Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1989 - 1994 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji, Türkiye

 • 1987 - 1989 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1994 Doktora

  Tüberküloz tanısında Ehrlich Ziehl-Neelsen, fluorokrom boyama yöntemleri ile Bactec ve Löwenstein-Jensen kültür yöntemlerinin sonuçlarının değerlendirilmesi.

  İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji

 • 1987 Yüksek Lisans

  Muayene maddelerinden izole edilen Pseudomonas cinsinden bakterilerin antibiyotiklere duyarlığının saptanması

  İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji