Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Algılanan Örgütsel Desteğin Bağlamsal Performans Üzerindeki Etkisinde Bireysel Şükranın Aracı Rolü

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.., no.32, ss.69-86, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Aşırı Nitelikliliğin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Kolektif Şükranın Moderator Etkisi

Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi, cilt.2, no.2, ss.40-61, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Uluslararası Göçün Bireyin Sağlığı Üzerindeki Etkisi ve Türkiye’de Sunulan Sağlık Hizmetlerine İlişkin Bir İnceleme

5. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi (UBAK), Balıkesir, Türkiye, 11 - 14 July 2019, ss.101-108

Participation in Decision-Making Process in terms of Cognitive Dissonance Theory

International Congress of New Approaches and Trends in Social Sciences, Kocaeli, Türkiye, 8 November - 09 December 2018, ss.9

Analysing the Working Conditions of the Syrian Migrants in Turkey in the framework of Modern Slavery Concept

International Congress of New Approaches and Trends in Social Sciences, Kocaeli, Türkiye, 8 - 09 November 2018, ss.90

Hard Skills and Soft Skills for Pilots in the Aviation Sector

International Congress on Management, Economics and Social Science (ICMESS), Hamburg, Almanya, 4 - 05 August 2018, ss.76

Havacılık Sektöründe İş Yaşam Dengesi

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Venice, İtalya, 28 - 30 June 2018, ss.341

Antisosyal Kişilik Bozukluğunun İş Yaşamı Üzerindeki Etkisi

International Congress on Empirical Economics Social Science (ICEESS'18), Balıkesir, Türkiye, 27 - 28 June 2018

Türkiye’de İş Hukuku ve Borçlar Hukuku Boyutuyla Psikolojik Taciz

International Congress on Empirical Economics Social Science (ICEESS'18), Balıkesir, Türkiye, 27 - 28 June 2018

Organizational Commitment And Demographic Traits: A Case Study On Pilots

International Conference for Social Sciences and Humanities, Boston, Amerika Birleşik Devletleri, 21 - 25 May 2018

The Effects of International Migration Policies on Migration’s Consequences in terms of Social and Psychological Concerns

Turkish Mıgration Conference 2016, Viyana, Avusturya, 12 - 16 July 2016, cilt.0, no.0, ss.61-62

Algılanan Örgütsel Destek ile Bağlamsal Performans Arasındaki İlişkide Kolektif Şükran’ın Moderator Etkisi

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İSTANBUL, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 May 2016, ss.241

The Relationship Between The Level Of Attachment In Romantic Relations, Affective Commitment And Continuance Commitment Towards Organization : A Field Research

4th World Conference on Business, Economics and Management (WCBEM), Ephesus, Türkiye, 30 Nisan - 02 Mayıs 2015, cilt.26, ss.1007-1013 identifier

The effects of facial beauty in personnel selection: a field work in retail sector

3rd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance (WCPCG), Efes, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2012, cilt.84, ss.1203-1206 identifier

The Effects of Facial Beauty in Personnel Selection: A Field Work in Retail Sector

The 3rd World Conference on Psychology, Counseling and Guidance, WCPCG-2012, Aydın, Türkiye, 9 - 12 May 2012, cilt.84, ss.1203-1206

Yoksulluğun Sosyal ve Psikolojik Etkileri

I.Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi, Ankara, Türkiye, 16 - 17 October 2008

Kitap & Kitap Bölümleri

Aviation Psychology

A Qualitative Study on the Work-Life Balance of Pilots, Ömer Akgül, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, 2019

A Critical Review of Social Sciences Contemporary Issues

Migrants in Turkish Labour Market in terms of Modern Slavery Concept, Sarıipek D.B.,Yenihan B.,,Franca V., Editör, Frontpage, Kolkata, ss.134-144, 2019

İş'te Bağlılık

Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2018