Res. Asst.Numan Sabit SÖNMEZ


Faculty of Law, Private Law Department

Department of Commercial Law


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Law, Commercial Law

Metrics

Publication

19

Project

2

Education Information

2016 - Continues

2016 - Continues

Doctorate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Turkey

2013 - 2016

2013 - 2016

Postgraduate

Ankara University, Hukuk Fakültesi, Turkey

2014 - 2015

2014 - 2015

Postgraduate

University of London-Kings College London, The Dickson Poon School Of Law, United Kingdom

2009 - 2013

2009 - 2013

Undergraduate

Ankara University, Hukuk Fakültesi, Turkey

Dissertations

2016

2016

Postgraduate

Kambiyo Senetlerinde Şahsi Defiler

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Ticaret Hukuku)

2015

2015

Postgraduate

Accumulation of Standard Essential Patents under the Article 102 of the TFEU

University of London-Kings College London, The Dickson Poon School Of Law, Özel Hukuk

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Law

Commercial Law

Academic Titles / Tasks

2014 - Continues

2014 - Continues

Research Assistant

Istanbul University, Faculty of Law, Private Law Department

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2018

2018

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanılmaması Neticesinde Ortaya Çıkan Sonuçlar

SÖNMEZ N. S.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.76, no.1, pp.273-304, 2018 (SCI-Expanded)

2016

2016

Standard Essential Patent (SEP) Issue under the Article 102 of the TFEU

SÖNMEZ N. S.

Annales de la Faculte de Droit dIstanbul, vol.47, pp.63-104, 2016 (SCI-Expanded)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

EU FINANCIAL REGULATION AND MARKETS Beyond Fragmentation and Differentiation

Paslı A., Sönmez N. S.

EU FINANCIAL REGULATION AND MARKETS Beyond Fragmentation and Differentiation, Zagreb, Croatia, 26 - 27 November 2020, no.1087800, pp.178-191

Books & Book Chapters

2022

2022

Borçlar-Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası 2000-2005

Kendigelen A., Zengin İ. Ç. , Tokcan Ercan F. P. , Sönmez N. S.

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, İstanbul, 2022

2022

2022

Yargıtay İBBGK’nın 29.11.2019 Tarih ve 2018-5/6 Sayılı Kararı Çerçevesinde Tüketicilerin Düzenledikleri (Emre Yazılı) Kambiyo Senetlerinin Hukukî Akıbeti

Sönmez N. S.

in: Ticaret Kürsüsü Tartışıyor: Kürsü Seminerleri I (Tebliğler ve Tartışmalar), Prof. Dr. Arslan Kaya,Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Çağrı Zengin,Araş. Gör. Nurgül Yıldız,Araş. Gör. Ahmet Özsoy,Araş. Gör. Elif Oğuz, Editor, On İki Levha Yayınları, İstanbul, pp.287-342, 2022

2020

2020

Dışlayıcı Eylemler Marifetiyle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması

Kesici B., Sönmez N. S.

in: Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu Özel Hukuk- Acquis Communautaire’in Alınması - Açıklamalar, Değerlendirmeler, Öneriler, Prof. Dr. Arslan Kaya,Prof. Dr. Baki İlkay Engin,Prof. Dr. Ali Paslı,Araş. Gör. Şehriban İpek Aşıkoğlu,Araş. Gör. Elif Oğuz, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.746-795, 2020

2020

2020

Dövizle Düzenlenme Yasağına Tabi Olan Kambiyo Senetlerinin Hukuki Akıbeti

Kendigelen A., Sönmez N. S.

in: Prof. Dr. Feyzi Necmeddin Feyzioğlu'nun Anısına Armağan, Prof. Dr. Abuzer Kendlgelen,Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir, Editor, On İki Levha Yayınları, İstanbul, pp.477-495, 2020

2019

2019

Kambiyo Senetlerinde Şahsi Defiler

SÖNMEZ N. S.

On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2019

2017

2017

Borçlar-Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası 2011-2016

Kendigelen A., Tokcan Ercan F. P. , Sönmez N. S.

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, İstanbul, 2017

Supported Projects