Prof. Nesrin DELİKTAŞLI


Faculty of Literature, Department of Translation Studies

Translation and Interpreting Studies (French)


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Linguistics, Interpreting and Translating, French Interpreting and Translating

Metrics

Publication

36

Project

5

Thesis Advisory

7
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1995 - 1998

1995 - 1998

Doctorate

Université Paris III - Sorbonne Nouvelle, Faculty of Literature, Dil Bilimleri, France

1994 - 1995

1994 - 1995

Postgraduate

Université Paris III - Sorbonne Nouvelle, Faculty of Literature, Dil Bilimleri , France

1985 - 1989

1985 - 1989

Undergraduate

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Fransız Dili Eğitimi, Turkey

Dissertations

1998

1998

Doctorate

ÉTUDE COMPARATIVE DES PARTICIPES EN TURC ET EN FRANÇAIS

Université Paris III - Sorbonne Nouvelle, Faculty of Literature, Dil Bilimleri

1995

1995

Postgraduate

LA SUBORDINATION EN FRANCAIS ET EN TURC CONTEMPORAINS

Université Paris III - Sorbonne Nouvelle, Faculty of Literature, Dil Bilimleri

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

French

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2019

2019

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ

Vocational Training

İstanbul Üniversitesi

2015

2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Occupational Health and Safety

İstanbul Üniversitesi

2010

2010

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAMI

Vocational Training

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA TOPLULUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ, KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG, ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

2003

2003

Langue, Culture et Méthodologie

Vocational Training

ALLIANCE FRANÇAISE, ECOLE INTERNATIONALE DE LANGUE FRANÇAISE

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Linguistics

Interpreting and Translating

French Interpreting and Translating

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Professor

Istanbul University, Faculty of Literature, Department of Translation Studies

2016 - 2021

2016 - 2021

Associate Professor

Istanbul University, Faculty of Literature, Department of Translation Studies

2013 - 2016

2013 - 2016

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Literature, Department of Translation Studies

2009 - 2013

2009 - 2013

Assistant Professor

Adiyaman University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Englısh Language And Lıterature

1999 - 2009

1999 - 2009

Assistant Professor

Mersin University, Faculty Of Arts And Scıences, Çeviri Bölümü

Managerial Experience

2023 - Continues

2023 - Continues

Head of Department

Istanbul University, Faculty Of Literature, Department Of Translation Studies

2009 - 2013

2009 - 2013

Head of Department

Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili Ve Edebiyatı Bölümü

2009 - 2013

2009 - 2013

Academic Board Member

Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili Ve Edebiyatı

2009 - 2012

2009 - 2012

Board Member

Adıyaman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

1999 - 2009

1999 - 2009

Deputy Head of Department

Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Çeviri Bölümü

1999 - 2006

1999 - 2006

Head of Department

Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Çeviri Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi I

Undergraduate

Undergraduate

UZMANLIK ÇEVİRİSİ I (B ALANI)

Doctorate

Doctorate

Uzmanlık Çevirisine Yaklaşımlar

Undergraduate

Undergraduate

DİLBİLİM ALANLARI

Postgraduate

Postgraduate

UZMANLIK ALANLARI VE ÇEVİRİ

Undergraduate

Undergraduate

UZMANLIK BİLGİSİ I (B ALANI)

Undergraduate

Undergraduate

UZMANLIK ÇEVİRİSİ III(B ALANI)

Undergraduate

Undergraduate

Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi 2

Undergraduate

Undergraduate

Uzmanlık Çevirisi IV (B Alanı (Hukuk)

Undergraduate

Undergraduate

Terim Bilgisi

Undergraduate

Undergraduate

Uzmanlık Çevirisi II (B Alanı)

Undergraduate

Undergraduate

Uzmanlık Çevirisi II (B Alanı Hukuk)

Undergraduate

Undergraduate

Uzmanlık Bilgisi II (B Alanı)

Undergraduate

Undergraduate

Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi II

Undergraduate

Undergraduate

Uzmanlık Bilgisi IV (B Alanı Hukuk)

Undergraduate

Undergraduate

UZMANLIK BİLGİSİ III (B ALANI)

Postgraduate

Postgraduate

Dilbilimin Temel Kavram ve İlkeleri

Undergraduate

Undergraduate

Uzmanlık Bilgisi II B Alanı (Hukuk)

Postgraduate

Postgraduate

STUDY OF TERMINOLOGY AND TRANSLATION

Postgraduate

Postgraduate

Uzmanlık Alanları ve Çeviri

Postgraduate

Postgraduate

DİLBİLİMİN TEMEL KAVRAM VE İLKELERİ / 3

Undergraduate

Undergraduate

Uzmanlık Çevirisi II B Alanı (Hukuk)

Terimce Çalışması ve Çeviri

Undergraduate

Undergraduate

Uzmanlık Çevirisi III (B Alanı)

Undergraduate

Undergraduate

Uzmanlık Çevirisi I (B Alanı)

Undergraduate

Undergraduate

Uzmanlık Bilgisi III (B Alanı)

Undergraduate

Undergraduate

Uzmanlık Bilgisi I (B Alanı)

Undergraduate

Undergraduate

Anlatım Teknikleri II

Undergraduate

Undergraduate

Yazılı Dil Edinci II

Undergraduate

Undergraduate

Yazılı Dil Edinci II

Postgraduate

Postgraduate

İki Dillilik ve Çeviri Edinci

Undergraduate

Undergraduate

Anlatım Teknikleri I

Undergraduate

Undergraduate

Yazılı Dil Edinci I

Undergraduate

Undergraduate

Uzmanlık Bilgisi I (B Alanı)

Undergraduate

Undergraduate

Uygulamalı Sözlü Çeviri Türleri II

Undergraduate

Undergraduate

Uzmanlık Çevirisi I (B Alanı)

Undergraduate

Undergraduate

Yazılı Dil Edinci I

Undergraduate

Undergraduate

Sözlü Çeviri Becerileri II

Undergraduate

Undergraduate

Uzmanlık Çevirisi III (B Alanı)

Undergraduate

Undergraduate

Uzmanlık Bilgisi III (B Alanı)

Postgraduate

Postgraduate

İkidillilik ve Çeviri Edinci

Undergraduate

Undergraduate

Anlatma Teknikleri II: Yazma Eğitimi

Undergraduate

Undergraduate

Sözlü Anlatım

Undergraduate

Undergraduate

Uygulamalı Sözlü Çeviri Türleri I

Undergraduate

Undergraduate

Genel Dilbilimi

Undergraduate

Undergraduate

Sözlü Çeviri Becerileri I

Undergraduate

Undergraduate

Staj Değerlendirme

Undergraduate

Undergraduate

Yazılı Anlatım

Articles Published in Other Journals

1999

1999

Ortaçlı Yan Tümcelerde Zaman Kavramı

DELİKTAŞLI N.

DİL DERGİSİ , no.83, pp.11-17, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Normatif Metinlerin Dilsel Özellikleri Ve Çevirileri

DELİKTAŞLI N.

24 Kasım Başöğretmen Eğitim ve Yenilikçi Bilimler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 24 November 2019

2019

2019

Uluslararası Türk Ceza İstinabe Talepnamelerinin Özellikleri Ve Fransızcaya Çevirilerinde Karşılaşılan Sorunlar

DELİKTAŞLI N.

24 Kasım Başöğretmen Eğitim ve Yenilikçi Bilimler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 24 November 2019

2019

2019

Türk-Fransız Hukuk Dilinde Mahkeme Kararı Anlamına Gelen Terimler Ve Çevirilerinde Karşılaşılan Eşdeğerlik Sorunları

DELİKTAŞLI N.

XIV. Ulusal Frankofoni Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 08 March 2019, vol.0, no.0, pp.0-1

2017

2017

Yemin Metinlerinin Dilsel Özellikleri

DELİKTAŞLI N.

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.128-138

2016

2016

Türk Hukuk Dilinde –name Eki ile Biten Sözcüklere Türkçe Karşılık Önerileri

DELİKTAŞLI N.

