Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Fransa Anayasası'nda Artgönderim Ögelerinin Kullanımı ve Türkçeye Çevirileri

İ.Ü. Çeviribilim Dergisi, no.11, pp.11-33, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Türk-Fransız Hukuk Dilinde Suç Anlamında Kullanılan Terimler ve Çevirilerinde Karşılaşılan Sorunlar

International Journal of Language Academy, vol.7, no.3, pp.107-127, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

HUKUK METİNLERİNDE KULLANILAN KISALTMALAR VE ÇEVİRİLERİ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, pp.143-152, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Yemin Metinlerinin Dilsel Özellikleri

International Journal of Language Academy (IJLA), vol.5, no.4, pp.128-138, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

YARGILAYICI METİNLERİN SÖYLEMSEL ÖZELLİKLERİ: İDDİANAMELER

ASOS JOURNAL The Journal Of Academic Social Science, no.29, pp.40-53, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Intonation et Structure de l’Enoncé Oral Constitué Avec la Particule ki en Turc

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.19, no.2, pp.191-204, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Propriétés Ecrites et Intonatives des Participes Turcs et Leurs Equivalents Français

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çeviri Bilim ve Uygulamaları Dergisi, no.10, pp.89-98, 2000 (National Refreed University Journal)

Ortaçlı Yan Tümcelerde Zaman Kavramı

DİL DERGİSİ, no.83, pp.11-17, 1999 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Normatif Metinlerin Dilsel Özellikleri Ve Çevirileri

24 Kasım Başöğretmen Eğitim ve Yenilikçi Bilimler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 24 November 2019

Uluslararası Türk Ceza İstinabe Talepnamelerinin Özellikleri Ve Fransızcaya Çevirilerinde Karşılaşılan Sorunlar

24 Kasım Başöğretmen Eğitim ve Yenilikçi Bilimler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 24 November 2019

Yemin Metinlerinin Dilsel Özellikleri

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.128-138

Türk Hukuk Dilinde –name Eki ile Biten Sözcüklere Türkçe Karşılık Önerileri

1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 13 - 15 October 2016, vol.1, pp.1081-1090

Fransa Anayasasında Artgönderim Ögelerinin Kullanımı ve Türkçeye Çevirileri

XI. Ulusal Frankofoni Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 13 May 2015

Le Syllogisme Juridique : Analyse De Décisions De Justice À Base De Syllogisme

Le Cinquième Colloque International de Linguistique, Bükreş, Romania, 27 - 28 September 2013

Hukuk Dilinde Argümantasyon: Danıştay Kararları Örneği

12. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Edirne, Turkey, 18 - 20 October 2012

Yasa Metinlerinde Belgisiz Adılların Kullanılması

Türk Dil Kurumu, VII Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Turkey, 24 - 28 September 2012

Yargı Kararlarında Dilsel Nezaket

16. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı, Ankara, Turkey, 18 - 21 September 2012

Fransızcadaki Ortaçların Hukuk Metinlerinde Kullanımı ve Türkçeye Çevirileri

8. Ulusal Frankofoni Kongresi, Tekirdağ, Turkey, 16 - 18 May 2012, pp.100-110

Comment traduire les textes juridiques?

1. Uluslararası Çeviribilim ve terimbilim Kurultayı, “Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Türkiye’de Çeviri Sorunları ve Çözüm Yolları”, Kırıkkale, Turkey, 20 - 21 October 2011, pp.105-113

–miş’ li Ortaçlı Yapıların Dilbilimsel Özellikleri ve Fransızcaya Çevirileri

7. Ulusal Frankofoni Kongresi, Adana, Turkey, 19 - 21 May 2011, pp.120-125

Terminologie juridique turque et française et l’importance de la terminologie dans la traduction de textes juridiques

10. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 05 November 2010, pp.434-440

Bir Hukuk Metninin Okunması: Dilbilimsel Bir Yaklaşım

VI. Ulusal Frankofoni Kongresi, Kars, Turkey, 20 - 22 May 2010, pp.219-225

Yasa Metinlerinde Ekeylem –DIr Ekinin Kullanılması

24. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Ankara, Turkey, 17 - 18 May 2010, pp.132-139

Dilbilimsel Çözümleme ve Türkçe/Fransızca Bir Hukuk Metni Örneği Çevirisi: Vekâletnameler

IX. Uluslararası Dil-Deyiş-Yazın Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 15 - 17 October 2009, pp.277-287

Türk ve Fransız Ceza Kanunları: Dilbilimsel Çözümleme, Çeviribilimsel Çıkarımlar

21. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Mersin, Turkey, 10 - 11 May 2007, pp.288-296

Hukuk Metinleri Çevirisi ve Eğitimi

Uluslar arası Çeviri Sempozyumu Günümüzde Çeviri ve Çevirmen Sorunları, Sakarya, Turkey, 11 - 12 October 2004, pp.38-45

Sözlü Türkçe’de -(y)en’li ortaçlı yapıların tonlama (ezgi) özellikleri

XVIII. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Ankara, Turkey, 20 - 21 May 2004, pp.39-48

Uzmanlık Dili Olarak Hukuk Dilinin Öğretimi

II. Ulusal Frankofoni Kongresi, Sivas, Turkey, 17 - 18 May 2001, pp.95-105

Çeviride Sözdizimi Sorunu

I. Mersin Günleri I. Frankofoni Kurultayı, Mersin, Turkey, 9 - 10 October 2000

Ortaçlı Yantümcelerin Fransızca’ya Çevirisinde Karşılaşılan Güçlükler

XIV. Dilbilim Kurultayı, Adana, Turkey, 27 - 28 April 2000, pp.233-242

Books & Book Chapters

Fonctions et Structure du Langage Juridique Turc et Français

in: Faits de Langue en Turc et en Français Modernes, Yılmaz S., Editor, Lincom Gmbh, Muenchen, pp.0-115, 2006

Mahkeme Kararlarının Gerekçelendirme Bölümlerinin Dilsel Özellikleri

in: Yeni Dilbilim Kuramları Işığında Sözlü Dil Yapısı,, Sarıca M., Editor, Multilingual, İstanbul, pp.76-86, 2005

Propriétés Écrites et Intonatives des Participes en-dik et en –(y)Ecek et Leurs Équivalents Français

in: Vers Une Grammaire Linguistique du Turc, Yılmaz A, Yılmaz S, Morel M.A, Editor, Multilingual, İstanbul, pp.76-86, 2004