Res. Asst. Mustafa AHİOĞLU


Faculty of Law, Public Law Department

Department of Administrative Law


Research Areas: Law, Administrative Law

Education Information

2020 - Continues

2020 - Continues

Doctorate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Hukuk Bölümü, Turkey

2016 - 2020

2016 - 2020

Postgraduate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Hukuk Bölümü, Turkey

2012 - 2016

2012 - 2016

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Law, Turkey

Dissertations

2020

2020

Postgraduate

Seizure of Public Properties

Istanbul University, Faculty Of Law, Public Law Department

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

French

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Certificates, Courses and Trainings

2021

2021

Spor Hukuku ve Yönetimi Programı

Vocational Training

Kadir Has Ünivetsitesi

2018

2018

Hızlı Okuma Kursu

Vocational Course

İÜ Sürekli Eğitim Merkezi (SEM)

Research Areas

Law

Administrative Law

Academic Titles / Tasks

2016 - Continues

2016 - Continues

Research Assistant

Istanbul University, Faculty of Law, Public Law Department

Managerial Experience

2017 - 2019

2017 - 2019

Erasmus Koordinatörlüğü, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Giden Öğrenci Sorumlusu Yardımcısı

Istanbul University, Faculty Of Law, Public Law Department

2017 - 2018

2017 - 2018

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Komisyonu, Komisyon Yardımcısı

Istanbul University, Faculty Of Law, Public Law Department

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

2023

2023

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU’NUN 51. MADDESİ HAKKINDA VERDİĞİ İPTAL KARARI VE BU KARARIN YANSIMALARI

Ahioğlu M.

in: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU VE BİLGİ EDİNME HUKUKU: ÇEŞİTLİ AÇILARDAN BAKIŞ, Prof. Dr. Cemil Kaya, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.769-793, 2023

2023

2023

Rekabet Kurulunun Birleşme ve Devralmalara Verdiği İzinlerin İptaline Yönelik Yargı Kararlarının Uygulanması ve Etkileri

Ahioğlu M.

in: İDARE HUKUKU PERSPEKTİFİNDEN REKABETİN KORUNMASI, Prof. Dr. Melikşah Yasin,Öğr. Gör. Dr. Memduh Cemil Şirin, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.431-492, 2023

Other Publications

2020

2020

Covid-19 Hukuk Kroniği

Ahioğlu M.

Other, pp.1, 2020 Sustainable Development

Activities in Scientific Journals

2018 - Continues

2018 - Continues

ISTANBUL HUKUK MECMUASI

Assistant Editor/Section EditorCongress and Symposium Activities

20 July 2023 - 22 July 2023

20 July 2023 - 22 July 2023

İdare Hukuku ve İdari Yargı Uluslararası Sempozyumu 2023

Audience

İstanbul-Turkey

06 March 2023 - 06 March 2023

06 March 2023 - 06 March 2023

AİHM'in Kamulaştırma Uyuşmazlıklarına Yaklaşımı

Audience

İstanbul-Turkey

15 November 2022 - 15 November 2022

15 November 2022 - 15 November 2022

Devletin Hukuki Sorumluluğu

Audience

İstanbul-Turkey

08 November 2022 - 08 November 2022

08 November 2022 - 08 November 2022

İdari Yargı Kararları Nasıl Uygulanmalı?

Audience

İstanbul-Turkey

01 November 2022 - 01 November 2022

01 November 2022 - 01 November 2022

İdari Yargıda Nesnel Tarafsızlık İlkesi

Audience

İstanbul-Turkey

27 October 2022 - 27 October 2022

27 October 2022 - 27 October 2022

Yolsuzluk ve Yönetim Hukuku

Audience

İstanbul-Turkey

18 October 2022 - 18 October 2022

18 October 2022 - 18 October 2022

Hukuk Dili ve Yönetim Hukuku

Audience

İstanbul-Turkey

07 June 2022 - 07 June 2022

07 June 2022 - 07 June 2022

Devlet Kuramı ve İdare HukukuSustainable Development

Audience

İstanbul-Turkey

31 May 2022 - 31 May 2022

31 May 2022 - 31 May 2022

Çevre Koruma İlkeleri, Şirketler ve Çocuklar

Audience

İstanbul-Turkey

24 May 2022 - 24 May 2022

24 May 2022 - 24 May 2022

Devlet Hakları, Kamu Yararı ve YolsuzlukSustainable Development

Audience

İstanbul-Turkey

16 May 2022 - 18 May 2022

16 May 2022 - 18 May 2022

International Symposium on Administrative Law and Administrative JurisdictionSustainable Development

Audience

İstanbul-Turkey

07 March 2022 - 07 March 2022

07 March 2022 - 07 March 2022

Siyaset - İktisat - Hukuk Üçgeninde İklim DeğişikliğiSustainable Development

Audience

İstanbul-Turkey

08 February 2022 - 08 February 2022

08 February 2022 - 08 February 2022

Kamu Düzeni Kavramı Üzerine Bazı Gözlemler

Audience

İstanbul-Turkey

01 February 2022 - 01 February 2022

01 February 2022 - 01 February 2022

İdari Yargı Kararlarında Zıtlık

Audience

İstanbul-Turkey

18 January 2022 - 18 January 2022

18 January 2022 - 18 January 2022

İdare Hukuku: Ussallık, Açıklık, Belirlilik, Belirsizlik, ZıtlıkSustainable Development

Audience

İstanbul-Turkey

11 January 2022 - 11 January 2022

11 January 2022 - 11 January 2022

İdare Hukukunda Kaynakları Yöneten Üstdil Kuralları: Yasallık

Audience

İstanbul-Turkey

04 January 2022 - 04 January 2022

04 January 2022 - 04 January 2022

İdari Yargıda İlkelerin Karşılıklı Konumu: Yönetmeliğin İhmali

Audience

İstanbul-Turkey

28 December 2021 - 28 December 2021

28 December 2021 - 28 December 2021

Ayrımcılık Yasağı: Kavramları Uygulamada Görmek

Audience

İstanbul-Turkey

21 December 2021 - 21 December 2021

21 December 2021 - 21 December 2021

Ayrımcılık Yasağı: TİHEK, CERD, CEDAW, ISTANBUL, SILIADIN vd.

Audience

İstanbul-Turkey

14 December 2021 - 14 December 2021

14 December 2021 - 14 December 2021

İdare Hukukunda Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı

Audience

İstanbul-Turkey

07 December 2021 - 07 December 2021

07 December 2021 - 07 December 2021

Değere Dayalı İdare Hukuku YaklaşımıSustainable Development

Audience

İstanbul-Turkey

30 November 2021 - 30 November 2021

30 November 2021 - 30 November 2021

İdare Hukukunda Olay, Eylem, Faaliyet, Gösterge ve Veri Kavramları

Audience

İstanbul-Turkey

23 November 2021 - 23 November 2021

23 November 2021 - 23 November 2021

İdare Hukukunun Bilgi Değeri

Audience

İstanbul-Turkey

16 November 2021 - 16 November 2021

16 November 2021 - 16 November 2021

İdare Hukuku Dersi Nasıl Olmalı?Sustainable Development

Audience

İstanbul-Turkey

09 November 2021 - 09 November 2021

09 November 2021 - 09 November 2021

İdare Hukuku ve İnsan Hakları İlişkisi Üzerine GözlemlerSustainable Development

Audience

İstanbul-Turkey

24 May 2021 - 26 May 2021

24 May 2021 - 26 May 2021

ULUSLARARASI İDARE HUKUKU VE İDARİ YARGI SEMPOZYUMUSustainable Development

Audience

İstanbul-Turkey

04 May 2021 - 04 May 2021

04 May 2021 - 04 May 2021

İdari Usul İlkelerinin Uygulanması Bakımından Rekabet Kurumu Örneği

Audience

İstanbul-Turkey

27 April 2021 - 27 April 2021

27 April 2021 - 27 April 2021

Uygulamacı Perspektifinden Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmelere Bakış

Audience

İstanbul-Turkey

20 April 2021 - 20 April 2021

20 April 2021 - 20 April 2021

Rekabet Kurulu Kararlarına Karşı Başvuru Yolları ve Güncel Yargı İçtihatları

Audience

İstanbul-Turkey

18 April 2021 - 18 April 2021

18 April 2021 - 18 April 2021

Özel Hukukun Güncel Sorunları ve Anayasanın Özel Hukuka Etkileri KonferansıSustainable Development

Audience

İstanbul-Turkey

28 March 2021 - 28 March 2021

28 March 2021 - 28 March 2021

5. Spor Hukuku Konferansı

Audience

İstanbul-Turkey

05 March 2021 - 05 March 2021

05 March 2021 - 05 March 2021

ONAR-SARICA VERSAN-DURAN-ÖZAY HUKUK DEVLETİ GÜNÜ

Audience

İstanbul-Turkey

14 December 2020 - 14 December 2020

14 December 2020 - 14 December 2020

Tarihsel Kentleri Korumaya Yönelik Hukuksal Düzenlemeler ve Safranbolu

Audience

İstanbul-Turkey

29 September 2020 - 29 September 2020

29 September 2020 - 29 September 2020

Hukukta Türkçenin Kullanımı: Fark - Ayrım

Audience

İstanbul-Turkey

29 May 2020 - 30 May 2020

29 May 2020 - 30 May 2020

Koronavirüs Döneminde Güncel Hukuki Meseleler

Audience

İstanbul-Turkey

09 March 2020 - 09 March 2020

09 March 2020 - 09 March 2020

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Türk İdari Teşkilatına Etkileri

