Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Volatilite Endeksleri: Gelişimi, Türleri, Uygulamaları ve TRVIX Önerisi

Journal of Research in Economics, Politics & Finance; Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.204-227, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Piyasa Riskine Yönelik Endeks – Türkiye Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Bilimevi İktisat Dergisi, ss.46-56, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ülkemizde Tasarruf Fonlarını Etkileyen Faktörler ve Bölgeler Arası Tasarruf Alışkanlıklarının Tespiti Üzerine Bir Araştırma

Yönetim/İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi,, cilt.23, no.23, ss.41-60, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Analyzing The Housing Market Structure in Romania and Turkey Under The Global Financial Crises Effect

Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, cilt.12, ss.416-425, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Performance Appraisal of Real Estate Investment Trusts (REITs): A Practice in Istanbul Stock Exchange

İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü Yönetim Dergisi, cilt.21, ss.11-23, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Behavioural Finance And The Study of The Irrational Financial Choices Of Credit Card Users

Annales Universitatis Apulensis series Oeconomica, cilt.11/2009, ss.457-468, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Zamana Dayalı Anomalilere Yönelik Bir İnceleme” (Calendar-Based Market Anomalies in Istanbul Stock Exchange)

YÖNETİM DERGİSİ:İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ, cilt.16, ss.17-25, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Turizm Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerde Döviz Riski Yönetimi Uygulamaları

Yönetim İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, cilt.14, ss.20-28, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Are Tourism Firm’s Risk Management Practices Prepared To The Turkey’s Candidate Membership To EU?

The Third International Symposium On Business Administration, The Competition Power of the European Union After the Enlargement, Çanakkale, Türkiye, 27 - 28 Mayıs 2004, ss.829-833

The Ethical Practices in the Turkish FinancialMarkets and Their Effects on the Individual Investors? Investment Motives

1st International Business and Professional Ethics Congress of Turkey, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Eylül 2003, ss.649

Mesleki Yeterlilik Sonrası IFAC’ın Mesleki Kuralları

VI. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Nisan 2003, ss.78-90

Sağlık Kuruluşlarında Etkin Maliyet Yönetimi ve Maliyet Bilgi Sistemi

I. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 6 - 09 Mart 2003, ss.55-62

Kitap & Kitap Bölümleri

Davranışsal Finans

Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2016

İşletme Sermayesi Yönetimi

Finansal Yönetim ve Mali Analiz, Tekbaş M.Ş, Seval B., Köse A., Kıyılar M., Sarıkovanlık V., Editör, Spl-Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil Ve Eğitim Kuruluşu, İstanbul, ss.65-85, 2014

Mali Analiz

Finansal Yönetim ve Mali Analiz, Tekbaş M.Ş, Seval B., Köse A., Kıyılar M., Sarıkovanlık V., Editör, Spl-Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil Ve Eğitim Kuruluşu, İstanbul, ss.121-146, 2014

PARANIN ZAMAN DEĞERİ

Literatür, İstanbul, 2010

ÇÖZÜMLÜ FİNANS PROBLEMLERİ

Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2008

Etkin Pazar Kuramı ve Etkin Pazar Kuramının İMKB’de İrdelenmesi – Test Edilmesi-

Sermaye Piyasası Kurulu Yayınları, Yayın No: 86, İstanbul, 1997

Bilirkişi Raporları

MALİ MÜTALAA

İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi, ss.30, İstanbul, 2019

FİNANSAL RAPOR - MALİ MÜTALAA

İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi, ss.13, İstanbul, 2011