CURRENT DEBATES IN SOCIAL SCIENCES, cilt.2, ss.156-163, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

OTEL ISLETMELERINDE ÇALISANLARIN IS TATMINI ALGILARININ ÖRGÜTSEL BAGLILIKLARI ÜZERINDEKI ETKISI

Özkan U. D. , MUĞAN ERTUĞRAL S. , Tekeli H. N. , AKOVA O.

International Journal Entrepreneurship and Management Inquiries, cilt.3, no.4, ss.146-164, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

THE CENTRAL GOVERNMENTEFFORTS TO PROMOTE TOURISM IN THETHE CENTRAL GOVERNMENT EFFORTS TO PROMOTETOURISM IN THE OTTOMAN EMPIRE

Mengü C., Muğan Ertuğral S. , Gedik S.

Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, no.17, ss.115-125, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Alışveriş Merkezleri ve Üniversite Öğrencilerinin Alışveriş Merkezleri Algıları: Bir Alan Çalışması

MUĞAN ERTUĞRAL S.

International Journal of Entrepreneurship Management Inquiries (EMI), cilt.2, ss.106-125, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Beşeri Sermaye Oluşumunda Mesleki Eğitimin Önemi

MUĞAN ERTUĞRAL S.

International Journal of EntrepreneurshipManagement Inquiries (EMI), cilt.3, ss.49-63, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Sürdürülebilirlik Çerçevesinde Kırsal Yoksullukla Mücadelenin Önemi

MUĞAN ERTUĞRAL S.

Social Sciences Development Journal, cilt.3, ss.288-296, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Sürdürülebilir Büyüme Modelinde Davranışsal İktisadın Etkisinin İncelenmesi

Kürüm S. S. , MUĞAN ERTUĞRAL S.

International Social Sciences Studies Journal, cilt.4, ss.3297-3301, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

DÜZENSİZ GÖÇ HAREKETLERİNİN TÜRKİYE COĞRAFYASI ÜZERİNDEKİ DAĞILIMININ İNCELENMESİ

Durgun Ö. , Muğan Ertuğral S.

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL , cilt.4, ss.2452-2459, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

GREEN INNOVATION PRACTICES IN HOTEL ENTERPRISES

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , AYDOĞAN ÇİFÇİ M. , AKOVA O. , MUGAN ERTUĞRAL S.

Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, cilt.1, no.0, ss.58-73, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

An Evaluation of Turkey’s Renewable Energy Resources and Thermal Tourism Development

MUĞAN ERTUĞRAL S. , AKOVA O. , GEDİK S.

Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.39-45, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

The Blue Economy:An Assessment in the Context of Coastal and Marine Tourism

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , MUĞAN ERTUĞRAL S. , Kulakoğlu D. N.

International Social Sciences Studies, cilt.3, ss.1749-1754, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Woman Labour Force in Tourism Industry in Turkey: Opportunities and Barriers.

İstanbullu Dinçer F. F. , Akova O. , Muğan Ertuğral S. , Aydoğan Çifçi M.

Eurasian Academy of SciencesSocial Sciences, cilt.0, no.0, ss.379-395, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2015

2015

Kırsal Turizmin Kırsal Kalkınma Projeleri İçindeki Yeri: Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Güzergahı Kapsamında Bir İnceleme

GEDİK S. , MUĞAN ERTUĞRAL S.

International Journal of Social and Economic Sciences-Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.35-39, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Is a Regional Trade Agreement with Balkan Countries Applicable for Turkey? A Time Series Analysis.

Koçaslan G. , Özçelebi O. , Muğan Ertuğral S.

Journal of Economıc and Social Studies, cilt.4, ss.25-37, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

A Regıonal Agrement Among Balkan Countries Applicable

ERTUĞRAL S. , Özçelebi O., Koçarslan G.

Journal of Economıc and Social Studies, cilt.4, no.1, ss.1-12, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Sosyal Turizmin Gelişiminde Yerel Yönetimlerin Rolü ve Yapılan Uygulamalar

Kızılırmak İ. , Muğan Ertuğral S.

Manas Journal of Social Studies, cilt.1, ss.33-53, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Effects of Inbound and Domestic Tourism Demand on Tourism Investments in Turkey: A Generalized Method of Moments Model

Özçelebi O. , Yıldırım N. , Muğan Ertuğral S.

Middle Eastern Finance and Economics, cilt.10, ss.51-63, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Otomotiv Sektörü ve Gümrük Birliği sonrası Gelişmeler

Ertuğral S.

Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, no.2, ss.75-83, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2007

2007

Turistik Ürün Talebinde Markalaşma ve Önemi

Muğan Ertuğral S. , Demirkol Ş.

Sosyal Bilimler Dergisi, ss.61-70, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2007

2007

İşletmelerde personelseçiminde kullanılan teknikler ve analizler

Demirkol Ş., Muğan Ertuğral S.

Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.23-34, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2003

2003

Economic İmpact of Heritage Tourism Hotels in İstanbul

Muğan Ertuğral S. , İstanbullu Dinçer P. F.

The Jornal of Tourism Studies, cilt.Vol.14, no.2, ss.12-22, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2002

2002

İstihdam Yapımızın İncelenmesi ve İstanbul'daki 5 yıldızlı Otellere Yönelik Bir Alan Çalışması

Ertuğral S.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, cilt.52, no.2, ss.2-12, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2002

2002

İstanbul a Olan Turizm Talebinde Kültür Turizminin Payı

Genceli M. V. , İstanbullu Dinçer F. F. , Muğan Ertuğral S.

Turizm Akademik Dergisi, cilt.1, ss.33-44, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2000

2000

Kültürel Mirasın Korunması ve İstanbul ilindeki Tarihi Yapıların Turizm Amaçlı Kullanımı Üzerine Bir Deneme

İstanbullu Dinçer P. F. , Ertuğral S.

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.3, no.3, ss.1-10, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1998

1998

Otel İşletmelerinde Kuruluş yeri seçimi

Ertuğral S.

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.19, no.3, ss.1-10, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1997

1997

Sürdürülebilir Çevrede Aglomerasyon Yatırımların etken ve Etkililiği

Ertuğral S. , Yakal G.

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.Mart, no.1, ss.2-10, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

THE IMPACT OF AGROTOURISM PRACTICES ON REGIONAL DEVELOPMENT IN THE EASTERN BLACK SEA REGION

Gedik Arslan S., Toprak M., Bayraktar Y. , Muğan Ertuğral S.

INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM-5, Zonguldak, Türkiye, 28 - 29 Kasım 2020, ss.6-7

2020

2020

Winter Sports Tourism and Climate Change in Mediterrenian Region

Yalçınkaya B. , Dinçer M. Z. , İstanbullu Dinçer F. F. , Muğan Ertuğral S. , Tekeli H. N.

20th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Athens, Yunanistan, 26 - 27 Ekim 2020, ss.188

2020

2020

The effect of political and economical instability on environmental policy of Turkey

Erbay E. , Yaşar Y., Nadyrkhanova A., Muğan Ertuğral S. , Demiröz D. M.

20th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Athens, Yunanistan, 26 - 27 Ekim 2020, ss.187

2020

2020

TÜRK TURİZM DÜNYASINDA ORTAK AKILLI ŞEHİRLER

Dinçer M. Z. , İstanbullu Dinçer F. F. , Güler E. G. , Muğan Ertuğral S. , Uğurlu K.

6. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI TURİZM SEMPOZYUMU, Denizli, Türkiye, 01 Ekim 2020, ss.200-213

2020

2020

TURİZMDE KÜLTÜREL DEĞERLERİN YERİ VE ÖNEMİ: ÇİN HALK CUMHURİYETİ ÖRNEĞİ

Zayit R., Tekeli H. N. , Dinçer M. Z. , Muğan Ertuğral S.

6. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI TURİZM SEMPOZYUMU, Denizli, Türkiye, 01 Ekim 2020, ss.845-846

2020

2020

Salgın Hastalıklardan Kaynaklanan Krizlerin Turizm Sektörüne Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi

Muğan Ertuğral S. , Gedik Arslan S.

TARAS SHEVCHENKO 5th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Kyyiv, Ukrayna, 8 - 10 Mayıs 2020, ss.102-103

2019

2019

Online Seyahat Pazarının Seyahat Acentaları Bakımından Değerlendirilmesi ve Tüketici Güvenliğinin Önemi

Muğan Ertuğral S. , Tekeli H. N.

4th International Entrepreneurship Social Sciences Congress EMI, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Kasım 2019, ss.193-194

2019

2019

THE ROLE OF CULTURAL HERITAGE TOURISM IN REGIONALDEVELOPMENT: SAMPLE OF EUPHRATES ROUTE (MALATYAELAZIGBINGOL- TUNCELI)

Saltık Z., Akova O. , Muğan Ertuğral S.

5th International Regional Development Conference (IRDC’2019),, Malatya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.1085-1113

2019

2019

THE LOCATION AND IMPORTANCE OF FESTIVALS IN THE SCOPE OF REGIONAL DEVELOPMENT

Gedik Arslan S., Muğan Ertuğral S. , Dölek C., Dölek M.

5th International Regional Development Conference (IRDC’2019),26-28 September 2019, Malatya, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2019, ss.1398-1415

2019

2019

Karadeniz Bölgesinin Çevre ve Turizm Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi

Muğan Ertuğral S. , Gedik Arslan S., Tekeli H. N.

Karadeniz Zirvesi-2- Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Rize, Türkiye, 23 - 25 Ağustos 2019, ss.133-134

2019

2019

Sivil Toplum Kuruluşlarının Bölgesel Kalkınmadaki Rolünün Değerlendirilmesi

Muğan Ertuğral S. , Özdeğer M.

3rdInternational EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress, 28-30 June 2019, Lefkosa, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 28 - 30 Haziran 2019, ss.801-812

2019

2019

Research On Increasing The Value Added In Oliviculture

Dölek C., Özkaya M. T. , Dölek M., Muğan Ertuğral S.

INTERNATIONAL CONFERENCE ONAGRONOMY AND FOOD SCIENCE TECHNOLOGY, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Haziran 2019, ss.177-188

2019

2019

The Role of Global Climate Change on Pasture and Rural Economy

Dölek M., Muğan Ertuğral S. , Dölek C.

INTERNATIONAL CONFERENCE ONAGRONOMY AND FOOD SCIENCE TECHNOLOGY 20 – 21 June 2019, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Haziran 2019, cilt.1, ss.157-166

2019

2019

Kültürel Miras Kapsamında Arkeoparkların Değerlendirilmesi: Küçükyalı Arkeopark Örneği

Gedik Arslan S., Muğan Ertuğral S. , Tekeli H. N.

3. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, Muğla, Türkiye, 24 - 28 Nisan 2019

2018

2018

CRUİSE TOURISM AND ENVIRONMENTAL RELATIONS

Muğan Ertuğral S. , Gedik Arslan S.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESOURCE RECOVERY IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING - ÇEVRE MÜHENDISLIGIKAYNAK GERI KAZANIMI ULUSLARARASI KONGRESI,, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Kasım 2018, ss.69

2018

2018

Tarihsel Süreçte Türkiye’de Mekansal Yögunlasma ve Sanayi Bölgelerinin Olusumu

Muğan Ertuğral S. , Özdeğer M.

2. International Entrepreneurshıp Social Sciences Congress, Nevşehir, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2018, ss.722-729

2018

2018

An Evaluation of Solid Waste Management and Environmental Economy in Historical Process

Muğan Ertuğral S. , Özdeğer M. , Gedik Arslan S., Ertuğral H.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESOURCE RECOVERY IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Ekim 2018, ss.1

2018

2018

Provision of Ottoman Tranquility Through Implemented Administrative Financial Laws in the Europe of the Ottoman Empire

Özdeğer P. M. , MUĞAN ERTUĞRAL S.

8th International Balkan Annual Conference, Zagreb, Hırvatistan, 26 - 28 Eylül 2018, ss.5

2018

2018

Economic Evaluation of Tourist Movement between Turkey and the Balkan Countries

GEDİK S. , AKOVA O. , MUĞAN ERTUĞRAL S.

8th International Balkan Annual Conference, Zagreb, Hırvatistan, 26 - 28 Eylül 2018, cilt.1, ss.7

2018

2018

Türkiye’de Beşeri Sermaye ve Turizm İlişkisi

MUĞAN ERTUĞRAL S. , GEDİK S.

IV. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL SCIENCES., Tallinn, Estonya, 6 - 07 Temmuz 2018, ss.867-878

2018

2018

Osmanlı’da Kadın Vakıf ve Ekonomi

Özdeğer P. M. , MUĞAN ERTUĞRAL S.

IV. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler Sempozyumu (SOBY), Tallinn, Estonya, 6 - 07 Temmuz 2018, ss.587-589

2018

2018

HUMAN CAPITAL AND TOURISM RELATIONS IN TURKEY

MUĞAN ERTUĞRAL S. , GEDİK S.

4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL SCIENCE (SOBY), Talin, Estonya, 6 - 07 Temmuz 2018, ss.80

2018

2018

Türkiye Konaklama İşletmelerinde Kalite Yönetim Sistemleri

AKOVA O. , MUĞAN ERTUĞRAL S. , ÇETİN G. , GEDİK S.

IV. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler Sempozyumu (SOBY), Talin, Estonya, 6 - 07 Temmuz 2018, no.5, ss.68

2018

2018

DÜZENSİZ GÖÇ HAREKETLERİNİN TÜRKİYE COĞRAFYASI ÜZERİNDEKİ DAĞILIMI

Durgun Ö. , Muğan Ertuğral S.

ICOMEP Uluslararası Yönetim, Ekonomi ve Politika Kongresi , İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2018, ss.211

2018

2018

Bölgesel Kalkınma Kapsamında Tunceli Ilinin Termal Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi

MUĞAN ERTUĞRAL S. , GEDİK S. , AKOVA O.

International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 20 - 27 Nisan 2018, ss.1-10

2017

2017

The Perceptions of Holiday-Makers in Summer Houses Towards Sustainable Environment

Sezer B., AKOVA O. , MUĞAN ERTUĞRAL S.

19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (MESAEP), Roma, İtalya, 4 - 07 Ekim 2017, cilt.1, ss.321

2017

2017

The Effects of Marine Tourism on Water Pollution

GEDİK S. , MUĞAN ERTUĞRAL S.

19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Roma, İtalya, 4 - 06 Ekim 2017, ss.436

2017

2017

Blue Economy Paradigm as Part of Sustainable Tourism: The Importance in Ecotourism.

Muğan Ertuğral S. , İstanbullu Dinçer F. F. , Dilek N. K.

The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2017), Minsk, Belarus, 5 - 08 Temmuz 2017, ss.7-8

2017

2017

An Assessment of Ecotourism and Recreational Activities In Nature Protection Areas: Case of Nature Parks of Sinop, Turkey

AKOVA O. , KESKİN M., MUĞAN ERTUĞRAL S.

The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, Minsk, Belarus, 5 - 08 Temmuz 2017, ss.117

2017

2017

THE PERCEPTION AND ATTITUDES OF THE LOCAL PEOPLE TOWARDS RESTORATION WORKS AND TOURISM DEVELOPMENT APPLIED IN HISTORICAL AREAS OF ISTANBUL

MUĞAN ERTUĞRAL S. , GEDİK S. , AKOVA O.

2 nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES, Barselona, İspanya, 27 - 30 Nisan 2017, ss.56

2016

2016

Sakin Şehir Vize’ye Sürdürülebilir Turizm Bağlamında Bir Bakış

AZILI O., AKOVA O. , MUĞAN ERTUĞRAL S.

ÜNİDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Muş, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016, ss.423-455

2016

2016

UNESCO Dünya Miras Listesinde Yer Alan Doğu Anadolu Bölgesi Varlıklarına Yönelik SWOT Analizi

MUĞAN ERTUĞRAL S. , GEDİK S. , AKOVA O.

ÜNİDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Muş, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016, ss.405-418

2016

2016

KENTLEŞME OLGUSU İÇİNDE İSTANBUL'DAKİ REKREASYON ALANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

GEDİK S. , MUĞAN ERTUĞRAL S. , AKOVA O.

III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Baku, Azerbaycan, 25 - 27 Mayıs 2016, ss.100-110

2016

2016

Küresel Isınmanın Su Kaynakları Üzerindeki Etkisi ve Turizm Sektörü

Muğan Ertuğral S. , İstanbullu Dinçer F. F. , Dinçer M. Z. , Gemici M.

III. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Baku, Azerbaycan, 25 - 27 Mayıs 2016, cilt.4, ss.458-461

2016

2016

Bölgesel Kalkınmada Yerelliğin Önemi ve Turizm Endüstrisine Etkileri

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , MUĞAN ERTUĞRAL S. , Şahinoğlu Ş.

3. Uluslararası Turizm ve Yönetim Araştırmaları Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2016, ss.174-197

2016

2016

TÜRKİYE’DE ÇEVRESEL ETİK KAPSAMINDA TURİZM FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKOVA O. , MUĞAN ERTUĞRAL S. , GEDİK S.

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES, Milano, İtalya, 28 Nisan - 01 Mayıs 2016, ss.101

2015

2015

Müze Turizmi Kapsamında Topkapı Sarayı ile Louvre Müzesinin Turizm Potansiyelinin Karşılaştırılması

KIZILIRMAK İ. , MUĞAN ERTUĞRAL S. , Dilmaç S.

1.Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, Kastamonu, Türkiye, 19 - 21 Kasım 2015, cilt.1, no.1, ss.1

2015

2015

The Impact of Turkish Renewable Energy Resourges on Sustainable Thermal Tourism Development

MUĞAN ERTUĞRAL S. , AKOVA O. , GEDİK S.

II. Black Sea and the Balkans Economic and Political Studies Symposium (KABEP – 2015), St. Petersburg, Rusya, 9 - 13 Kasım 2015, ss.1278-1288

2015

2015

Tourists' Approach to Local Food

Sengel T., Karagoz A., Cetin G. , Dincer F. F. , Ertugral S. , Balik M.

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.429-437 identifier

2013

2013

Turizm Ve Çevre Duyarlılığının Gelişiminde Yerel Yönetimlerin Rolü Ve Önemi

MUĞAN ERTUĞRAL S. , KIZILIRMAK İ.

3. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Ardahan, Türkiye, 2 - 04 Ekim 2013, ss.27

2013

2013

Is a Regional Agrement Among Balkan Countries Applicable? A Time Series Analysis

ERTUĞRAL S. , Koçarslan G., Özçelebi O.

International Economıc and Social Studies(ICESOS'13), Saraybosna, Bosna-Hersek, 10 - 11 Mayıs 2013, cilt.1, ss.1

2012

2012

Özbekistan ın Turizm Potansiyeli ve Özbekistan Türkiye Turizm İlişkileri

Dinçer M. Z. , Muğan Ertuğral S. , Gündoğdu C.

13. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya, Türkiye, 6 - 09 Aralık 2012, cilt.1, ss.909-922

2012

2012

Sosyal Turizmin Gelişiminde Yerel Yönetimlerin Rolü ve Yapılan Uygulamalar

Muğan Ertuğral S. , Kızılırmak İ.

Uluslararası Değişen Dünyada Yerel Yönetimlerin Modernizasyonu Sempozyumu, Bishkek, Kırgızistan, 1 - 04 Mayıs 2012, cilt.1, ss.1-10

2011

2011

Üniversite Eğitimi ve Sürdürülebilir İktisadi kalkınma Olgusu

Özçelebi O., Ertuğral S. , Halıcıoğlu M.

2011 Universiade Kış Konferansı, Erzurum, Türkiye, 24 - 27 Ocak 2011, cilt.1, ss.1-5

2008

2008

İmpact of Tourism Revenues on Turkish Economic Growth

ERTUĞRAL S. , Çelikel danışoğlu A.

International Conferance of Tourism WTO, Malaga, İspanya, 29 - 30 Ekim 2008, cilt.1, ss.1

2007

2007

Turizm Sektöründe Olası Dalgalanmaların Sebepleri ve Turizm Politikasının Rolü

MUĞAN ERTUĞRAL S. , ÖZÇELEBİ O.

SAÜ-KMYO I. Ulusal Türkiye Turizmi Kongresi, Sakarya, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2007, ss.75-90

2005

2005

Kazakistan'ın Turizm Potansiyelini Belirleme ve Türk-Kazak Turizm İlişkilerini Güçlendirmeye Yönelik Bir Alan Çalışması

İstanbullu Dinçer P. F. , Ertuğral S.

I. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Kurultayı, Almati, Kazakistan, 20 - 24 Ekim 2005, cilt.1, ss.55-65

1999

1999

Doğu Karadeniz Bölgesinde Turizmin Çeşitlendirilmesi Kapsamında Bayburt un Yeri ve Önemi

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , MUĞAN ERTUĞRAL S.

10. Yılında Bayburt Valiliği Sempozyumu, Bayburt, Türkiye, 20 - 22 Temmuz 1999, cilt.1, ss.20-25

1998

1998

Inanç Turizmi Kavramındaki Gelismeler ve Seyahat Acentalarının Inanç Turizmine Bakıs Açısı

İstanbullu Dinçer F. F. , Muğan Ertuğral S.

III. Uluslararası IX. Kusadası Ulusal Turizm Sempozyumu, Aydın, Türkiye, 06 Kasım 1998, ss.9-13

1997

1997

Turizm İşletmelerinde Kuruluş Yeri Seçimi Isparta Eğirdir Bölgesindeki Otellere Yönelik Bir Alan Çalışması

MUĞAN ERTUĞRAL S.

1.Ulusal Turizm Sempozyumu Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Meslek Yüksek Okulu, Isparta, Türkiye, 17 - 19 Eylül 1997, no.9, ss.11-21

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Doğu Karadeniz Bölgesinin Kalkınmasında Turizm:Sorunlar-Fırsatlar-Öneriler

Muğan Ertuğral S.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, 2020

2020

2020

Effect of Environment in Increasing Sustainable Competitiveness at Tourism Destination

Muğan Ertuğral S. , Tekeli H. N. , Gedik Arslan S.

HOSPITALITY & TOURISM Managerial perspectives & Practices, Elbeyi Pelİt / Hasan Hüseyin Soybali / Ali Avan, Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, ss.235-250, 2020

2020

2020

Turistlerin Cocid-19 Salgını Sonrası Havayoluna İlişkin Beklentilerinin DEğerlendirilmesi

Gedik Arslan S., Tekeli H. N. , Muğan Ertuğral S.

Pandemi Döneminde Yönetim & Starteji & Liderlik, Himmet Karadal&Muhsin Halis&Gözde Mert, Editör, Akademi Titiz Yayınları, İstanbul, ss.183-198, 2020

2020

2020

The Effects of Employment in Turkey Tourism İnvestment

Muğan Ertuğral S.

Turkey's Economy from Different Perspectives After 1980, Ebru Gül Yılmaz,Hacer Neyir Tekeli, Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, ss.245-254, 2020

2018

2018

Ölçek Ekonomileri ve Turizm

Mengü C., Muğan Ertuğral S. , Gedik S.

İksad Publishing House, Gaziantep, 2018

2018

2018

Osmanlı’da Kadın Vakıf ve Ekonomi

Özdeğer M. , Muğan Ertuğral S.

New Trends In Social Sciences-VSosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler-V, "Temizer, A., Battal Y", Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.321-346, 2018

2018

2018

Türkiye’de Beseri Sermaye ve Turizm Iliskisi

Muğan Ertuğral S. , Gedik S.

New Trends In Social Sciences-V Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler-V, "Temizer, A., Battal Y", Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.776-790, 2018

2018

2018

Türkiye Konaklama İşletmelerinde Kalite Yönetim Sistemleri

Akova O. , Muğan Ertuğral S. , Çetin G. , Gedik S.

Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler - V, .e, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.879-898, 2018

2017

2017

The Relationship Between Leadership Behavior, Organizational Commitment and Intention to Leave: A Research Upon 5 Star Hotels in Istanbul

Akova O. , Muğan Ertuğral S. , Atsız O. , Keskin M.

NEW TRENDS ıN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES-2, Zafer Gölen-İbrahim Serbestoğlu, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.669-694, 2017

2017

2017

The Perception And Attitudes Of The Local People Towards Restoration Works And Tourism Development Applied In Historical Areas Of Istanbul

MUĞAN ERTUĞRAL S. , GEDİK S. , AKOVA O.

NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES-2, Gölen Z., Serbestoğlu İ., Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.641-650, 2017

2016

2016

Türkiye'de Çevresel Etik ve Çevre Hukuku Kapsamında Turizm Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

Akova O. , Muğan Ertuğral S. , Gedik S.

Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler, BABACAN,H.,ÖZER S., Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.821-832, 2016

2016

2016

BölgeselKalkınmanın Sağlanmasında Turizm Endüstrisinin Önemi ve Mena (Kuzey Afrika)Bölgesi İçin Öneriler -

İstanbullu Dinçer F. F. , Muğan Ertuğral S. , Şahinoğlu Ş.

SOSYAL VE LİBERAL BİLİMLERDE YENİ YÖNELİMLER, Prof. Dr. Hasan BABACAN – Yrd. Doç. Dr. Sevilay ÖZER, Editör, Bizim Büro Basımevi Gece Yayınevi, Ankara, ss.761-784, 2016

2016

2016

Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi

Muğan Ertuğral S. , Aslan S. , Balık M.

Turizm İşletmeciliği, Akova O.,Kızılırmak İ.,Tanrıverdi İ., Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.177-204, 2016

2010

2010

Seyahat İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi

İstanbullu Dinçer F. F. , Muğan Ertuğral S. , Çetin G.

Turizm İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi, Şehnaz Demirkol,Muhsin Halis, Editör, Değisim Yayınları, İstanbul, ss.273-327, 2010

2009

2009

Turizm İşletmelerinin Pazarlamasında Ürün

İstanbullu Dinçer F. F. , Muğan Ertuğral S.

Turizm Isletmelerinin Pazarlamasında 7P ve 7C, Şehnaz Demirkol,Cevdet Avcıkurt,Burhanettin Zengin, Editör, Değisim Yayınları, İstanbul, ss.49-73, 2009

Desteklenen Projeler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Çevre Ekonomisi ve Turizm

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

MUĞAN ERTUĞRAL S. (Yürütücü)

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

TURAR

Değerlendirme Kurul Üyesi

2006 - 2009

2006 - 2009

Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi

Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

1990 - Devam Ediyor

1990 - Devam Ediyor

Türkiye Çevre Vakfı

Üye

Ödüller

Nisan 2019

Nisan 2019

4Th Uluslararası Girişimcilik EMI ve Sosyal Bilimler Kongresi En iyi Bildiri Ödülü

Emı Journal Ve Dilkur Akademi

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Uluslararası Girişimcilik EMI ve Sosyal Bilimler Kongresi En iyi Bildiri Ödülü

Nişantaşı Üniversitesi

Eylül 1999

Eylül 1999

İstanbul İlindeki Tarihi Yapıların Turizm Amaçlı Kullanımının Ekonomik Sonuçları

İ.Ü. BapDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018

2018

International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress -2-

Katılımcı

Nevşehir-Türkiye

2018

2018

İnternational Conferance on Resource Recovery In Environmental Engineerings

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

8th International Balkan Annual Conference

Katılımcı

Zagreb-Hırvatistan

2018

2018

İnternational EMI Entrepreneurshıp Social Sciences Congress -1-

Katılımcı

Lefkoşa-Kıbrıs (Kktc)

2018

2018

International EMI Entrepreneurshıp Social Sciences Congress

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2017

2017

19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (MESAEP)

Katılımcı

Rome-İtalya

2017

2017

4th İnternational Regional Development Conference

Katılımcı

Tunceli-Türkiye

2017

2017

The 3th İnternational Symposyum on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2017)

Katılımcı

Minsk-Belarus

2016

2016

UNİDAP ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA KONFERANSI

Katılımcı

Muş-Türkiye

2016

2016

III. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SEMPOZYUMU

Katılımcı

Baku-Azerbaycan

2016

2016

3. Uluslararası Turizm ve Yönetim Araştırmaları Kongresi, ANTALYA,

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2016

2016

I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi

Katılımcı

Erzincan-Türkiye

2015

2015

1.Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu

Katılımcı

Kastamonu-Türkiye

2015

2015

II. Black Sea and the Balkans Economic and Political Studies Symposium

Katılımcı

Sankt Peterburg-Rusya

2015

2015

Ulusal kırsal Turizm Kongresi

Katılımcı

Afyon-Türkiye

2015

2015

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2014

2014

International Êconomıc and Social Studies (ICESoS’ 13)

Katılımcı

Sarajevo-Bosna-Hersek

2013

2013

3. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu

Katılımcı

Ardahan-Türkiye

2012

2012

13. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2012

2012

2. Kırsal Turizm Sempozyumu

Katılımcı

Aksaray-Türkiye

2011

2011

2011 Universiade Kış Konferansı

Katılımcı

Erzurum-Türkiye

2008

2008

International Conference of Tourism

Katılımcı

Malaga-İspanya

2007

2007

I. Ulusal Türkiye Turizmi Kongresi

Katılımcı

Sakarya-Türkiye

2005

2005

Birinci Uluslararası Türk Dünyası Turizm Kurultayı

Katılımcı

Almati-Kazakistan

1999

1999

10. Yılında Bayburt Valiliği Sempozyumu

Katılımcı

Bayburt-Türkiye

1998

1998

III. Uluslararası IX. Kuşadası Ulusal Turizm Sempozyumu

Katılımcı

Aydın-Türkiye

1997

1997

1.Ulusal Turizm Sempozyumu Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Meslek Yüksek Okulu

Katılımcı

Isparta-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 34

h-indeksi (WOS): 1