Audience

İstanbul-Turkey

28 November 2019 - 28 November 2019

28 November 2019 - 28 November 2019

Kişisel Verilerin Korunmasında Güncel Gelişmeler Konferansı

Audience

İstanbul-Turkey

01 April 2019 - 01 April 2019

01 April 2019 - 01 April 2019

Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil’in Anısına Sempozyum

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2019 - 01 April 2019

01 April 2019 - 01 April 2019

Hukuk Dili, Hukukun Dili

Attendee

İstanbul-Turkey

01 March 2019 - 01 March 2019

01 March 2019 - 01 March 2019

Kaybolan Ahlakın Peşinde "Çalışma Ahlakı"

Attendee

İstanbul-Turkey

01 March 2019 - 01 March 2019

01 March 2019 - 01 March 2019

Osmanlı Yönetim Sisteminin Temel Özellikleri

Attendee

İstanbul-Turkey

01 March 2019 - 01 March 2019

01 March 2019 - 01 March 2019

Mahalli İdareler ve Revizyon İhtiyacı Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

01 March 2019 - 01 March 2019

01 March 2019 - 01 March 2019

Hafız-ı Kütüb İsmail Saib Sencer

Attendee

İstanbul-Turkey

01 March 2019 - 01 March 2019

01 March 2019 - 01 March 2019

Türk Japon Yatırım Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

01 February 2019 - 01 February 2019

01 February 2019 - 01 February 2019

Mukayeseli Hukukun Gelişimi ve Faydaları

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2018 - 01 November 2018

01 November 2018 - 01 November 2018

Yatırım Tahkimi - Tarihsel ve Siyasal Arka Plan (Investment Treaty Arbitration - Historical and Policy Background)

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2018 - 01 November 2018

01 November 2018 - 01 November 2018

III. Hukuk Tarihi Kongresi

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2018 - 01 November 2018

01 November 2018 - 01 November 2018

Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Karşılaşılan SorunlarSustainable Development

Attendee

İstanbul-Turkey

01 October 2018 - 01 October 2018

01 October 2018 - 01 October 2018

Yürürlüğünün 6. Yılında ve Yargıtay Kararları Işığında Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2018 - 01 April 2018

01 April 2018 - 01 April 2018

2017 Anayasa Reformunun Birinci Yılında Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Yapılanması Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2018 - 01 April 2018

01 April 2018 - 01 April 2018

BREXIT: AVRUPA BİRLİĞİ'NE VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNE YANSIMALARI

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2018 - 01 April 2018

01 April 2018 - 01 April 2018

YEREL VE BÖLGESEL ÖZERKLİK - GÜNCEL GELİŞMELER IŞIĞINDA

Attendee

İstanbul-Turkey

01 March 2018 - 01 March 2018

01 March 2018 - 01 March 2018

İnsan Hakları AntropolojisiSustainable Development

Attendee

İstanbul-Turkey

01 March 2018 - 01 March 2018

01 March 2018 - 01 March 2018

Anglo-Saxon ve Kara Avrupası Hukuk Sistemlerinde Şirketlerin Sosyal Sorumluluğu

Attendee

İstanbul-Turkey

01 February 2018 - 01 February 2018

01 February 2018 - 01 February 2018

Anılarla Fakültemiz ve İdare Hukuku HocalarımızSustainable Development

Attendee

İstanbul-Turkey

01 December 2017 - 01 December 2017

01 December 2017 - 01 December 2017

Şehirlerimiz ve Meseleleri

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2017 - 01 November 2017

01 November 2017 - 01 November 2017

Nurettin TOPÇU – Türkiye’nin Maarif Davası Konferansı

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2017 - 01 April 2017

01 April 2017 - 01 April 2017

Müterafik Kusur

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2017 - 01 April 2017

01 April 2017 - 01 April 2017

Rekabet Kurumunun Türk İdare Teşkilatı İçindeki Yeri ve Rolü

Attendee

İstanbul-Turkey

01 March 2017 - 01 March 2017

01 March 2017 - 01 March 2017

Hukuk ve Dil

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2016 - 01 November 2016

01 November 2016 - 01 November 2016

Hırvatistan Hukukunda Kamu Malları ve Kamunun Mülkiyeti

Attendee

İstanbul-Turkey