Res. Asst.

Numan Sabit SÖNMEZ


Faculty of Law

Private Law Department

Department of Commercial Law

Education Information

2016 - Continues

2016 - Continues

Doctorate

İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Turkey

2013 - 2016

2013 - 2016

Postgraduate

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Turkey

2014 - 2015

2014 - 2015

Postgraduate

University Of London-Kings College London, The Dickson Poon School Of Law, United Kingdom

2009 - 2013

2009 - 2013

Undergraduate

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Turkey

Dissertations

2016

2016

Postgraduate

Kambiyo Senetlerinde Şahsi Defiler

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Ticaret Hukuku)

2015

2015

Postgraduate

Accumulation of Standard Essential Patents under the Article 102 of the TFEU

University of London-Kings College London, The Dickson Poon School Of Law, Özel Hukuk

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Law, Commercial Law

Academic Titles / Tasks

2014 - Continues

2014 - Continues

Research Assistant

İstanbul Üniversitesi, Faculty of Law, Private Law Department

Articles Published in Other Journals

2018

2018

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanılmaması Neticesinde Ortaya Çıkan Sonuçlar

SÖNMEZ N. S.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.76, no.1, pp.273-304, 2018 (National Refreed University Journal)

2016

2016

Standard Essential Patent (SEP) Issue under the Article 102 of the TFEU

SÖNMEZ N. S.

Annales de la Faculte de Droit dIstanbul, vol.47, pp.63-104, 2016 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

EU FINANCIAL REGULATION AND MARKETS Beyond Fragmentation and Differentiation

Paslı A. , Sönmez N. S.

EU FINANCIAL REGULATION AND MARKETS Beyond Fragmentation and Differentiation, Zagreb, Croatia, 26 - 27 November 2020, no.1087800, pp.178-191

Books & Book Chapters

2020

2020

Dışlayıcı Eylemler Marifetiyle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması

Kesici B. , Sönmez N. S.

in: Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu Özel Hukuk- Acquis Communautaire’in Alınması - Açıklamalar, Değerlendirmeler, Öneriler, Prof. Dr. Arslan Kaya,Prof. Dr. Baki İlkay Engin,Prof. Dr. Ali Paslı,Araş. Gör. Şehriban İpek Aşıkoğlu,Araş. Gör. Elif Oğuz, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.746-795, 2020

2020

2020

Dövizle Düzenlenme Yasağına Tabi Olan Kambiyo Senetlerinin Hukuki Akıbeti

Kendigelen A. , Sönmez N. S.

in: Prof. Dr. Feyzi Necmeddin Feyzioğlu'nun Anısına Armağan, Prof. Dr. Abuzer Kendlgelen,Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir, Editor, On İki Levha Yayınları, İstanbul, pp.477-495, 2020

2019

2019

Kambiyo Senetlerinde Şahsi Defiler

SÖNMEZ N. S.

On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2019

2017

2017

Borçlar-Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası 2011-2016

Kendigelen A. , Tokcan Ercan F. P. , Sönmez N. S.

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, İstanbul, 2017