Doç.Dr.

Metin ÜNVER


Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

Yakınçağ Tarihi Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2006 - 2012

2006 - 2012

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih/Yakınçağ Tarihi, Türkiye

2003 - 2006

2003 - 2006

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarihi, Türkiye

1998 - 2002

1998 - 2002

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih, Türkiye

Yaptığı Tezler

2012

2012

Doktora

MİDİLLİ ADASI'NIN İDARİ VE SOSYO-EKONOMİK YAPISI, 1878-1914

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı

2006

2006

Yüksek Lisans

TANZİMATIN MİDİLLİ ADASI'NDA TATBİKİ

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilimler Enstitüsü

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tarih, Yakınçağ Tarihi

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

2013 - 2018

2013 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

2012 - 2013

2012 - 2013

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

2004 - 2012

2004 - 2012

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Yönetimsel Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

GÜNEYDOĞU ASYADAKİ SÖMÜRGE İDARELERİ VE OSMANLI DEVLETİ

Lisans

Lisans

Osmanlıca Metin ve Gramer II

Lisans

Lisans

ABD TARİHİ (Kuruluşundan I. Dünya Savaşına Kadar)

Lisans

Lisans

Amerikan Silah Teknolojisi ve Osmanlı Devleti

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Jeopolitik ve Jeostratejik Bakımdan Ege Adaları Tarihi

Yönetilen Tezler

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Osmanlı Devleti'nde Kazancın Vergilendirilmesi Teşebbüsleri (1907-1914)

ÜNVER M.

M.Cemal(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Nişantaşı Semtinin Tarihsel Gelişimi (1870-1914)

ÜNVER M.

H.Sevim(Öğrenci)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Traces of Coercive Diplomacy: Forcing The Ottoman Empire to Accept an International Machinary of Financial Control in Macedonia (1905)

Unver M.

TURKISH JOURNAL OF HISTORY-TARIH DERGISI, ss.347-406, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2018

2018

Courtgi (Gürcü) Bahr-i Sefid (L’egee) Vapur Kumpanyası, 1883-1911

ÜNVER M.

ÇANAKKALE ARAŞTIRMALARI TÜRK YILLIĞI, sa.24, ss.175-210, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Osmanlı Devleti’ndeki İngiliz Ticaretinin Almanya Karşısında Gerilemesi Tartışmaları Bağlamında İstanbul’da İngiliz Erkek Lisesi’nin Kuruluşu

ÜNVER M.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, sa.61, ss.375-414, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

WANDA YA DA MEHMED SADIK (ÇAYKA) PAŞA’NIN TÜRKİYE ANEKDOTLARI

ÜNVER M.

TARİH DERGİSİ, sa.65, ss.99-118, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

Teknolojik Gelişmelerin Işığında Osmanlı-Amerikan Silah Ticaretinin İlk Dönemi

ÜNVER M.

Tarih Araştırmaları Dergisi, sa.54, ss.195-220, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Güney doğu Avrupa Araştırmaları Enstitüsü/Merkezinin Kuruluşu ve Faaliyetleri(Kuruluş-1969)

ÜNVER M.

Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, ss.1-19, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2008

2008

Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi Bibliyografyası

ÜNVER M.

Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, sa.13, ss.105-129, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2016

2016

Bir Tanzimat Dönemi Paşasının Biyografisini Yazmak: Cihan Seraskeri Hasan Rıza Paşa

ÜNVER M.

İslam Telif Geleneğinde Biyografi Yazıcılığı, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Kasım 2016, ss.205-222

2015

2015

Azaryanlar: Osmanlı Devlet'inin Son Döneminde Bir Ermeni Tüccar Aile

ÜNVER M.

18.-20. Yüzyıllarda Türk Ermeni İlişkileri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Ocak 2015, ss.97-115

2014

2014

Vilayet Nizamnamelerinin Osmanlı Devleti’nin İdari Taksimatına Etkileri(1864-1876)

ÜNVER M.

Vilayet Nizamnamesinin 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 6 - 07 Kasım 2014, ss.97-125

2014

2014

Ege'nin Depremzede Adası: 1867 Midilli Depremi Ve Sosyo-Ekonomik Etkileri

ÜNVER M.

2. Turgut Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2014, cilt.2, ss.230-246

2010

2010

Namık Kemal’in Midilli Risalesi

ÜNVER M.

Doğumunun 170. Yılında Namık Kemal Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2010, ss.122-137

2009

2009

A Lesser Known Branch in the Ottomon Inperial Dockyard: Tir-i Guverte

ÜNVER M.

Between Continents, Proceedings of the Twelfth Symposium on Boat and Ship Archaeology, ed. Nergis Günsenin, İstanbul, Türkiye, 7 - 12 Eylül 2009, ss.189-193

Kitap & Kitap Bölümleri

2015

2015

Osmanlı Vergi Politikası Karşısında ”Köy Diplomatları”: 1850’deki Şiddetli Kışın Ardından Midilli’de Tanzimat’ın Malî Reformlarının Revizyonu

ÜNVER M.

Osmanlıdan Cumhuriyete Sosyo-Kültürel Siyasi Yansımalar (Prof. Dr. Ali İhsan Gencer Anısına), Gülden Sarıyıldız, Fatma Ürekli, Recep Karacakaya, Neriman E. Hacısalihoğlu, Editör, Derin Yayınları, İstanbul, ss.203-228, 2015

2014

2014

XIX. Yüzyılda Midilli Adası’nda Nüfus ve Yerleşim

ÜNVER M.

Mübadil Kentler: Mekan ve İnsan, Müfide Pekin, Editör, Lozan Mübadilleri Vakfı Yayınları, İstanbul, ss.86-98, 2014

2014

2014

Son Dönem Osmanlı Tarih Araştırmaları Açısından İngiliz Milli Arşivi ve Arşiv Belgelerinin Önemi

ÜNVER M.

Avrupa Arşivlerinde Osmanlı İmparatorluğu, Yonca Köksal-Mehmet Polatel, Editör, Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Merkezi (Vekam) Yayınları, Ankara, ss.105-119, 2014

2009

2009

Tanzimat Taşrasının İstanbul Buluşması: İmar Meclislerinin Kuruluşu Süreci

ÜNVER M.

Eskiçağ'dan Günümüze Yönetim Anlayışı ve Kurumlar, Emecen, F. M., Editör, Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.119-160, 2009

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

International Balkan Annual Conference (IBAC) Book Series-3-

Editör

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Güney Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi

Yayın Kurul Üyesi