Arş.Gör.

Numan Sabit SÖNMEZ


Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü

Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

2013 - 2016

2013 - 2016

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

2014 - 2015

2014 - 2015

Yüksek Lisans

University Of London-Kings College London, The Dickson Poon School Of Law, İngiltere

2009 - 2013

2009 - 2013

Lisans

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2016

2016

Yüksek Lisans

Kambiyo Senetlerinde Şahsi Defiler

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Ticaret Hukuku)

2015

2015

Yüksek Lisans

Accumulation of Standard Essential Patents under the Article 102 of the TFEU

University of London-Kings College London, The Dickson Poon School Of Law, Özel Hukuk

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk , Ticaret Hukuku

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanılmaması Neticesinde Ortaya Çıkan Sonuçlar

SÖNMEZ N. S.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt.76, ss.273-304, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Standard Essential Patent (SEP) Issue under the Article 102 of the TFEU

SÖNMEZ N. S.

Annales de la Faculte de Droit dIstanbul, cilt.47, no.64, ss.63-104, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

Treble Damages

TOKCAN F. P. , SÖNMEZ N. S.

6th Croatian, Bosnian Herzegovinian, Turkish Jurist Days, Zagreb, Hırvatistan, 19 - 23 Nisan 2017