Doç.Dr.

Nihat TAŞ


İşletme Fakültesi

İşletme Bölümü

Sayısal Yöntemler Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2006 - 2013

2006 - 2013

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme / Sayısal Yöntemler, Türkiye

2002 - 2005

2002 - 2005

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Kalite Yönetimi, Türkiye

1997 - 2002

1997 - 2002

Lisans

Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2013

2013

Doktora

Ekonomik Değişkenlerin Panel Veri Analizi ile Çözümlenmesi

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

2005

2005

Yüksek Lisans

Toplam kalite yönetimi ve elektronik ticaret: Uygulamadan bir örnek

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Kalite Yönetimi

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2016

2016

Kurumsal Güvenlik Yönetişimi Uzmanlığı

Güvenlik

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi

2013

2013

Social and Political Survey Research (Prof. Allan L. McCutcheon, PhD)

Diğer

Istanbul University, School of Business

2013

2013

Structural Equation Modelling (Prof. Rex B. Kline, PhD)

Diğer

Istanbul University, School of Business

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Ekonometri, Yöneylem, İstatistik, İşletme, Sayısal Yöntemler, Matematik, Sayısal Analiz, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

2013 - 2015

2013 - 2015

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

2010 - 2013

2010 - 2013

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

Yönetimsel Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Kariyer Geliştirme Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İşletme Araştırmaları

Doktora

Doktora

Tek ve Çok Değişkenli Zaman Serileri Analizi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Business Research

Lisans

Lisans

Business Forecasting

Lisans

Lisans

Statistical Analysis

Lisans

Lisans

Business Forecasting

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Statistics

Lisans

Lisans

Statistical Analysis

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Araştırma Yöntemleri

Doktora

Doktora

Tek ve Çok Değişkenli Zaman Serileri Analizi

Lisans

Lisans

Çok Değişkenli Veri Analizi

Lisans

Lisans

Mathematics II

Lisans

Lisans

R Uygulamalı İstatistik

Lisans

Lisans

Introduction to Statistics

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İşletme Analitiği

Lisans

Lisans

Uygulamalı İşletme İstatistiği

Lisans

Lisans

Introduction to Statistics

Lisans

Lisans

İşletmecilikte Uygulamalı İstatistik Analiz

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Sayısal Karar Verme Yöntemleri

Lisans

Lisans

Business Forecasting and Risk Analysis

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İstatistik

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

A Novel Learning Algorithm to Optimize Deep Neural Networks: Evolved Gradient Direction Optimizer (EVGO)

Karabayır İ., Akbilgiç O., Taş N.

IEEE Transactions On Neural Networks And Learning Systems, cilt.31, ss.1-10, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

The impacts of aging, income and urbanization on health expenditures: A panel regression analysis for OECD countries

Boz C., Taş N. , Önder E.

Turk J Public Health, cilt.18, sa.1, ss.1-9, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Comparison of Health Status Indicators with Multidimensional Scaling and the Multi Objective Optimization by Ratio Analysis

BOZ C. , ÖNDER E., TAŞ N.

SAĞLIK VE HEMŞİRELİK YÖNETİMİ, cilt.5, sa.3, ss.179-187, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Sağlık Statüsü Göstergelerinin Çok Boyutlu Ölçekleme ve MOORA Uygulaması ile Karşılaştırılması

Boz C., Önder E. , Taş N.

SAĞLIK VE HEMŞİRELİK YÖNETİMİ, cilt.5, ss.179-187, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Determining the Factors Affecting Capital Structure Decisions of Real Sector Companies Operating in ISE

Vuran B. , Taş N. , Adiloğlu B.

International Journal of Economics and Finance, cilt.9, sa.8, ss.25-32, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

THE EFFECT OF THE IFRS 16: CONSTRUCTIVE CAPITALIZATION OF OPERATING LEASES IN THE TURKISH RETAILING SECTOR

SARI E. S. , ALTINTAŞ A. T. , TAŞ N.

Journal of Business Economics and Finance, cilt.5, ss.138-147, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

The Effect of the IFRS 16: Constructive Capitalization of Operating Leases in the Turkish Retailing Sector

Sarı E. S. , Altıntaş A. T. , Taş N.

