Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cafer Müderris Sâdıkî’nin Gavhûnî Romanının Tahlili

Şarkiyat Mecmuası, ss.1-13, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

?????? ??? ???? ????? ? ???? ?????? ?? ???? ????? ????? ?????

Doğu Esintileri, ss.201-218, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kanuni Döneminde Yazılan ve İstanbuldaki Sel Felaketini Anlatan Bir Mesnevi

Doğu Araştırmaları, no.1, ss.169-180, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

Diğer Yayınlar