Arş.Gör.

Mustafa AHİOĞLU


Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü

İdare Hukuku Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk Bölümü, Türkiye

2016 - 2020

2016 - 2020

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk Bölümü, Türkiye

2012 - 2016

2012 - 2016

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2020

2020

Yüksek Lisans

Kamu Mallarının Haczi

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2018

2018

Hızlı Okuma Kursu

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İÜ Sürekli Eğitim Merkezi (SEM)

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

Yönetimsel Görevler

2017 - 2019

2017 - 2019

Erasmus Koordinatörlüğü, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Giden Öğrenci Sorumlusu Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2017 - 2018

2017 - 2018

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Komisyonu, Komisyon Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

ISTANBUL HUKUK MECMUASI

Yardımcı EditörKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2020

2020

Koronavirüs Döneminde Güncel Hukuki Meseleler

İzleyici / Dinleyici

İstanbul-Türkiye

2020

2020

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Türk İdari Teşkilatına Etkileri

İzleyici / Dinleyici

İstanbul-Türkiye

2019

2019

Kişisel Verilerin Korunmasında Güncel Gelişmeler Konferansı

İzleyici / Dinleyici

İstanbul-Türkiye

2019

2019

Hukuk Dili, Hukukun Dili

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2019

2019

Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil’in Anısına Sempozyum

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2019

2019

Türk Japon Yatırım Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2019

2019

Mahalli İdareler ve Revizyon İhtiyacı Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2019

2019

Hafız-ı Kütüb İsmail Saib Sencer

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2019

2019

Osmanlı Yönetim Sisteminin Temel Özellikleri

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2019

2019

Kaybolan Ahlakın Peşinde "Çalışma Ahlakı"

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2019

2019

Mukayeseli Hukukun Gelişimi ve Faydaları

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

Yatırım Tahkimi - Tarihsel ve Siyasal Arka Plan (Investment Treaty Arbitration - Historical and Policy Background)

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

III. Hukuk Tarihi Kongresi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

Yürürlüğünün 6. Yılında ve Yargıtay Kararları Işığında Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

YEREL VE BÖLGESEL ÖZERKLİK - GÜNCEL GELİŞMELER IŞIĞINDA

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

BREXIT: AVRUPA BİRLİĞİ'NE VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNE YANSIMALARI

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

2017 Anayasa Reformunun Birinci Yılında Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Yapılanması Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

İnsan Hakları Antropolojisi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

Anglo-Saxon ve Kara Avrupası Hukuk Sistemlerinde Şirketlerin Sosyal Sorumluluğu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

Anılarla Fakültemiz ve İdare Hukuku Hocalarımız

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2017

2017

Şehirlerimiz ve Meseleleri

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2017

2017

Nurettin TOPÇU – Türkiye’nin Maarif Davası Konferansı

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2017

2017

Rekabet Kurumunun Türk İdare Teşkilatı İçindeki Yeri ve Rolü

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2017

2017

Müterafik Kusur

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2017

2017

Hukuk ve Dil

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

Hırvatistan Hukukunda Kamu Malları ve Kamunun Mülkiyeti

Katılımcı

İstanbul-Türkiye