Arş.Gör.Dr.

Müjde Dila GÜMÜŞ


Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi Bölümü

Türk İslam Sanatı Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2013 - 2018

2013 - 2018

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi, Türkiye

2009 - 2013

2009 - 2013

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı , Türkiye

2005 - 2009

2005 - 2009

Lisans

Yeditepe Üniversitesi, Fen Ve Edebiyat Fakültesi , Felsefe Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2018

2018

Doktora

II. Meşrutiyet'te Saray İçin Çalışmak: Vedad (Tek) Bey'in Sermimarlık Dönemi

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi

2013

2013

Yüksek Lisans

Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiye Konut Mimarlığında Modernizm Etkileri

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı

Yabancı Diller

A1 Başlangıç

A1 Başlangıç

Fransızca

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2020

2020

Fransızca A1

Yabancı Dil

Fransız Kültür Merkezi/ Institut Français Turquie

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Arkeoloji ve Sanat Tarihi , Türk-İslam Sanatı

Akademik Unvanlar / Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Osmanlı Sanat Tarihi Yazımında Temel Metinler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Vedad Tek'in Sarayburnu Rıhtımı Düzenlemesi

Gümüş M. D.

Sanat Tarihi Dergisi, cilt.27, ss.375-389, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Architect Nizamettin Dogu's Career During the Early Republican Era: In Search of Art

Gumus M. D.

ART-SANAT, cilt.10, ss.121-147, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2017

2017

"Bir Acı Hikaye": Mimar Vedad (Tek) Kızının Mezarını Tasarladı Mı?

GÜMÜŞ M. D.

İstanbul Araştırmaları Yıllığı, ss.163-173, 2017 (Hakemsiz Dergi)

2015

2015

A Turkish Architect at the Technical University of Budapest: Semih Rustem

GÜMÜŞ M. D.

, Periodica Polytechnica Architecture, ss.38-45, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Unutulmuş Bir Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarı: Semih Rüstem Temel

GÜMÜŞ M. D.

İstanbul Araştırmaları Yıllığı 3, ss.227-234, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

1. DÜNYA SAVAŞINDA MİMARLIK YAPMAK: VEDAD (TEK) BEY’İN HARBİYE NEZÂRETİ’NE BAĞLI ÇALIŞMALARI

Gümüş M. D.

24. ULUSLARARASI ORTA ÇAĞ VE TÜRK DÖNEMİ KAZILARI VE SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Nevşehir, Türkiye, 6 - 09 Ekim 2020, ss.140-142

2019

2019

II. Meşrutiyet Dönemi Anıtlarına Erken Tarihli Bir Örnek: Raymond Pere'nin Projesi

Gümüş M. D.

16. Uluslararası Türk Sanatları Kongresi, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019, ss.186-188

2018

2018

Vedad (Tek) Bey'in Sermimarlık Döneminde Yıldız Sarayı Onarımlarının Yeri

Gümüş M. D.

22. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 24 Ekim 2018, ss.163

Kitap & Kitap Bölümleri

2017

2017

Erken Cumhuriyet Döneminde 'Kübik' Mimarlık Tartışmaları ve Edebiyat

GÜMÜŞ M. D. , AKGÜN B.

Doğa ve Kent, Buket Akgün, Editör, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, ss.111-122, 2017

Bilirkişi Raporları

2020

2020

Kasturya Sinagogu Sanat Tarihi Raporu

Gümüş M. D.

PC Yapı Mimarlık, ss.72, İstanbul, 2020

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

The Historians of Islamic Art Association (HIAA)

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Nisan 2019

Nisan 2019

ART-SANAT

ESCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2018

Haziran 2018

Periodica Polytechnica Architecture

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Akademik Dolaşım Faaliyetleri

2019 - 2020

2019 - 2020

Sabbatical Araştırma İzni

Doktora Sonrası Araştırma

Harvard University, Amerika Birleşik Devletleri

2017 - 2017

2017 - 2017

Diğer

Misafir Araştırmacı

Berlin İslam Eserleri Müzesi, AlmanyaDavetli Konuşmalar

Aralık 2020

Aralık 2020

Sanat Tarihi'nde Akademik Kariyer ve Yurtdışı Deneyimi

Konferans

Ege Üniversitesi-Türkiye

Kasım 2019

Kasım 2019

Re-thinking "National Style": Actors, Tendencies and References

Konferans

Harvard University-Amerika Birleşik Devletleri

Eylül 2019

Eylül 2019

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Bir Mimarın Dünyasına İçeriden Bakmak: Mehmet Nihat Nigizberk Mimari Çizimler ve Fotoğraflar Koleksiyonu

Konferans

ANAMED-Türkiye

Nisan 2019

Nisan 2019

İkinci Meşrutiyet'te Saray İçin Çalışmak: Vedad (Tek) Bey'in Sermimarlık Dönemi

Konferans

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi-Türkiye

Mayıs 2018

Mayıs 2018

II. Abdülhamid Döneminde Milli Mimari

Konferans

Vefatının 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid Han'ın Sanata Yaklaşımı-Türkiye

Nisan 2018

Nisan 2018

İstanbul'un Yeniden Şekillenmesi ve Birinci Ulusal Mimarlık

Seminer

Üsküdar Belediyesi/Balaban Tekkesi Kültür Evi-Türkiye

Şubat 2015

Şubat 2015

A Turkish Architect at the Technical University of Budapest: Semih Rüstem

Konferans

Technical University Budapest-Macaristan

Kasım 2014

Kasım 2014

Unutulmuş Bir Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarı: Semih Rüstem Temel

Konferans

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü-Türkiye

Burslar

2017 - 2017

2017 - 2017

Tinçel Kültür Vakfı Yurtdışı Bursu

Vakıf