Doç.Dr.

Murat METİNSOY


İktisat Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2011 - 2014

2011 - 2014

Post Doktora

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye

2004 - 2010

2004 - 2010

Doktora

Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı, Türkiye

2000 - 2004

2000 - 2004

Yüksek Lisans

Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı, Türkiye

1996 - 2000

1996 - 2000

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2010

2010

Doktora

Everyday Politics of Ordinary People: Public Opinion, Dissent and Resistance in Early Republican Turkey, 1925-1939

Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk Institute For Modern Turkish History, Modern Turkish History Program

2004

2004

Yüksek Lisans

Wars outside the War: The Social Impact of The Second World War on Turkey

Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk Institute For Modern Turkish History

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Sosyoloji, Toplumsal Yapı ve Değişme, Siyasal Antropoloji, Siyaset Bilimi , Siyasi Tarih, Tarım Ekonomisi

Akademik Unvanlar / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

2013 - 2015

2013 - 2015

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

2011 - 2014

2011 - 2014

Doktor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

2008 - 2010

2008 - 2010

Öğretim Görevlisi

Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk Institute For Modern Turkish History, Atatürk Institute For Modern Turkish History

2007 - 2008

2007 - 2008

Araştırma Görevlisi

The Ohio State University, Faculty Of Arts And Sciences, History

2007 - 2007

2007 - 2007

Öğretim Görevlisi

Yeditepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih

2005 - 2006

2005 - 2006

Öğretim Görevlisi

Yıldız Teknik Üniversitesi, İnsan Ve Toplum Bilimleri

2002 - 2004

2002 - 2004

Araştırma Görevlisi

Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk Institute For Modern Turkish History, Atatürk Institute For Modern Turkish History

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Political History of the 20th Century

Lisans

Lisans

Cumhuriyet Türkiyesi'nin Toplumsal Tarihi

Lisans

Lisans

History of Civlizations

Lisans

Lisans

Uygarlık Tarihi

Doktora

Doktora

Modern Türkiye'de Roman Tarih ve Siyaset

Doktora

Doktora

Modern Türkiye'de Roman, Tarih ve Siyaset

Lisans

Lisans

Toplumsal Tarih Çalışmaları

Lisans

Lisans

Ortadoğu Siyaseti

Lisans

Lisans

Uluslararası Güncel Konu ve Sorunlar

Lisans

Lisans

Uluslararası Güncel Konu ve Sorunlar

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2011

2011

FRAGILE HEGEMONY, FLEXIBLE AUTHORITARIANISM, AND GOVERNING FROM BELOW: POLITICIANS' REPORTS IN EARLY REPUBLICAN TURKEY

METİNSOY M.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MIDDLE EAST STUDIES, cilt.43, sa.4, ss.699-719, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

“Sosyal Kaçakçılık”: Erken Cumhuriyet Türkiyesi’nde Tekellere Direniş

Metinsoy M.

Siyasal: Journal of Politican Sciences, cilt.29, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2016

2016

"Order and Compromise: Government Practices in Turkey from the Late Ottoman Empire to the Early 21st Century"

Metinsoy M.

International Journal of Turkish Studies, cilt.22, ss.142-146, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Everyday Resistance And Selective Adaptation To The Hat Reform In Early Republican Turkey

METİNSOY M.

International Journal of Turcologia, cilt.8, ss.7-48, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Devlet ve Köylüler: Hububat Alımları, Toprak Mahsulleri Vergisi ve Köylü Direnişi

METİNSOY M.

Tarih ve Toplum: Yeni Yaklaşımlar, sa.15, ss.85-125, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Kemalizm’in Taşrası: Erken Cumhuriyet Döneminde Taşrada Parti, Devlet ve Toplum

Metinsoy M.

Toplum ve Bilim, ss.124-164, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Blat, Stalin’den Büyüktür’: Erken Dönem Sovyet Sosyal Tarihçiliğinde Revizyonizm

METİNSOY M.

Tarih ve Toplum: Yeni Yaklaşımlar, sa.7, ss.181-244, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Amelelikten İşçiliğe Emek Tarihçiliğimiz

METİNSOY M.

Virgül, ss.46-48, 2008 (Hakemsiz Dergi)

2007

2007

Ne Ulu Hakan, Ne Kızıl Sultan

METİNSOY M.

Virgül, sa.111, ss.28-32, 2007 (Hakemsiz Dergi)

2006

2006

Erken Cumhuriyet Döneminde ‘Mebus’ların ‘İntihap Dairesi’ ve ‘Teftiş Bölgesi’ Raporları

METİNSOY M.

Tarih ve Toplum: Yeni Yaklaşımlar, ss.103-169, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye Kızılay Cemiyeti’nin Sosyal Yardımları ve Aş Ocakları

METİNSOY M.

Toplumsal Tarih, sa.128, ss.80-87, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

İkinci Dünya Savaşı ve Milli Şeflik Rejimi Kıskacında İşçilerin Gündelik Siyasetleri

METİNSOY M.

Emek Tarihi Konferansları III: Emek ve Cumhuriyet: Türkiye İşçi Sınıfı Tarihine Eleştirel Bakışlar 1923-1980, İstanbul, Türkiye, 28 Ekim 2017, ss.2

2017

2017

Peasants’ Extra-legal Ways to Survive in Early Republican Turkey

METİNSOY M.

Dangerous Classes in the Middle East and North Africa, Middle East Centre, St Antony’s College, University of Oxford, Londra, Oxford, İngiltere, 26 Ocak 2017, ss.2

2016

2016

Everyday Politics of Ordinary People in Early Republican Turkey: From Petitioning to Violence

METİNSOY M.

CEST Symposium on Politics From Below in Turkey, SciencePo-CERI, Paris, Fransa, 1 - 02 Aralık 2016, ss.1-6

2016

2016

Rural Crimes, Violence and Banditry as Peasants’ Everyday Politics in Early Republican Turkey

METİNSOY M.

Middle East Studies Association 50th Annual Meeting, Boston, Amerika Birleşik Devletleri, 17 - 20 Kasım 2016, ss.1

2013

2013

Erken Cumhuriyet’te Emekçilerin Gündelik Siyasetini Okumak: Yeni Kaynaklar Yeni Metotlar

METİNSOY M.

Emek Tarihi Konferansları: Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Bağlamında Emek Hareketi Tarihinin Kaynakları Konferansı, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2013, ss.3

2013

2013

Reconsidering Turkish Secularism: Everyday Resistance and Adaptation to Unveiling in Early Republican Turkey, and the State Response

METİNSOY M.

47th Annual Meeting of the Middle East Studies Association, New Orleans, Louisiana, Amerika Birleşik Devletleri, 10 - 13 Ekim 2013, ss.78

2011

2011

Everyday Forms of Peasant Politics in Early Republican Turkey: Resistance to Agricultural Taxes

METİNSOY M.

45th Annual Meeting of the Middle East Studies Association, Washington DC, Washington Dc, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Aralık 2011, ss.75

2011

2011

Negotiating the Kemalist Image of Woman: Everyday Forms of Resistance to Unveiling in Early Republican Turkey

METİNSOY M.

Coercion or Empowerment? Official Anti-Veiling Campaigns in the Middle East and Central Asia Conference, Oxford University, St. Antony's College, Londra, Oxford, İngiltere, 23 Eylül 2011, ss.86-118

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Rural Crimes as Everyday Peasant Politics: Tax Delinquency, Smuggling, Theft and Banditry in Modern Turkey

Metinsoy M.

Crime, Poverty and Survival in the Middle East and the North Africa: The Dangerous Classes since 1800, Stephanie Cronin, Editör, Bloomsbury Press, London, ss.135-156, 2020

2018

2018

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Yardım Sevenler Cemiyeti: Ankara'dan Türkiye'ye Yayılan Sivil Toplum Seferberliği

METİNSOY M.

Cumhuriyetle Büyüyen Yardım Sevenler: Türkiye Yardım Sevenler Derneği, Elif Mahir Metinsoy, Editör, Türkiye Yardım Sevenler Derneği Yayınları, Ankara, ss.98-135, 2018

2015

2015

İki Savaş Arası Türkiye'de Sanayi, İthalat ve Ekonomik Kriz Kıskacında Zanaatkârlar

METİNSOY M.

Tanzimat'tan Günümüze Türkiye'de İşçi Sınıfı, 1839-2014: Yeni Yaklaşımlar, Yeni Alanlar, Yeni Sorunlar, Y. Doğan Çetinkaya - Mehmet Ö. Alkan, Editör, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, ss.284-321, 2015

2014

2014

Everyday Resistance to Unveiling, and Flexible Secularism in Early Republican Turkey

Metinsoy M.

Anti-Veiling Campaigns in the Muslim World: Gender, Modernism and the Politics of Dress, Stephanie Cronin, Editör, Routledge, London/New York , New-York, ss.86-117, 2014

2014

2014

Resmi Sayfiye ya da Sayfiye Başkenti: Erken Cumhuriyet Döneminde Yalova

METİNSOY M.

Sayfiye: Hafiflik Hayali, Tanıl Bora, Editör, İletişim Yayınları, İstanbul, ss.109-129, 2014

2006

2006

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Zonguldak Kömür Ocaklarında Ücretli İşçi Mükellefiyeti ve İşçi Direnişi

METİNSOY M.

Zonguldak Kent Tarihi Bienali, ZOKEV, Editör, Zonguldak Kültür Ve Eğitim Vakfı Ve Tmmob, Zonguldak, ss.93-112, 2006

2006

2006

Gündelik Yaşamda Sınıf Mücadelesi ve Direniş: Türkiye’de İkinci Dünya Savaşı Sonrası Sosyal Politikadaki Gelişmelerde İşçi Sınıfının Rolü

METİNSOY M.

İktisat, Siyaset ve Devlet Üzerine Yazılar: Prof. Dr. Kemalî Saybaşılı’ya Armağan, Burak Ülman - İsmet Akça, Editör, Baglam Yayınları, İstanbul, ss.67-106, 2006

Ansiklopedide Bölümler

2014

2014

Oxford Encyclopedia of Islam and Politics

METİNSOY M.

Oxford University Press, ss.305-306, 2014

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Tarih Vakfı

Mütevelli Heyeti Üyesi

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Middle East Studies Association

Üye

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Türk Sosyal Bilimler Derneği

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Haziran 2019

Haziran 2019

British Journal of Middle Eastern Studies

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2017

Temmuz 2017

British Journal of Middle Eastern Sudies

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2011

Nisan 2011

NEW PERSPECTIVES ON TURKEY

SSCI Kapsamındaki Dergi

Ödüller

Mayıs 2016

Mayıs 2016

Uluslararası Bilime Katkı Ödülü

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Kordinasyon Birimi

Aralık 2007

Aralık 2007

Yılın Genç Sosyal Bilimcisi Ödülü

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

Kasım 2007

Kasım 2007

Bankacılık ve Finans Tarihi Yarışması Kitap Dalında Birincilik Ödülü

GARANTİ BANKASI-OSMANLI BANKASI ARŞİV VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BANKACILIK VE FİNANS TARİHİ YARIŞMASIBurslar

2012 - 2014

2012 - 2014

Türkiye Bilimler Akademisi Doktora Sonrası Araştırma Programı

Diğer Resmi Kurumlar

2011 - 2012

2011 - 2012

American Research Institute in Turkey Post-Doctoral Fellowship

Diğer Uluslararası Organizasyonlar

2011 - 2012

2011 - 2012

TÜBİTAK Yurt İçi Doktora Sonrası Bursu

TÜBİTAK

2008 - 2009

2008 - 2009

American Research Institute in Turkey Doctoral Fellowship

Diğer Uluslararası Organizasyonlar

2007 - 2008

2007 - 2008

The Ohio State University Doctoral Fellowship

Yabancı Ülkelerin Resmi Kurumları

2005 - 2007

2005 - 2007

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Ayşe-Zeynep Birkan Doktora Bursu

Vakıf

1998 - 2000

1998 - 2000

Lisans Bursu

Vakıf