Journal of Business, Economics and Finance (JBEF), cilt.5, sa.1, ss.138-147, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2015

2015

HEALTH EDUCATION PLANNING IN MARKETING PERSPECTIVE USING CONJOINT ANALYSIS

TAŞ N. , ENGİZEK N., ÖNDER E., ÖNDER G.

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi, cilt.4, sa.1, ss.40-66, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2015

2015

Health Education Planning In Marketing Perspective Using Conjoint Analysis

Taş N. , Engizek N. , Önder E. , Önder G.

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.40-66, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2015

2015

Economic Performance Evaluation of Fragile 5 Countries after the Great Recession of 2008-2009 Using Analytic Network Process and TOPSIS Methods

ÖNDER E. , TAŞ N. , HEPŞEN A.

Journal of Applied Finance and Banking, cilt.5, sa.1, ss.1-17, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Gizli Sınıf Analizi ile Türkiye’de Kişisel İnternet Kullanım Profilinin Belirlenmesi

Arıcıgil Çilan Ç., TAŞ N. , ÖZDEMİR M.

DUMLUPINAR UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, sa.1, ss.403-418, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Gizli Sınıf Analizi ile Türkiyedeki Kişisel İnternet Kullanım Profilinin Belirlenmesi

ARICIGİL ÇİLAN Ç. , TAŞ N. , ÖZDEMİR M.

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Özel Sayısı, cilt.1, ss.403-418, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Research on Chosen Macroeconomic Indicators of Romania

TAŞ N. , ORHUNBİLGE A. N.

Mediterranean Journal of Social Sciences, cilt.5, ss.326-341, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Manufacturing Output in Romania: an ARDL Approach

ORHUNBİLGE A. N. , TAŞ N.

Mediterranean Journal of Social Sciences, cilt.5, ss.342-353, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

REITs in Turkey: Fundamentals vs. Market

ÖNDER E. , TAŞ N. , HEPŞEN A.

The International Journal of Latest Trends in Finance and Economic Sciences, cilt.4, ss.662-676, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

İşsizlik, Takibe Düşen Kredi Ve Boşanma Oranı Değişkenlerinin Suç Sayısı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi: Türkiye İçin Bölgesel Panel Veri Analizi

TAŞ N. , DOĞAN A., ÖNDER E.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.7, ss.13-35, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

İşsizlik, Takibe Düşen Kredi ve Boşanma Oranı Değişkenlerinin Suç Sayısı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi: Türkiye İçin Bölgesel Panel Veri Analizi

Taş N. , Doğan A. , Önder E.

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , cilt.7, sa.1, ss.13-35, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

Determinants Of Economic Growth In G20 Countries: A Panel Data Approach

TAŞ N. , ÖNDER E. , HEPŞEN A.

International Journal of Latest Trends in Finance and Economic Sciences, cilt.3, sa.3, ss.572-582, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

PERFORMANCE EVALUATION OF TURKISH BANKS USING ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS AND TOPSIS METHODS

ÖNDER E. , TAŞ N. , HEPŞEN A.

Journal of International Scientific Publications: Economy & Business, cilt.7, sa.1, ss.470-503, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

Analyzing Macroeconomic Indicators of Economic Growth using Panel Data

TAŞ N. , HEPŞEN A. , ÖNDER E.

Journal of Finance and Investment ANALYSIS, cilt.2, ss.41-53, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Performance Evaluation of Turkish Banks Using Fuzzy Analytical Hierarchy Process and TOPSIS Methods

ÖNDER E. , TAŞ N. , HEPŞEN A.

Journal of International Scientific Publications: Economy and Business, cilt.7, sa.1, ss.470-503, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

CIVETS Ülkelerinin Ekonomik Performanslarının Değerlendirilmesi

GÜRLER C. , ÖNDER E. , HEPŞEN A. , TAŞ N.

1 International Congress on Statistics, Mathematics and Analytical Methods, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Mart 2018, ss.41-42

2017

2017

The Relationships Between Wage Satisfaction, Job Satisfaction and Intention to Leave the Job in Health Professionals.

