General Information

Institutional Information: Faculty Of Literature, Felsefe Bölümü, Department Of Systematic Philosophy
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philosophy, Systematic Philosopy and Logic, Psychology, Sociology, Theology, Political Science, Social Work

Metrics

Publication

23
UN Sustainable Development Goals

Biography

Dr. Erden Miray YAZGAN YALKIN

16.06.1981 tarihinde İstanbul’da doğdu. 2004 yılında Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden, İkinci Lisans derecesini 2006 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü’nden, 2009 yılında yüksek lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bölümü’nden alarak 2015 tarihinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Bölümü’nden Doktor ünvanını aldı. 2006 yılında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Sistematik Felsefe Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak akademik hayatına başladı. 2017 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nden Dış İlişkiler ve Diplomasi sertifikasını almaya hak kazandı. 2018/2019 yıllarında Prof. Dr. Turgay Avcı danışmanlığında, “Diplomasi Dâhilinde Özneler Arası Problematik İlişkilerin Düzenlenmesi Üzerine Bir Deneme: Post-Modern Etik ve Post-Politik Bir Perspektif İle Turizm” genel başlığı çerçevesinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde doktora sonrası araştırmalarını gerçekleştirdi. Bugün alan ile ilgili çalışmalarına halen devam etmektedir. Disiplinler arası çalışmalarda yer alarak araştırma alanını oldukça geniş tutan yazar, alanı ile ilişkili olarak dünyanın çeşitli ülkelerinde gerçekleştirilen Uluslararası Kongre ve Sempozyumlarda bildiriler sunmuş, seminer dersleri vermiş, ayrıca hem Ulusal hem de Uluslararası olmak üzere, çalışmalarını destekleyen YÖK veri tabanında kayıtlı makale ve kitap bölümleri yayımlamıştır. Türkiye’de bir ilk olarak nitelendirilebilecek “Hint Mantığı ve İslam Mantığı Üzerine Çalışmalar” adlı organizasyonu Nisan 2012 tarihinde, İstanbul Üniversitesi bünyesinde bizzat kendisi tarafından gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, gerek Ulusal gerek ise Uluslararası Kongre ve Sempozyumların organizasyonlarının düzenleme komitelerinde görev almıştır. Şu anda halen İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü Sistematik Felsefe Anabilim Dalı’nda görevine devam etmektedir. Türkiye Kadın Felsefeciler Topluluğu ve Uluslararası Felsefi Sağlık Topluluğu’nun bir üyesi olan yazarın basılı eserleri: Antik Çağ Çin Felsefesi Ve Mantik Çalişmalari: Çin Felsefesi Ve Mantık Bilimi-I ve Antik Çağ – Ortaçağ Hint Felsefesi Ve Mantık Çalışmaları: Hint Felsefesi Ve Mantık Bilimi – I’dir. 

Contact

Email
myazgan@istanbul.edu.tr
Web Page
http://aves.istanbul.edu.tr/4075/
Office Phone
+90 212 455 5700 Extension: 15796
Office
212
Address
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Kat: 2 Oda: 212