Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Microstructural, physical, and optical characterization of high-translucency zirconia ceramics

JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY, cilt.123, no.3, ss.761-768, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Sealing capability and marginal fit of titanium versus zirconia abutments with different connection designs

JOURNAL OF ADVANCED PROSTHODONTICS, cilt.11, ss.105-111, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Multidisciplinary Management of a Severe Maxillary Midline Diastema: A Clinical Report

JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, cilt.28, ss.239-243, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Surface deterioration of monolithic CAD/CAM restorative materials after artificial abrasive toothbrushing

JOURNAL OF ADVANCED PROSTHODONTICS, cilt.10, ss.271-278, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Mechanical and optical properties of monolithic CAD-CAM restorative materials

JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY, cilt.119, ss.593-599, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Farklı Işık Geçirgenlik Özelliğine Sahip Zirkonya Seramiklere Uygulanan Yüzey İşlemlerinin Rezin Siman İle Bağlanma Dayanımına Etkisi

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.25, no.3, ss.283-290, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İmplant Destekli Tam Seramik Kronların Tutuculuk Özelliklerinin İncelenmesi.

Türkiye Klinikleri Dii Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.26, no.1, ss.51-57, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güncel Tam Seramik Sistemlerde Yüzey Topografisi ve Bakteri Adezyonunun İncelenmesi

Türkiye Klinikleri Dii Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.26, no.2, ss.212-218, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Monolitik zirkonyanın kalınlığının ışık geçirgenliğine etkisinin incelenmesi

Türkiye Klinikleri Dii Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.24, no.3, ss.163-168, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İmplant Destekli Sabit Protetik Restorasyonlar için Dayanak Seçimi

TÜRKİYE KLİNİKLERİ Dİİ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.25, no.1, ss.104-112, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CAD/CAM restorasyonlarının üretimi için kullanılan materyaller

Türkiye Klinikleri Dii Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.23, no.2, ss.109-115, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Monolitik Zirkonya

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.127-132, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hidrotermal Yaşlandırma ve Ytria Konsantrasyonunun Monolitik Zirkonyanın Mekanik Özelliklerine Etkisi

25. TDB Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 September 2019, ss.11

Amelogenezis İmperfekta’nın Multidisipliner Yaklaşımla Estetik ve Fonksiyonel Rehabilitasyonu

25. TDB Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 September 2019, ss.25

Effect of Implant Abutment and Cement Color on the Final Color of Monolithic Zirconia Crowns

ICP & EPA Joint Meeting 2019, Amsterdam, Hollanda, 4 - 07 Eylül 2019, ss.29

Farklı Yüzey Dezenfeksiyon Prosedürlerinin Monolitik Zirkonyanın Reçine Simanla Bağlanma Dayanımına Etkisi

Marmara Üniversitesi II. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2019, ss.9

implantlar ile desteklenen sabit protetik restorasyonların sağkalım ve başarı oranlarının retrospektif analizi.

6. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 2 November - 04 December 2018, ss.284-85

Yeni geliştirilen zirkonya seramiklerin optik özelliklerinin incelenmesi

6. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 2 November - 04 December 2018, ss.89

Zirkonya Altyapı İle Üstyapı Seramiğinin Bağlantı Dayanımını Etkileyen Faktörler

TDB 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 September 2017, ss.161

The Use of CAD/CAM Technology for Fabricating Bridge Restorations

European Prosthodontics Association 37th Annual Congress, Turku, Finlandiya, 21 - 23 August 2013, ss.5

Esthetic Complications of Implant Prosthodontics and TreatmentAlternatives

European Prosthodontics Association 36th Annual Congress, Rotterdam, Hollanda, 6 - 08 September 2012, ss.25