Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2017 - Continues Professor

  Istanbul University, School Of Business, Department Of Business Administration

 • 2012 - 2017 Associate Professor

  Istanbul University, School Of Business, Department Of Business Administration

 • 2007 - 2012 Assistant Professor

  Istanbul University, School Of Business, Department Of Business Administration

 • 1998 - 2007 Research Assistant

  Istanbul University, School Of Business, Department Of Business Administration

Managerial Experience

 • 2008 - 2011 İ.Ü.Döner Sermaye İşletme Müdür Yardımcılığı

  Istanbul University, School Of Business, Department Of Business Administration

Courses

 • Postgraduate Yönetim Muhasebesi ve Maliyet Analizleri

 • Undergraduate Financial Accounting

 • Postgraduate Yönetim Muhasebesi

 • Undergraduate Measurement and Valuation in Accounting

 • Undergraduate Uluslararası Finansal Raporlama Kavram ve Teknikleri

 • Postgraduate Yönetim Muhasebesi

 • Undergraduate Managerial Accounting

 • Associate Degree Yönetim Muhasebesi

 • Undergraduate Yönetim Muhasebesi

 • Postgraduate Finansal Muhasebe

 • Undergraduate Advanced Management Accounting

 • Undergraduate Intermediate Accounting I

 • Postgraduate Uluslararası Finansal Raporlama Uygulamaları

 • Undergraduate Managerial Accounting

 • Undergraduate Strategic Management Accounting and Control

 • Undergraduate Valuation and End of Term Accounting Operations

 • Undergraduate Maliyet Muhasebesi

 • Undergraduate Ulaştırma İşletmelerinde Muhasebe

 • Undergraduate Ulaştırma İşletmelerinde Muhasebe

 • Undergraduate Financial Accounting

 • Postgraduate İleri Finansal Muhasebe

 • Undergraduate Advanced Financial Accounting

 • Postgraduate Uluslararası Finansal Raporlama

 • Postgraduate Stratejik Yönetim Muhasebesi ve Kontrol

 • Undergraduate Yönetim ve Maliyet Muhasebesi

 • Undergraduate Finansal Muhasebe I

 • Postgraduate Finansal Muhasebe

 • Undergraduate Maliyet ve Yönetim Muhasebesi

 • Postgraduate Finansal Muhasebe

 • Undergraduate Muhasebe

 • Undergraduate Uluslararası Finansal Raporlama

 • Postgraduate Yönetim Muhasebesi

 • Postgraduate Yönetim Muhabesi

 • Undergraduate Muhasebede Değerleme

 • Undergraduate Cost Accounting

 • Undergraduate Cost Management

 • Postgraduate Finansal Muhasebe

 • Postgraduate Uluslararası Finansal Raporlama

 • Undergraduate Case Studies

 • Undergraduate Measurement and Valuation in Accounting

 • Undergraduate Case Studies in Accounting

 • Undergraduate Measurement and Valuation in Accounitng