1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 13 - 15 October 2016, vol.1, pp.1081-1090

2015

2015

Fransa Anayasasında Artgönderim Ögelerinin Kullanımı ve Türkçeye Çevirileri

DELİKTAŞLI N.

XI. Ulusal Frankofoni Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 13 May 2015

2013

2013

Le Syllogisme Juridique : Analyse De Décisions De Justice À Base De Syllogisme

DELİKTAŞLI N.

Le Cinquième Colloque International de Linguistique, Bükreş, Romania, 27 - 28 September 2013

2012

2012

Hukuk Dilinde Argümantasyon: Danıştay Kararları Örneği

DELİKTAŞLI N.

12. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Edirne, Turkey, 18 - 20 October 2012

2012

2012

Yasa Metinlerinde Belgisiz Adılların Kullanılması

DELİKTAŞLI N.

Türk Dil Kurumu, VII Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Turkey, 24 - 28 September 2012

2012

2012

Yargı Kararlarında Dilsel Nezaket

DELİKTAŞLI N.

16. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı, Ankara, Turkey, 18 - 21 September 2012

2012

2012

Fransızcadaki Ortaçların Hukuk Metinlerinde Kullanımı ve Türkçeye Çevirileri

DELİKTAŞLI N.

8. Ulusal Frankofoni Kongresi, Tekirdağ, Turkey, 16 - 18 May 2012, pp.100-110

2011

2011

Comment traduire les textes juridiques?

DELİKTAŞLI N.

1. Uluslararası Çeviribilim ve terimbilim Kurultayı, “Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Türkiye’de Çeviri Sorunları ve Çözüm Yolları”, Kırıkkale, Turkey, 20 - 21 October 2011, pp.105-113

2011

2011

–miş’ li Ortaçlı Yapıların Dilbilimsel Özellikleri ve Fransızcaya Çevirileri

DELİKTAŞLI N.

7. Ulusal Frankofoni Kongresi, Adana, Turkey, 19 - 21 May 2011, pp.120-125

2010

2010

Terminologie juridique turque et française et l’importance de la terminologie dans la traduction de textes juridiques

DELİKTAŞLI N.

10. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 05 November 2010, pp.434-440

2010

2010

Bir Hukuk Metninin Okunması: Dilbilimsel Bir Yaklaşım

DELİKTAŞLI N.

VI. Ulusal Frankofoni Kongresi, Kars, Turkey, 20 - 22 May 2010, pp.219-225

2010

2010

Yasa Metinlerinde Ekeylem –DIr Ekinin Kullanılması

DELİKTAŞLI N.

24. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Ankara, Turkey, 17 - 18 May 2010, pp.132-139

2009

2009

Dilbilimsel Çözümleme ve Türkçe/Fransızca Bir Hukuk Metni Örneği Çevirisi: Vekâletnameler

DELİKTAŞLI N.

IX. Uluslararası Dil-Deyiş-Yazın Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 15 - 17 October 2009, pp.277-287

2007

2007

Türk ve Fransız Ceza Kanunları: Dilbilimsel Çözümleme, Çeviribilimsel Çıkarımlar

DELİKTAŞLI N.

21. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Mersin, Turkey, 10 - 11 May 2007, pp.288-296

2004

2004

Hukuk Metinleri Çevirisi ve Eğitimi

DELİKTAŞLI N.

Uluslar arası Çeviri Sempozyumu Günümüzde Çeviri ve Çevirmen Sorunları, Sakarya, Turkey, 11 - 12 October 2004, pp.38-45

2004

2004

Sözlü Türkçe’de -(y)en’li ortaçlı yapıların tonlama (ezgi) özellikleri

DELİKTAŞLI N.

XVIII. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Ankara, Turkey, 20 - 21 May 2004, pp.39-48

2001

2001

Uzmanlık Dili Olarak Hukuk Dilinin Öğretimi

DELİKTAŞLI N.

II. Ulusal Frankofoni Kongresi, Sivas, Turkey, 17 - 18 May 2001, pp.95-105

2000

2000

Çeviride Sözdizimi Sorunu

DELİKTAŞLI N.

I. Mersin Günleri I. Frankofoni Kurultayı, Mersin, Turkey, 9 - 10 October 2000

2000

2000

Ortaçlı Yantümcelerin Fransızca’ya Çevirisinde Karşılaşılan Güçlükler

DELİKTAŞLI N.

XIV. Dilbilim Kurultayı, Adana, Turkey, 27 - 28 April 2000, pp.233-242

Books & Book Chapters

2006

2006

Fonctions et Structure du Langage Juridique Turc et Français

DELİKTAŞLI N.

in: Faits de Langue en Turc et en Français Modernes, Yılmaz S., Editor, Lincom Gmbh, Muenchen, pp.0-115, 2006

2005

2005

Mahkeme Kararlarının Gerekçelendirme Bölümlerinin Dilsel Özellikleri

DELİKTAŞLI N.

in: Yeni Dilbilim Kuramları Işığında Sözlü Dil Yapısı,, Sarıca M., Editor, Multilingual, İstanbul, pp.76-86, 2005

2004

2004

Propriétés Écrites et Intonatives des Participes en-dik et en –(y)Ecek et Leurs Équivalents Français

DELİKTAŞLI N.

in: Vers Une Grammaire Linguistique du Turc, Yılmaz A, Yılmaz S, Morel M.A, Editor, Multilingual, İstanbul, pp.76-86, 2004

Supported Projects

2017 - 2017

2017 - 2017

Yemin Metinlerinin Dilsel Özellikleri

Project Supported by Higher Education Institutions

DELİKTAŞLI N. (Executive)

2016 - 2017

2016 - 2017

Hukuk Metinlerinde Kullanılan Kısaltmalar ve Çevirileri

Project Supported by Higher Education Institutions

DELİKTAŞLI N. (Executive)

2016 - 2016

2016 - 2016

Türk Hukuk Dilinde -name Eki ile Biten Sözcüklere Türkçe Karşılık Önerileri

Project Supported by Higher Education Institutions

DELİKTAŞLI N. (Executive)

2014 - 2014

2014 - 2014

Yargılayıcı Metinlerin Söylemsel Özellikleri : İddianameler

Project Supported by Higher Education Institutions

DELİKTAŞLI N. (Executive)

Activities in Scientific Journals

2023 - Continues

2023 - Continues

Sosyal bilimler elektronik dergisi

Advisory Committee Member

2015 - Continues

2015 - Continues

The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences

Committee Member

2014 - Continues

2014 - Continues

İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi

Publication Committee Member

2013 - Continues

2013 - Continues

Asos Journal The Journal of Academic Social Science

Special Issue Editor

2018 - 2022

2018 - 2022

Sosyal bilimler elektronik dergisi

Publication Committee Member

2019 - 2020

2019 - 2020

Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi

Committee Member

2014 - 2017

2014 - 2017

Çeviribilim Dergisi

Editor

Scientific Refereeing

October 2023

October 2023

TAMGA-Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

September 2023

September 2023

İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi

Other Indexed Journal

May 2023

May 2023

İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi

Other Indexed Journal

October 2022

October 2022

İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi

Other Indexed Journal

July 2021

July 2021

International Journal of Language Academy

Other Indexed Journal

May 2021

May 2021

İ.Ü. Çeviribilim Dergisi

Other Indexed Journal

May 2021

May 2021

Toplum Bilimleri Dergisi

Other Indexed Journal

April 2021

April 2021

Turkish Studies

Other Indexed Journal

April 2021

April 2021

ASOS JOURNAL Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of Academic Social Science

Other Indexed Journal

February 2021

February 2021

ASOS JOURNAL Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of Academic Social Science

Other Indexed Journal

May 2020

May 2020

Turkish Studies - Language and Literature

Other Indexed Journal

May 2020

May 2020

The Journal of Academic Social Sciences

Other Indexed Journal

September 2019

September 2019

International Journal of Language Academy

Other Indexed Journal

March 2019

March 2019

International Journal of Language Academy

Other Indexed Journal

October 2018

October 2018

International Journal of Language Academy

Other Indexed Journal

September 2018

September 2018

International Journal of Language Academy

Other Indexed Journal

June 2018

June 2018

Turkish Studies

Other Indexed Journal

December 2017

December 2017

ASOS JOURNAL The Journal of Academic Social Science Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Other Indexed Journal

December 2017

December 2017

International Journal of Language Academy

Other Indexed Journal

December 2017

December 2017

International Journal of Language Academy

Other Indexed Journal

September 2017

September 2017

International Journal of Language Academy

Other Indexed Journal

August 2017

August 2017

ASOS JOURNAL The Journal of Academic Social Science Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Other Indexed Journal

June 2017

June 2017

İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi

Other Indexed Journal

April 2016

April 2016

International Journal of Language Academy

Other Indexed Journal

December 2015

December 2015

International Journal of Language Academy

Other Indexed Journal

November 2015

November 2015

International Journal of Language Academy

Other Indexed Journal

October 2015

October 2015

ASOSJOURNAL Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of Academic Social Science

Other Indexed Journal

April 2015

April 2015

International Journal Of Language Academy

Other Indexed Journal

February 2014

February 2014

International Journal of Language Academy

Other Indexed Journal

February 2013

February 2013

International Journal Of Language Academy

Other Indexed Journal

Tasks In Event Organizations

Kasım 2023

Kasım 2023

BAKEA 2023

Scientific Congress

Deliktaşlı N.
İstanbul, Turkey

Haziran 2022

Haziran 2022

Dünya Dilleri ve Edebiyatları Araştırmaları Sempozyumu

Scientific Congress

Deliktaşlı N.
Denizli, Turkey

Aralık 2020

Aralık 2020

II. Uluslararası 29 Ekim Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu

Scientific Congress

Deliktaşlı N.
Ankara, Turkey

Ekim 2019

Ekim 2019

Uluslararası 29 Ekim Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu

Scientific Congress

Deliktaşlı N.
İzmir, Turkey

Mayıs 2018

Mayıs 2018

4. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu

Scientific Congress

Deliktaşlı N.
Antalya, Turkey

Ekim 2017

Ekim 2017

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Scientific Congress

Deliktaşlı N.
Kahramanmaraş, Turkey

Mayıs 2017

Mayıs 2017

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Scientific Congress

Deliktaşlı N.
Antalya, Turkey

Mayıs 2017

Mayıs 2017

XII. Frankofoni Kongresi

Scientific Congress

Deliktaşlı N.
Denizli, Turkey

Mayıs 2014

Mayıs 2014

28. Ulusal Dilbilim Kurultayı

Scientific Congress

Deliktaşlı N.
Sakarya, Turkey


Congress and Symposium Activities

01 April 2019 - 01 April 2019

01 April 2019 - 01 April 2019

Hukuk Metinleri Çevirisi

Attendee

İstanbul-Turkey

Invited Talks

May 2001

May 2001

Avrupa Yetişkinler Dil Haftası

Conference

Mersin Dumlupınar Lisesi-Turkey

Jury Memberships

June-2023

June 2023

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

April-2023

April 2023

Post Graduate

Post Graduate - Marmara Üniversitesi

March-2023

March 2023

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - İstanbul Üniversitesi

March-2023

March 2023

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - İstanbul Üniversitesi

September-2022

September 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

July-2022

July 2022

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - İstanbul Üniversitesi

July-2022

July 2022

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - İstanbul Üniversitesi

July-2022

July 2022

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - İstanbul Üniversitesi

February-2022

February 2022

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Istanbul University

February-2022

February 2022

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Marmara Üniversitesi

September-2021

September 2021

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - İstanbul Üniversitesi

June-2020

June 2020

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

January-2020

January 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

June-2019

June 2019

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi

June-2019

June 2019

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

June-2019

June 2019

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi

July-2018

July 2018

Doctoral Examination

Doktora Yeterlik Sınavı - Pamukkale Üniversitesi

December-2017

December 2017

Doctoral Examination

Doktora Yeterlik - İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

June-2015

June 2015

Doctoral Examination

Doktara Yeterlik Jürisi - İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

June-2014

June 2014

Post Graduate

Yiksek Lisans Tez Savunma Jürisi - İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü