Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

  • 2009 - Devam Ediyor Türk Toraks Derneği

    Üye

  • 1999 - Devam Ediyor İMMÜNOLOJİ DERNEĞİ

    Üye

Bilimsel Hakemlikler

  • Haziran 2020 BEZMİÂLEM SCİENCE

    Hakemli Bilimsel Dergi