Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2021 - Continues Professor

  Istanbul University, Faculty of Literature, Department of Translation Studies

 • 2016 - 2021 Associate Professor

  Istanbul University, Faculty of Literature, Department of Translation Studies

 • 2013 - 2016 Assistant Professor

  Istanbul University, Faculty of Literature, Department of Translation Studies

 • 2009 - 2013 Assistant Professor

  Adiyaman University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Englısh Language And Lıterature

 • 1999 - 2009 Assistant Professor

  Mersin University, Faculty Of Arts And Scıences, Çeviri Bölümü

Managerial Experience

 • 2009 - 2013 Head of Department

  Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili Ve Edebiyatı Bölümü

 • 2009 - 2013 Academic Board Member

  Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili Ve Edebiyatı

 • 2009 - 2012 Board Member

  Adıyaman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 1999 - 2009 Deputy Head of Department

  Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Çeviri Bölümü

 • 1999 - 2006 Head of Department

  Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Çeviri Bölümü

Courses

 • Undergraduate Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi I

 • Undergraduate UZMANLIK ÇEVİRİSİ I (B ALANI)

 • Undergraduate Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi 2

 • Undergraduate Uzmanlık Çevirisi IV (B Alanı (Hukuk)

 • Doctorate Uzmanlık Çevirisine Yaklaşımlar

 • Undergraduate Terim Bilgisi

 • Undergraduate UZMANLIK ÇEVİRİSİ III(B ALANI)

 • Undergraduate Uzmanlık Çevirisi II (B Alanı)

 • Undergraduate Uzmanlık Çevirisi II (B Alanı Hukuk)

 • Undergraduate Uzmanlık Bilgisi II (B Alanı)

 • Undergraduate Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi II

 • Undergraduate Uzmanlık Bilgisi IV (B Alanı Hukuk)

 • Undergraduate UZMANLIK BİLGİSİ III (B ALANI)

 • Postgraduate Dilbilimin Temel Kavram ve İlkeleri

 • Undergraduate Uzmanlık Bilgisi II B Alanı (Hukuk)

 • Postgraduate UZMANLIK ALANLARI VE ÇEVİRİ

 • Undergraduate UZMANLIK BİLGİSİ I (B ALANI)

 • Postgraduate STUDY OF TERMINOLOGY AND TRANSLATION

 • Postgraduate Uzmanlık Alanları ve Çeviri

 • Postgraduate DİLBİLİMİN TEMEL KAVRAM VE İLKELERİ / 3

 • Undergraduate Uzmanlık Çevirisi II B Alanı (Hukuk)

 • Undergraduate Uzmanlık Çevirisi III (B Alanı)

 • Undergraduate Uzmanlık Çevirisi I (B Alanı)

 • Undergraduate Uzmanlık Bilgisi III (B Alanı)

 • Undergraduate Uzmanlık Bilgisi I (B Alanı)

 • Undergraduate Anlatım Teknikleri II

 • Undergraduate Yazılı Dil Edinci II

 • Undergraduate Yazılı Dil Edinci II

 • Postgraduate İki Dillilik ve Çeviri Edinci

 • Undergraduate Anlatım Teknikleri I

 • Undergraduate Yazılı Dil Edinci I

 • Undergraduate Uzmanlık Bilgisi I (B Alanı)

 • Undergraduate Uygulamalı Sözlü Çeviri Türleri II

 • Undergraduate Uzmanlık Çevirisi I (B Alanı)

 • Undergraduate Yazılı Dil Edinci I

 • Undergraduate Sözlü Çeviri Becerileri II

 • Undergraduate Uzmanlık Çevirisi III (B Alanı)

 • Undergraduate Uzmanlık Bilgisi III (B Alanı)

 • Postgraduate İkidillilik ve Çeviri Edinci

 • Undergraduate Anlatma Teknikleri II: Yazma Eğitimi

 • Undergraduate Sözlü Anlatım

 • Undergraduate Uygulamalı Sözlü Çeviri Türleri I

 • Undergraduate Genel Dilbilimi

 • Undergraduate Sözlü Çeviri Becerileri I

 • Undergraduate Staj Değerlendirme

 • Undergraduate Yazılı Anlatım