Doç.Dr.

Nesrin DELİKTAŞLI


Edebiyat Fakültesi

Çeviribilim Bölümü

Fransızca Mütercim-Tercümanlık Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1995 - 1998

1995 - 1998

Doktora

Université Paris III - Sorbonne Nouvelle, Edebiyat Fakültesi, Dil Bilimleri, Fransa

1994 - 1995

1994 - 1995

Yüksek Lisans

Université Paris III - Sorbonne Nouvelle, Edebiyat Fakültesi, Dil Bilimleri , Fransa

1985 - 1989

1985 - 1989

Lisans

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Fransız Dili Eğitimi, Türkiye

Yaptığı Tezler

1998

1998

Doktora

ÉTUDE COMPARATIVE DES PARTICIPES EN TURC ET EN FRANÇAIS

Université Paris III - Sorbonne Nouvelle, Edebiyat Fakültesi, Dil Bilimleri

1995

1995

Yüksek Lisans

LA SUBORDINATION EN FRANCAIS ET EN TURC CONTEMPORAINS

Université Paris III - Sorbonne Nouvelle, Edebiyat Fakültesi, Dil Bilimleri

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

Fransızca

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2019

2019

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ

Mesleki Eğitim

İstanbul Üniversitesi

2015

2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş Sağlığı ve Güvenliği

İstanbul Üniversitesi

2010

2010

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAMI

Mesleki Eğitim

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA TOPLULUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ, KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG, ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

2003

2003

Langue, Culture et Méthodologie

Mesleki Eğitim

ALLIANCE FRANÇAISE, ECOLE INTERNATIONALE DE LANGUE FRANÇAISE

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Dil ve Edebiyat, Dilbilim, Mütercim-Tercümanlık, Fransızca Mütercim-Tercümanlık

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çeviribilim Bölümü

2013 - 2016

2013 - 2016

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çeviribilim Bölümü

2009 - 2013

2009 - 2013

Yrd.Doç.Dr.

Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili Ve Edebiyatı Bölümü

1999 - 2009

1999 - 2009

Yrd.Doç.Dr.

Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Çeviri Bölümü

Yönetimsel Görevler

2009 - 2013

2009 - 2013

Bölüm Başkanı

Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili Ve Edebiyatı Bölümü

2009 - 2013

2009 - 2013

Akademik Kurul Üyesi

Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili Ve Edebiyatı

2009 - 2012

2009 - 2012

Yönetim Kurulu Üyesi

Adıyaman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

1999 - 2009

1999 - 2009

Bölüm Başkan Yardımcısı

Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Çeviri Bölümü

1999 - 2006

1999 - 2006

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Çeviri Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi I

Lisans

Lisans

UZMANLIK BİLGİSİ III (B ALANI)

Lisans

Lisans

UZMANLIK ÇEVİRİSİ I (B ALANI)

Lisans

Lisans

Uzmanlık Çevirisi IV (B Alanı (Hukuk)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Dilbilimin Temel Kavram ve İlkeleri

Lisans

Lisans

Uzmanlık Bilgisi IV (B Alanı Hukuk)

Lisans

Lisans

Uzmanlık Bilgisi II B Alanı (Hukuk)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

UZMANLIK ALANLARI VE ÇEVİRİ

Lisans

Lisans

UZMANLIK BİLGİSİ I (B ALANI)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Terimce Çalışması ve Çeviri

Lisans

Lisans

UZMANLIK ÇEVİRİSİ III(B ALANI)

Lisans

Lisans

Uzmanlık Çevirisi II (B Alanı)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uzmanlık Alanları ve Çeviri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

DİLBİLİMİN TEMEL KAVRAM VE İLKELERİ / 3

Lisans

Lisans

Uzmanlık Çevirisi II B Alanı (Hukuk)

Lisans

Lisans

Uzmanlık Çevirisi III (B Alanı)

Lisans

Lisans

Uzmanlık Çevirisi II (B Alanı Hukuk)

Doktora

Doktora

Uzmanlık Çevirisine Yaklaşımlar

Lisans

Lisans

Uzmanlık Çevirisi I (B Alanı)

Lisans

Lisans

Uzmanlık Bilgisi III (B Alanı)

Lisans

Lisans

Uzmanlık Bilgisi I (B Alanı)

Lisans

Lisans

Anlatım Teknikleri II

Lisans

Lisans

Yazılı Dil Edinci II

Lisans

Lisans

Yazılı Dil Edinci II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İki Dillilik ve Çeviri Edinci

Lisans

Lisans

Uzmanlık Bilgisi II (B Alanı)

Lisans

Lisans

Anlatım Teknikleri I

Lisans

Lisans

Yazılı Dil Edinci I

Lisans

Lisans

Uzmanlık Bilgisi I (B Alanı)

Lisans

Lisans

Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi II

Lisans

Lisans

Uygulamalı Sözlü Çeviri Türleri II

Lisans

Lisans

Uzmanlık Çevirisi I (B Alanı)

Lisans

Lisans

Yazılı Dil Edinci I

Lisans

Lisans

Sözlü Çeviri Becerileri II

Lisans

Lisans

Uzmanlık Çevirisi III (B Alanı)

Lisans

Lisans

Uzmanlık Bilgisi III (B Alanı)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İkidillilik ve Çeviri Edinci

Lisans

Lisans

Anlatma Teknikleri II: Yazma Eğitimi

Lisans

Lisans

Sözlü Anlatım

Lisans

Lisans

Uygulamalı Sözlü Çeviri Türleri I

Lisans

Lisans

Genel Dilbilimi

Lisans

Lisans

Sözlü Çeviri Becerileri I

Lisans

Lisans

Staj Değerlendirme

Lisans

Lisans

Yazılı Anlatım

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Fransa Anayasası'nda Artgönderim Ögelerinin Kullanımı ve Türkçeye Çevirileri

DELİKTAŞLI N.

İ.Ü. Çeviribilim Dergisi, ss.11-33, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

Türk-Fransız Hukuk Dilinde Suç Anlamında Kullanılan Terimler ve Çevirilerinde Karşılaşılan Sorunlar

DELİKTAŞLI N.

International Journal of Language Academy, cilt.7, ss.107-127, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Türk-Fransız Hukuk Dilinde Mahkeme Kararı Anlamına Gelen Terimler ve Çevirilerinde Karşılaşılan Eşdeğerlik Sorunları

DELİKTAŞLI N.

Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, no.3, ss.64-84, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

HUKUK METİNLERİNDE KULLANILAN KISALTMALAR VE ÇEVİRİLERİ

DELİKTAŞLI N.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.143-152, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Yemin Metinlerinin Dilsel Özellikleri

DELİKTAŞLI N.

International Journal of Language Academy (IJLA), cilt.5, ss.128-138, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2016

2016

YARGILAYICI METİNLERİN SÖYLEMSEL ÖZELLİKLERİ: İDDİANAMELER

DELİKTAŞLI N.

ASOS JOURNAL The Journal Of Academic Social Science, ss.40-53, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

Intonation et Structure de l’Enoncé Oral Constitué Avec la Particule ki en Turc

DELİKTAŞLI N.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.19, ss.191-204, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2000

2000

Propriétés Ecrites et Intonatives des Participes Turcs et Leurs Equivalents Français

DELİKTAŞLI N.

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çeviri Bilim ve Uygulamaları Dergisi, ss.89-98, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1999

1999

Ortaçlı Yan Tümcelerde Zaman Kavramı

DELİKTAŞLI N.

DİL DERGİSİ, ss.11-17, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Normatif Metinlerin Dilsel Özellikleri Ve Çevirileri

DELİKTAŞLI N.

24 Kasım Başöğretmen Eğitim ve Yenilikçi Bilimler Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 23 - 24 Kasım 2019

2019

2019

Uluslararası Türk Ceza İstinabe Talepnamelerinin Özellikleri Ve Fransızcaya Çevirilerinde Karşılaşılan Sorunlar

DELİKTAŞLI N.

24 Kasım Başöğretmen Eğitim ve Yenilikçi Bilimler Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 23 - 24 Kasım 2019

2019

2019

Türk-Fransız Hukuk Dilinde Mahkeme Kararı Anlamına Gelen Terimler Ve Çevirilerinde Karşılaşılan Eşdeğerlik Sorunları

DELİKTAŞLI N.

XIV. Ulusal Frankofoni Kongresi, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Mart 2019, cilt.0, no.0, ss.0-1

2017

2017

Yemin Metinlerinin Dilsel Özellikleri

DELİKTAŞLI N.

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017, ss.128-138

2016

2016

Türk Hukuk Dilinde –name Eki ile Biten Sözcüklere Türkçe Karşılık Önerileri

DELİKTAŞLI N.

1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, cilt.1, ss.1081-1090

2015

2015

Fransa Anayasasında Artgönderim Ögelerinin Kullanımı ve Türkçeye Çevirileri

DELİKTAŞLI N.

XI. Ulusal Frankofoni Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2015

2013

2013

Le Syllogisme Juridique : Analyse De Décisions De Justice À Base De Syllogisme

DELİKTAŞLI N.

Le Cinquième Colloque International de Linguistique, Bükreş, Romanya, 27 - 28 Eylül 2013

2012

2012

Hukuk Dilinde Argümantasyon: Danıştay Kararları Örneği

DELİKTAŞLI N.

12. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2012

2012

2012

Yasa Metinlerinde Belgisiz Adılların Kullanılması

DELİKTAŞLI N.

Türk Dil Kurumu, VII Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Türkiye, 24 - 28 Eylül 2012

2012

2012

Yargı Kararlarında Dilsel Nezaket

DELİKTAŞLI N.

16. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı, Ankara, Türkiye, 18 - 21 Eylül 2012

2012

2012

Fransızcadaki Ortaçların Hukuk Metinlerinde Kullanımı ve Türkçeye Çevirileri

DELİKTAŞLI N.

8. Ulusal Frankofoni Kongresi, Tekirdağ, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2012, ss.100-110

2011

2011

Comment traduire les textes juridiques?

DELİKTAŞLI N.

1. Uluslararası Çeviribilim ve terimbilim Kurultayı, “Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Türkiye’de Çeviri Sorunları ve Çözüm Yolları”, Kırıkkale, Türkiye, 20 - 21 Ekim 2011, ss.105-113

2011

2011

–miş’ li Ortaçlı Yapıların Dilbilimsel Özellikleri ve Fransızcaya Çevirileri

DELİKTAŞLI N.

7. Ulusal Frankofoni Kongresi, Adana, Türkiye, 19 - 21 Mayıs 2011, ss.120-125

2010

2010

Terminologie juridique turque et française et l’importance de la terminologie dans la traduction de textes juridiques

DELİKTAŞLI N.

10. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2010, ss.434-440

2010

2010

Bir Hukuk Metninin Okunması: Dilbilimsel Bir Yaklaşım

DELİKTAŞLI N.

VI. Ulusal Frankofoni Kongresi, Kars, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2010, ss.219-225

2010

2010

Yasa Metinlerinde Ekeylem –DIr Ekinin Kullanılması

DELİKTAŞLI N.

24. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Ankara, Türkiye, 17 - 18 Mayıs 2010, ss.132-139

2009

2009

Dilbilimsel Çözümleme ve Türkçe/Fransızca Bir Hukuk Metni Örneği Çevirisi: Vekâletnameler

DELİKTAŞLI N.

IX. Uluslararası Dil-Deyiş-Yazın Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2009, ss.277-287

2007

2007

Türk ve Fransız Ceza Kanunları: Dilbilimsel Çözümleme, Çeviribilimsel Çıkarımlar

DELİKTAŞLI N.

21. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Mersin, Türkiye, 10 - 11 Mayıs 2007, ss.288-296

2004

2004

Hukuk Metinleri Çevirisi ve Eğitimi

DELİKTAŞLI N.

Uluslar arası Çeviri Sempozyumu Günümüzde Çeviri ve Çevirmen Sorunları, Sakarya, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2004, ss.38-45

2004

2004

Sözlü Türkçe’de -(y)en’li ortaçlı yapıların tonlama (ezgi) özellikleri

DELİKTAŞLI N.

XVIII. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Ankara, Türkiye, 20 - 21 Mayıs 2004, ss.39-48

2001

2001

Uzmanlık Dili Olarak Hukuk Dilinin Öğretimi

DELİKTAŞLI N.

II. Ulusal Frankofoni Kongresi, Sivas, Türkiye, 17 - 18 Mayıs 2001, ss.95-105

2000

2000

Çeviride Sözdizimi Sorunu

Deliktaşlı N.

I. Frankofoni Kurultayı, Mersin, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2000

2000

2000

Çeviride Sözdizimi Sorunu

DELİKTAŞLI N.

I. Mersin Günleri I. Frankofoni Kurultayı, Mersin, Türkiye, 9 - 10 Ekim 2000

2000

2000

Ortaçlı Yantümcelerin Fransızca’ya Çevirisinde Karşılaşılan Güçlükler

DELİKTAŞLI N.

XIV. Dilbilim Kurultayı, Adana, Türkiye, 27 - 28 Nisan 2000, ss.233-242

Kitap & Kitap Bölümleri

2006

2006

Fonctions et Structure du Langage Juridique Turc et Français

DELİKTAŞLI N.

Faits de Langue en Turc et en Français Modernes, Yılmaz S., Editör, Lincom Gmbh, Muenchen, ss.0-115, 2006

2005

2005

Mahkeme Kararlarının Gerekçelendirme Bölümlerinin Dilsel Özellikleri

DELİKTAŞLI N.

Yeni Dilbilim Kuramları Işığında Sözlü Dil Yapısı,, Sarıca M., Editör, Multilingual, İstanbul, ss.76-86, 2005

2004

2004

Propriétés Écrites et Intonatives des Participes en-dik et en –(y)Ecek et Leurs Équivalents Français

DELİKTAŞLI N.

Vers Une Grammaire Linguistique du Turc, Yılmaz A, Yılmaz S, Morel M.A, Editör, Multilingual, İstanbul, ss.76-86, 2004

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi

Yayın Kurul Üyesi

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences

Editörler Kurulu Üyesi

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

İ.Ü. Çeviribilim Dergisi

Yayın Kurul Üyesi

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Asos Journal The Journal of Academic Social Science

Özel Sayı Editörü

2019 - 2020

2019 - 2020

Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi

Editörler Kurulu Üyesi

2014 - 2017

2014 - 2017

Çeviribilim Dergisi

Editör

Bilimsel Hakemlikler

Mayıs 2020

Mayıs 2020

The Journal of Academic Social Sciences

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2020

Mayıs 2020

Turkish Studies - Language and Literature

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Eylül 2019

Eylül 2019

International Journal of Language Academy

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2019

Mart 2019

International Journal of Language Academy

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2018

Ekim 2018

International Journal of Language Academy

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Eylül 2018

Eylül 2018

International Journal of Language Academy

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2018

Haziran 2018

Turkish Studies

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

International Journal of Language Academy

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

ASOS JOURNAL The Journal of Academic Social Science Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

International Journal of Language Academy

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Eylül 2017

Eylül 2017

International Journal of Language Academy

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ağustos 2017

Ağustos 2017

ASOS JOURNAL The Journal of Academic Social Science Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2017

Haziran 2017

İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2016

Nisan 2016

International Journal of Language Academy

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2015

Aralık 2015

International Journal of Language Academy

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Kasım 2015

Kasım 2015

International Journal of Language Academy

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2015

Ekim 2015

ASOSJOURNAL Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of Academic Social Science

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2015

Nisan 2015

International Journal Of Language Academy

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2014

Şubat 2014

International Journal of Language Academy

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2013

Şubat 2013

International Journal Of Language Academy

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Aralık 2020

Aralık 2020

II. Uluslararası 29 Ekim Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Deliktaşlı N.
Ankara, Türkiye

Ekim 2019

Ekim 2019

Uluslararası 29 Ekim Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Deliktaşlı N.
İzmir, Türkiye

Mayıs 2018

Mayıs 2018

4. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Deliktaşlı N.
Antalya, Türkiye

Ekim 2017

Ekim 2017

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Deliktaşlı N.
Kahramanmaraş, Türkiye

Mayıs 2017

Mayıs 2017

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Deliktaşlı N.
Antalya, Türkiye

Mayıs 2017

Mayıs 2017

XII. Frankofoni Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Deliktaşlı N.
Denizli, Türkiye


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

Hukuk Metinleri Çevirisi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2001

2001

Avrupa Yetişkinler Dil Haftası

Davetli Konuşmacı

Mersin-Türkiye

Davetli Konuşmalar

Mayıs 2001

Mayıs 2001

Avrupa Yetişkinler Dil Haftası

Konferans

Mersin Dumlupınar Lisesi-Türkiye

Jüri Üyelikleri

Haziran-2020

Haziran 2020

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Üniversitesi

Temmuz-2018

Temmuz 2018

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Pamukkale Üniversitesi

Aralık-2017

Aralık 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik - İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Haziran-2015

Haziran 2015

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktara Yeterlik Jürisi - İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Haziran-2014

Haziran 2014

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yiksek Lisans Tez Savunma Jürisi - İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü