Education Information

Education Information

 • 2012 - 2020 Doctorate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İlahiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

 • 1993 - 1997 Postgraduate

  Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tefsir, Turkey

 • 1987 - 1992 Undergraduate

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  Kefevî’nin Ketâib’inin İkinci Bölümünün Tenkitli Neşri ve Bu Bölüm Çerçevesinde Hanefi Mezhebinin Teşekkülü

  Istanbul University, Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law

 • 1997 Postgraduate

  Anadolu Selçukluları Dönemi Müfessirleri

  Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tefsir

Foreign Languages

 • C1 Advanced Arabic

Certificates, Courses and Trainings

 • 2015İş Sağlığı ve Güvenliği

  Occupational Health and Safety , İst. Üni. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi