Education Information

Education Information

 • 2001 - 2007 Doctorate

  Istanbul University, İşletme Fakültesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe , Turkey

 • 2001 - 2002 Masters (Non-Thesis)

  Istanbul University, İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitiüsü, Uluslararası İşletmecilik İhtisas Programı, Turkey

 • 1998 - 2001 Postgraduate

  Istanbul University, İşletme Fakültesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Ve Denetim, Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Istanbul University, School Of Business, İngilizce İşletme, Turkey

Dissertations

 • 2007 Doctorate

  "Swap" Sözleşmelerinin Finansal Tablolarda Raporlanması

  Istanbul University, School of Business, Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Muhasebe Doktora Programı

 • 2001 Postgraduate

  Finansman Harcamalarına İlişkin Uluslararası Muhasebe Standartları ile Türkiye'deki Muhasebe Uygulamalarının Karşılaştırılması

  Istanbul University, School of Business, Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Muhasebe Ve Denetim Yüksek Lisans Programı

Foreign Languages

 • C1 Advanced English