Dr.Öğr.Üyesi

Muhammet Hanefi KUTLUOĞLU


Edebiyat Fakültesi

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Arşivcilik Ana Bilim Dalı

Yaptığı Tezler

1993

1993

Doktora

The Egyptian Question, 1831-1841: The Expansionist Policy of Mehmet Ali, Pasha of Egypt, In Syria and Anatolia, and the Reaction of the Ottoman Government

Manchester College of Arts and Technology, Department Of Middle Eastern Studies, Department Of Middle Eastern Studies

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tarih, Yakınçağ Tarihi, Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi Ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı

1994 - 2018

1994 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi Ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Remarques Generales Relatives a I'Histoire Politique Franco-Ottomanes

KUTLUOĞLU M. H. , Demir Y.

Les Relations Franco-Ottomanes de 1453 A Nos Jours, İpşirli M., Dutmont P., Emecen F., Kutluoğlu M.H., Demir Y., Şen K., Editör, Nizamiye Akademi, İstanbul, ss.310-329, 2019

2019

2019

Les Relations Franco-Ottomanes Dans Les Cadres Politique et Diplomatique a l'epoque des Tanzimat

KUTLUOĞLU M. H.

Les Relations Franco-Ottomanes De 1453 a Nos Jours, İpşirli M., Dutmont P., Emecen F., Kutluoğlu M.H., Demir Y., Şen K., Editör, Nizamiye Akademi, İstanbul, ss.114-133, 2019

2015

2015

Eski İran Medeniyetinde Arşivler ve Arşiv Uygulamaları

KUTLUOĞLU M. H. , KESKİN İ.

İsmet Binark Armağanı, Keskin İ., Somer Ş.N., Oğuz N., Editör, Türk Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul, ss.221-258, 2015

2013

2013

Eski Mısır Medeniyetinde Arşivcilik

KESKİN İ. , KUTLUOĞLU M. H.

Prof. Dr. Erdoğan Merçil’e Armağan, Emine Uyumaz, Muharrem Kesik, Aydın Uslu ve Cihan Piyadeoğlu, Editör, Bilim, Kültür, Sanat, İstanbul, ss.461-497, 2013

2013

2013

Hellenistik Donem Grek Arşivciliği Üzerine Bazı Notlar

KESKİN İ. , KUTLUOĞLU M. H.

Osmanlı’nın İzinde. Prof. Dr. Mehmet İpşirli Armağanı, c. 2,, İshak Keskin, Feridun M. Emecen ve Ali Ahmetbeyoğlu, Editör, Timaş, İstanbul, ss.177-204, 2013