Dr.Öğr.Üyesi

Mustafa Çağatay ASLAN


Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2009 - 2014

2009 - 2014

Doktora

University Of London-University College London, School Of Slavonic An East European Studies, Political Science, İngiltere

2008 - 2009

2008 - 2009

Yüksek Lisans

University Of London-London School Of Economics And Political Science, Department Of Government, Comparative Politics, İngiltere

2006 - 2008

2006 - 2008

Yüksek Lisans

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişikiler, Türkiye

2002 - 2006

2002 - 2006

Lisans

Yeditepe Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2014

2014

Doktora

A Fuzzy - Set Qualitative Analysis of the Electoral Success of Radical Right Parties in Central and Eastern Europe, 2000-2010

University of London-University College London, School Of Slavonic And East European Studies, Political Science

2008

2008

Yüksek Lisans

The Cyprus Question in the Making and the Attitude of Soviet Union towards Cyprus Question 1960-1974

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2012

2012

7th ECPR Summer School in Methods and Techniques

Veri Analizi

European Consortium for Political Research (ECPR)

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Siyaset Bilimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

2015 - 2017

2015 - 2017

Doktor

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Comparative Political Systems

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

History and Theories of the European Integration

Doktora

Doktora

Siyasal Partiler ve Parti Sistemleri

Lisans

Lisans

Democracy and Democratization

Lisans

Lisans

Orta Avrupa'da Tarih Modernite ve Siyaset

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Karşılaştırmalı Siyaset

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

Dış Politika Alanında Oluşan ideolojik Bağ: Fransız Milliyetçi Cephe Partisi Örneği, 2011-2015

ASLAN M. Ç.

Gazi Akademik Bakış, cilt.10, ss.227-254, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

THE RESTRICTIVE IMPACT OF PARTY IDEOLOGY ON PARTY STRATEGY: TURKEY’S RADICAL RIGHT THE NATIONALIST MOVEMENT PARTY AFTER JUNE 2015 ELECTIONS

ASLAN M. Ç.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, ss.67-86, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

The Impact of Electoral Threshold at Different Levels on the Party System: The 2002 and 2007 Parliamentary Elections in Turkey

Aslan M. Ç.

6th International GAP Conference on Social Science, Şanlıurfa, Türkiye, 4 - 06 Aralık 2020, ss.110

2017

2017

Popülizm ve Liberal Demokrasi Rejimi Arasındaki Çelişki: Avrupalılaşma Sürecinde Bulgaristan Örneği

ASLAN M. Ç.

ASOS 2017 Sosyal Bilimler Konferansi, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017, ss.1031

2012

2012

Explaining Electoral Performace of Radical Right Parties in Central and Eastern Europe 2000-2010: A Qualitative Comparative Analysis

ASLAN M. Ç.

European Consortium for Political Research Post Graduate Conference, Bremen, Almanya, 4 - 06 Temmuz 2012, ss.1-26

Kitap & Kitap Bölümleri

2016

2016

Genel Değerlendirme Sonuç

ASLAN M. Ç.

Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler: Tespitler ve Öneriler, Esen A., Duman M., Editör, Aryan Basım, İstanbul, ss.213-219, 2016

Bilimsel Hakemlikler

Kasım 2018

Kasım 2018

International Journal of Political Science and Urban Studies (Marmara University)

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2018

Ekim 2018

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2016

Ekim 2016

British Journal of Middle Eastern Studies

SSCI Kapsamındaki Dergi