Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Amelelikten İşçiliğe Emek Tarihçiliğimiz

Virgül , no.115, pp.46-48, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

Ne Ulu Hakan, Ne Kızıl Sultan

Virgül , no.111, pp.28-32, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İkinci Dünya Savaşı ve Milli Şeflik Rejimi Kıskacında İşçilerin Gündelik Siyasetleri

Emek Tarihi Konferansları III: Emek ve Cumhuriyet: Türkiye İşçi Sınıfı Tarihine Eleştirel Bakışlar 1923-1980, İstanbul, Turkey, 28 October 2017, pp.2

Peasants’ Extra-legal Ways to Survive in Early Republican Turkey

Dangerous Classes in the Middle East and North Africa, Middle East Centre, St Antony’s College, University of Oxford, Londra, Oxford, United Kingdom, 26 January 2017, pp.2

Everyday Politics of Ordinary People in Early Republican Turkey: From Petitioning to Violence

CEST Symposium on Politics From Below in Turkey, SciencePo-CERI, Paris, France, 1 - 02 December 2016, pp.1-6

Rural Crimes, Violence and Banditry as Peasants’ Everyday Politics in Early Republican Turkey

Middle East Studies Association 50th Annual Meeting, Boston, United States Of America, 17 - 20 November 2016, pp.1 Sustainable Development

Erken Cumhuriyet’te Emekçilerin Gündelik Siyasetini Okumak: Yeni Kaynaklar Yeni Metotlar

Emek Tarihi Konferansları: Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Bağlamında Emek Hareketi Tarihinin Kaynakları Konferansı, İstanbul, Turkey, 16 - 17 November 2013, pp.3

Reconsidering Turkish Secularism: Everyday Resistance and Adaptation to Unveiling in Early Republican Turkey, and the State Response

47th Annual Meeting of the Middle East Studies Association, New Orleans, Louisiana, United States Of America, 10 - 13 October 2013, pp.78

Everyday Forms of Peasant Politics in Early Republican Turkey: Resistance to Agricultural Taxes

45th Annual Meeting of the Middle East Studies Association, Washington DC, Washington Dc, United States Of America, 1 - 04 December 2011, pp.75

Negotiating the Kemalist Image of Woman: Everyday Forms of Resistance to Unveiling in Early Republican Turkey

Coercion or Empowerment? Official Anti-Veiling Campaigns in the Middle East and Central Asia Conference, Oxford University, St. Antony's College, Londra, Oxford, United Kingdom, 23 September 2011, pp.86-118

Books & Book Chapters

Rural Crimes as Everyday Peasant Politics: Tax Delinquency, Smuggling, Theft and Banditry in Modern Turkey

in: Crime, Poverty and Survival in the Middle East and the North Africa: The Dangerous Classes since 1800, Stephanie Cronin, Editor, Bloomsbury Press, London, pp.135-156, 2020 Sustainable Development

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Yardım Sevenler Cemiyeti: Ankara'dan Türkiye'ye Yayılan Sivil Toplum Seferberliği

in: Cumhuriyetle Büyüyen Yardım Sevenler: Türkiye Yardım Sevenler Derneği, Elif Mahir Metinsoy, Editor, Türkiye Yardım Sevenler Derneği Yayınları, Ankara, pp.98-135, 2018

İki Savaş Arası Türkiye'de Sanayi, İthalat ve Ekonomik Kriz Kıskacında Zanaatkârlar

in: Tanzimat'tan Günümüze Türkiye'de İşçi Sınıfı, 1839-2014: Yeni Yaklaşımlar, Yeni Alanlar, Yeni Sorunlar, Y. Doğan Çetinkaya - Mehmet Ö. Alkan, Editor, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, pp.284-321, 2015

Everyday Resistance to Unveiling, and Flexible Secularism in Early Republican Turkey

in: Anti-Veiling Campaigns in the Muslim World: Gender, Modernism and the Politics of Dress, Stephanie Cronin, Editor, Routledge, London/New York , New-York, pp.86-117, 2014

Resmi Sayfiye ya da Sayfiye Başkenti: Erken Cumhuriyet Döneminde Yalova

in: Sayfiye: Hafiflik Hayali, Tanıl Bora, Editor, İletişim Yayınları, İstanbul, pp.109-129, 2014

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Zonguldak Kömür Ocaklarında Ücretli İşçi Mükellefiyeti ve İşçi Direnişi

in: Zonguldak Kent Tarihi Bienali, ZOKEV, Editor, Zonguldak Kültür Ve Eğitim Vakfı Ve Tmmob, Zonguldak, pp.93-112, 2006

Gündelik Yaşamda Sınıf Mücadelesi ve Direniş: Türkiye’de İkinci Dünya Savaşı Sonrası Sosyal Politikadaki Gelişmelerde İşçi Sınıfının Rolü

in: İktisat, Siyaset ve Devlet Üzerine Yazılar: Prof. Dr. Kemalî Saybaşılı’ya Armağan, Burak Ülman - İsmet Akça, Editor, Baglam Yayınları, İstanbul, pp.67-106, 2006

Episodes in the Encyclopedia

Oxford Encyclopedia of Islam and Politics

Oxford University Press, pp.305-306, 2014

Metrics

Publication

36

Citation (WoS)

13

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

18

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Project

6

Thesis Advisory

3

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals