Publications & Works

Articles Published in Other Journals

An Investigation of Turkish Commercial Banks: The Effect of Revenue Diversification on Bank Performance

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.12, no.2, pp.419-439, 2021 (National Refreed University Journal)

Volatilite Endeksleri: Gelişimi, Türleri, Uygulamaları ve TRVIX Önerisi

Journal of Research in Economics, Politics & Finance; Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.2, pp.204-227, 2019 (Other Refereed National Journals)

Piyasa Riskine Yönelik Endeks – Türkiye Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Bilimevi İktisat Dergisi, no.2, pp.46-56, 2018 (Other Refereed National Journals)

Ülkemizde Tasarruf Fonlarını Etkileyen Faktörler ve Bölgeler Arası Tasarruf Alışkanlıklarının Tespiti Üzerine Bir Araştırma

Yönetim/İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi,, vol.23, no.73, pp.41-60, 2012 (National Refreed University Journal)

Analyzing The Housing Market Structure in Romania and Turkey Under The Global Financial Crises Effect

Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, vol.12, no.1, pp.416-425, 2010 (International Refereed University Journal)

Performance Appraisal of Real Estate Investment Trusts (REITs): A Practice in Istanbul Stock Exchange

Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, vol.21, no.65, pp.11-23, 2010 (National Refreed University Journal)

Behavioural Finance And The Study of The Irrational Financial Choices Of Credit Card Users

Annales Universitatis Apulensis series Oeconomica, vol.11/2009, no.1, pp.457-468, 2009 (International Refereed University Journal)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Zamana Dayalı Anomalilere Yönelik Bir İnceleme” (Calendar-Based Market Anomalies in Istanbul Stock Exchange)

YÖNETİM DERGİSİ:İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ, vol.16, no.52, pp.17-25, 2005 (National Refreed University Journal)

Turizm Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerde Döviz Riski Yönetimi Uygulamaları

Yönetim İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, vol.14, no.46, pp.20-28, 2003 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Concepts and Principles of Corporate Governance -Evaluation of Structure of Holdings as a Type of Corporate Governance Formats in Turkey-

I.International Symposium on Accountancy of Turkey: Challanges and Emerging Issues in International Accuantancy: Chamber of Certifıed Public Accountants of İstanbul (İSMMMO), Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2005, no.58, pp.89-121

Are Tourism Firm’s Risk Management Practices Prepared To The Turkey’s Candidate Membership To EU?

The Third International Symposium On Business Administration, The Competition Power of the European Union After the Enlargement, Çanakkale, Turkey, 27 - 28 May 2004, pp.829-833

The Ethical Practices in the Turkish FinancialMarkets and Their Effects on the Individual Investors? Investment Motives

1st International Business and Professional Ethics Congress of Turkey, Ankara, Turkey, 17 - 19 September 2003, pp.649

Mesleki Yeterlilik Sonrası IFAC’ın Mesleki Kuralları

VI. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 16 - 20 April 2003, pp.78-90

Sağlık Kuruluşlarında Etkin Maliyet Yönetimi ve Maliyet Bilgi Sistemi

I. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, Nevşehir, Turkey, 6 - 09 March 2003, pp.55-62

Books & Book Chapters

Behavioral Finance

Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2016

İşletme Sermayesi Yönetimi

in: Finansal Yönetim ve Mali Analiz, Tekbaş M.Ş, Seval B., Köse A., Kıyılar M., Sarıkovanlık V., Editor, Spl-Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil Ve Eğitim Kuruluşu, İstanbul, pp.65-85, 2014

Mali Analiz

in: Finansal Yönetim ve Mali Analiz, Tekbaş M.Ş, Seval B., Köse A., Kıyılar M., Sarıkovanlık V., Editor, Spl-Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil Ve Eğitim Kuruluşu, İstanbul, pp.121-146, 2014

Finansal Planlama

in: Finansal Yönetim ve Mali Analiz, Tekbaş,M.Ş.,Seval,B.,Köse,A.,Kıyılar,M.,Sarıkovanlık,V.;, Editor, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu (SPL) , İstanbul, pp.8-40, 2014

PARANIN ZAMAN DEĞERİ

Literatür, İstanbul, 2010

ÇÖZÜMLÜ FİNANS PROBLEMLERİ

Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2008

Etkin Pazar Kuramı ve Etkin Pazar Kuramının İMKB’de İrdelenmesi – Test Edilmesi-

Sermaye Piyasası Kurulu Yayınları, Yayın No: 86, İstanbul, 1997

Expert Reports

MALİ MÜTALAA

İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi, pp.30, İstanbul, 2019

FİNANSAL RAPOR - MALİ MÜTALAA

İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi, pp.13, İstanbul, 2011