Res. Asst. Murat SARITAŞ


Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law

Department of Islamic Jurisprudence


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Theology, Islamic Law

Metrics

Publication

10

Project

1

Open Access

3

Education Information

2013 - Continues

2013 - Continues

Doctorate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Temel İslam Bilimleri - İslam Hukuku, Turkey

2009 - 2013

2009 - 2013

Postgraduate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, İslam Hukuku, Turkey

2004 - 2009

2004 - 2009

Undergraduate

Istanbul Technical University, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektronik Mühendisliği, Turkey

Dissertations

2013

2013

Postgraduate

Irak ve Semerkant Hanefî Meşayihinin Lafızların Delaletiyle İlgili Yaklaşımlarının Mukayesesi

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İslam Hukuku

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

C1 Advanced

C1 Advanced

Arabic

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Theology

Islamic Law

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

İçtihat ve taklit kavramları çerçevesinde Hanefî kimliğinin dönüşümü ve politik otorite (16. yy. öncesi)

Sarıtaş M.

İslam Hukuku Anabilim Dalı Tez ve Makale Sunumları, İstanbul, Turkey, 07 June 2022 Creative Commons License

2018

2018

"Fakihlerimizin Görüşleri Naslardan Önceliklidir": Ebû Sa'îd el-Hâdimî'nin Nas-Mezhep İlişkisi Problemine Dair Görüşleri

SARITAŞ M.

Sahn-ı Semân'dan Darulfünûn'a Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası. (Alimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler) – 18. Yüzyıl., İstanbul, Turkey, 22 - 23 December 2018, pp.163-178

2018

2018

18. Yüzyıl Osmanlı Merkez Topraklarında Şer'î İlimler: İstatistikî Bir İnceleme

SARITAŞ M., BEYATLI Y., ÖZALP S., TÜFEKÇİOĞLU M. S., KÜTÜK Ş.

Sahn-ı Semân'dan Darulfünûn'a Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası. (Alimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler) – 18. Yüzyıl., İstanbul, Turkey, 22 - 23 December 2018, pp.11-40

2017

2017

16. Yüzyıl Osmanlısında Hukuki Hafıza: Mahkemelerde Üretilen Belgelerin Hukuki Statüsü

Sarıtaş M.

III. İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 October 2017, pp.11 Creative Commons License

Books & Book Chapters

2018

2018

18. Yüzyılda Osmanlı Merkez Topraklarında Kaleme Alınan Şerî Eserler I (Alana Göre Sıralı)

Sarıtaş M., Özalp S., Beyatlı Y., Tüfekçioğlu M. S., Kütük Ş.

in: Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler XVIII. Yüzyıl, Cilt I, "Hamdi Furat A.", "Kalkan Yorulmaz N.", "Sacid Arı O.", Editor, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.313-431, 2018

2018

2018

"The opinions of our faqihs have priority over the nasses": Abu Sa’id al-Khadimi’s views on the problem of the relationship between nass and madhhab

Sarıtaş M.

in: Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası: Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler XVIII. Yüzyıl, Ahmed Hamdi Furat,Osman Sacid Arı,Nilüfer Kalkan, Editor, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.163-178, 2018 Creative Commons License

2018

2018

18. Yüzyıl Osmanlı Merkez Topraklarında Şer'î İlimler Literatürü: İstatistikî Bir İnceleme

Sarıtaş M., Beyatlı Y., Özalp S., Tüfekçioğlu M. S., Kütük Ş.

in: Sahn-ı Semân'dan Dârülfünûn'a Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler XVIII. Yüzyıl, Cilt I, Furat A. H.,Yorulmaz N. K.,Arı O. S, Editor, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.11-40, 2018

2018

2018

18. Yüzyılda Osmanlı Merkez Topraklarında Kaleme Alınan Şerî Eserler II (Alfabetik Sıralı)

SARITAŞ M., BEYATLI Y., ÖZALP S., TÜFEKÇİOĞLU M. S., KÜTÜK Ş.

in: Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler XVIII. Yüzyıl, Cilt 2, "Hamdi Furat A.", "Kalkan Yorulmaz N.", "Sacid Arı O.", Editor, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.353-463, 2018

Episodes in the Encyclopedia

2019

2019

Sehiv secdesi

Sarıtaş M.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.250-252, 2019

2016

2016

Muhammed Ahmed Halefullah

Sarıtaş M.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.295-298, 2016


Scholarships

2019 - Continues

2019 - Continues

2214-A - Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Bursu

TUBITAK

2013 - Continues

2013 - Continues

Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP)

Foundation