Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 6th TURKISH-US CYTOMETRY WORKSHOP

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 MIMIC IV 2019 KONGRESİ

  Katılımcı

  Bursa, Türkiye

 • 2018 XXV. ULUSAL İMMÜNOLOJİ KONGRESİ

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 XXIV. ULUSAL İMMÜNOLOJİ KONGRESİ

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 3rd International Molecular Immunology & Immunogenetics Congress MIMIC-III

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2015 4 th European Congress Of Immunolgy

  Katılımcı

  Viyana, Türkiye

 • 2015 23. Ulusal İmmünoloji Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2014 CONGRESS OF INTERNATIONAL SOCIETY FOR ADVANCEMENT OF CYTOMETRY

  Katılımcı

  FLORİDA, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2014 2 ND INTERNATİONAL MOLECULAR IMMUNOLOGY IMMUNOGENETİCS CONGRESS

  Katılımcı

  ANTALYA, Türkiye

 • 2013 15th International Congress of Immunology – ICI, August 22 – 27, 2013

  Katılımcı

  MİLANO, İtalya

 • 2013 22. ULUSAL İMMÜNOLOJİ KONGRESİ

  Katılımcı

  ANTALYA, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 9

h-indeksi (WOS): 2