Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Afet Risk Yönetimi ve Afete Dirençli Toplum

Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2018, no.1, pp.1-15

Afet ve Risk Yönetimi Çerçevesinde Karadeniz'e Komşu Ülkeler Arasında İşbirliği ve Koordinasyon

Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi, Uluslararası İlişkiler ve Yeni Dünya Düzeni, İstanbul, Turkey, 27 - 28 September 2018, pp.57-68

Afet Olgusuna Kurumsal Yaklaşım , Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

İstanbul'un Afetlerden Zarar Görebilirliği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 2011, pp.23-33

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

19

Thesis Advisory

6
UN Sustainable Development Goals