Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Covid-19 Geçiren Süt Çocuklarında Lenfopeni Sıklığı

45. Pediatri Günleri 24. Pediatri Hemşireliği Günleri, 1. Pediatri Diyetisyenliği Günleri, İstanbul, Turkey, 25 - 28 April 2023, pp.190-191

1 Aydır Kusan Olguda İpuçları: Nadir, Unutulmaması Gereken Bir Beyin Absesi Olgusu

45. Pediatri Günleri 24. Pediatri Hemşireliği Günleri, 1. Pediatri Diyetisyenliği Günleri, İstanbul, Turkey, 25 - 28 April 2023, pp.526-527

Down Sendromlu Hastada Bcgitis: Tlr-2 Mutasyonu & Tüberküloz Yatkınlığı

45. Pediatri Günleri 24. Pediatri Hemşireliği Günleri, 1. Pediatri Diyetisyenliği Günleri, İstanbul, Turkey, 25 - 28 April 2023, pp.490-491 Sustainable Development

Çocukluk Çağındaki Kist Hidatik Olgularının Değerlendirilmesi

45. Pediatri Günleri 24. Pediatri Hemşireliği Günleri, 1. Pediatri Diyetisyenliği Günleri, İstanbul, Turkey, 25 - 28 April 2023, pp.410-414

Karaciğer Absesi ile Tanı Alan Kronik Granülomatöz Hastalık Olgusu

45. Pediatri Günleri 24. Pediatri Hemşireliği Günleri, 1. Pediatri Diyetisyenliği Günleri, İstanbul, Turkey, 25 - 28 April 2023, pp.516-517

Çocuk Acile Boyun Hareket Kısıtlılığı ile Gelen 2 Tortikollis Olgusu

45. Pediatri Günleri 24. Pediatri Hemşireliği Günleri, 1. Pediatri Diyetisyenliği Günleri, İstanbul, Turkey, 25 - 28 April 2023, pp.504-505

Pnömomediastinum ile Seyreden Human Boca Virüs Enfeksiyonu

44.Pediatri Günleri ve 23.Pediatri Hemşireliği Günleri 2022, İstanbul, Turkey, 18 - 20 April 2022, pp.247-248

Streptococcus Pneumoniae’ya Bağlı Gelişen Sepsis Olgusu

44.Pediatri Günleri ve 23.Pediatri Hemşireliği Günleri 2022, İstanbul, Turkey, 18 - 21 April 2022, pp.254

Karın Şişliği ile Başvuran Tüberküloz Peritoniti Olgusu

44. PEDİATRİ GÜNLERİ 23. PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ, İstanbul, Turkey, 17 - 20 April 2022, pp.249