TAŞ N. , Memiş K., BOZ C. , ÖNDER E.

31st International Business & Economics Society International (B&ESI) Conference, Chania, Yunanistan, 6 - 09 Temmuz 2017, ss.68

2017

2017

The Effective Factors on Health Expenditures: A Panel Regression Analysis for OECD Countries

TAŞ N. , ÖNDER E. , BOZ C.

31st International Business & Economics Society International (B&ESI) Conference, Chania, Yunanistan, 6 - 09 Temmuz 2017, ss.69

2017

2017

The Comparison of Turkey’s Health Status Indicators with OECD Countries: The Multidimensional Scaling and MOORA Application

ÖNDER E. , BOZ C. , TAŞ N.

The Clute Institute, 2017 International Academic Business Conference, Stockholm, İsveç, 4 - 08 Haziran 2017, ss.279

2017

2017

Kişilik Profili ve Örgüt Kültürünün Bireysel Yenilikçiliğe Etkisi: KOBİ ler Üzerinde Alan Araştırması

AKAR N., ÜNSAR A. S. , TAŞ N. , ÇETİN O.

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Edirne, Türkiye, 4 - 05 Mart 2017, ss.808-816

2016

2016

LONG TERM VARIATION OF PM10 AND SO2 IN THE ATMOSPHERE OF GIRESUN, ORDU AND SAMSUN CITY IN TURKEY

ALVER ŞAHİN Ü. , UZUN B. , AKIN Ö., ONAT B. , ALVER F., TAŞ N.

1st INTERNATIONAL BLACK SEA CONGRESS ON ENVIRONMENTAL SCIENCES (1st IBCESS), Giresun, Türkiye, 31 Ağustos - 03 Eylül 2016, ss.891-900

2016

2016

Mandatory Audit Firm Tenure and Audit Quality Implied by Discretionary Accruals and Modified Opinions Evidence from Turkey

TÜREL A. , TAŞ N. , GENÇ M., ÖZDEN B.

American Accounting Association 2016 Annual Meeting, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 6 - 10 Ağustos 2016, ss.2

2016

2016

Auditor Gender and Audit Quality: Evidence from Turkey

TÜREL A. , TAŞ N.

American Accounting Association 2016 Annual Meeting, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 6 - 10 Ağustos 2016, ss.10

2016

2016

Analysis of EU Member and EU Candidate Countries’ Macroeconomic Indicators Using VIKOR Method and Multidimensional Scaling

ÖNDER E. , TAŞ N. , ERCAN M.

29th International Business & Economics Society International (B&ESI) Conference, Ljubljana, Slovenya, 6 - 09 Temmuz 2016

2015

2015

Determining The Factors Affecting Capital Structure Decision of Real Sector Companies Operating in ISE

VURAN B. , TAŞ N. , ADİLOĞLU B.

International Journal of Art and Science Academic Conferences, Paris, Fransa, 13 - 16 Nisan 2015, ss.15

2015

2015

Health Education Planning In Marketing Perspective Using Conjoint Analysis

TAŞ N. , ENGİZEK N., ÖNDER E. , Önder G.

The West East Instıtute (WEI) Business&Economics Academic Conference, Atina, Yunanistan, 19 - 21 Mart 2015, ss.58-71

2014

2014

Economic Performance Evaluation Of Fragile 5 Countries After The Great Recession Of 2008-2009 Using Analytic Network Process And Topsis Methods

ÖNDER E. , TAŞ N. , HEPŞEN A.

The Clute Institute International Business & Education Conferences, San Francisco, Amerika Birleşik Devletleri, 3 - 07 Ağustos 2014

2014

2014

Economic Performance Evaluation Of Fragile 5 Countries After The Great Recession Of 2008-2009 Using Analytic Network Process And TOPSIS Methods

ÖNDER E. , TAŞ N. , HEPŞEN A.

The Clute Institute International Business & Education Conferences, San Francısco, Amerika Birleşik Devletleri, 3 - 07 Ağustos 2014

0

0

Determinants of Economic Growth in G20 Countries: A Panel Data Approach

TAŞ N. , ÖNDER E. , HEPŞEN A.

International Conference on Applied Business and Economics (ICABE) - NEW YORK, Amerika Birleşik Devletleri, cilt.1, sa.1, ss.128

0

0

Performance Evaluation Of Turkish Banks Using Analytical Hierarchy Process And TOPSIS Methods

ÖNDER E. , TAŞ N. , HEPŞEN A.

12th International Symposium: Economy & Business, Bulgaristan, cilt.7, sa.1, ss.470-503

2013

2013

Gizli Sınıf Analizi ile Türkiye'nin Kişisel İnternet Kullanım Profilinin Belirlenmesi

Arıcıgil Çilan Ç., TAŞ N. , ÖZDEMİR M.

14th International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics, Bosna-Hersek, 1 - 04 Temmuz 2013, ss.1-18

2013

2013

Gizli Sınıf Analizi ile Türkiye’nin İnternet Kullanım Profilinin Belirlenmesi

ARICIGİL ÇİLAN Ç. , TAŞ N. , ÖZDEMİR M.

14. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Bosna-Hersek, 1 - 04 Haziran 2013, ss.1-10

2013

2013

Gizli Sınıf Analizi ile Türkiyenin Kişisel İntermet Kullanım Profilinin Belirlenmesi

Arıcıgil Çilan Ç., Taş N. , ÖZDEMİR M.

14th International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics, Bosna-Hersek, 1 - 04 Haziran 2013, ss.1-18

2013

2013

The Automotive Production Forecasts Using Traditional Time Series Techniques, Box-Jenkins Methods And Artificial Neural Network

CAN M. , ÖNDER E. , TAŞ N.

14th International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistic- (ISEOS), Bosna-Hersek, 1 - 04 Haziran 2013, ss.187-198

2013

2013

Analyzing Macroeconomic Indicators Of Economic Growth Using Panel Data

TAŞ N. , HEPŞEN A. , ÖNDER E.

International Conference on Economic and Social Studies (ICESoS` 13): "Economic Crises and European Union", Bosna-Hersek, 1 - 04 Haziran 2013, ss.312-324

2013

2013

Otomobil Üretiminin Geleneksel Zaman Serisi Yöntemleri, Box-Jenkins Yöntemi ve Yapay Sinir Ağlarıyla İncelenerek Tahminlerinin Karşılaştırılması

CAN M. , ÖNDER E. , TAŞ N.

14th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Saraybosna, Bosna-Hersek, 1 - 04 Mayıs 2013, ss.136

2011

2011

A Comparative Research Between K-Mean Algorithm And Particle Swarm Optimization In Clustering Analysis

CAN M. , ÖNDER E. , TAŞ N.

YAEM2011, Operational Research and Industrial Engineering 31. National Congress, Sakarya, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2011, ss.862-871

2011

2011

Kümeleme Analizinde K-Ortalamalar Algoritması İle Parçacık Sürü Optimizasyonu Yöntemlerinin Karşılaştırılması

CAN M. , ÖNDER E. , TAŞ N.

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 31.Ulusal Kongresi, YAEM 2011, Sakarya, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2011, ss.862-871

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Aralık 2014

Aralık 2014

Journal of the School of Business Administration, Istanbul University

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2014

Ekim 2014

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2014

Mayıs 2014

Alphanumeric, The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

Hakemli Bilimsel Dergi

Ödüller

Ağustos 2014

Ağustos 2014

Best Paper Award (En İyi Bildiri Ödülü)

The Clute Institute, San Francisco, USAKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2017

2017

31st International Business & Economics Society International (B&ESI) Conference

Katılımcı

Haniá-Yunanistan

2014

2014

International Conference on Social Sciences (ICSS-2014) Bucharest 2014

Katılımcı

Bükreş-Romanya

2011

2011

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 31. Ulusal Kongresi "Bilişim Çağında Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliğinde Yeni Eğilimler"

Katılımcı

Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi - Sakarya-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1

Jüri Üyelikleri

Haziran-2016

Haziran 2016

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Haziran-2016

Haziran 2016

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü