Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EU FINANCIAL REGULATION AND MARKETS Beyond Fragmentation and Differentiation

EU FINANCIAL REGULATION AND MARKETS Beyond Fragmentation and Differentiation, Zagreb, Croatia, 26 - 27 November 2020, no.1087800, pp.178-191

Past and Future of Companies: A Major Character in Economy and Law

International Scientific Conference On "Law And Economics In The Development Of Transition Countries", Baku, Azerbaijan, 25 - 26 October 2018, pp.121-147 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Yargıtay İBBGK’nın 29.11.2019 Tarih ve 2018-5/6 Sayılı Kararı Çerçevesinde Tüketicilerin Düzenledikleri (Emre Yazılı) Kambiyo Senetlerinin Hukukî Akıbeti

in: Ticaret Kürsüsü Tartışıyor: Kürsü Seminerleri I (Tebliğler ve Tartışmalar), Prof. Dr. Arslan Kaya,Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Çağrı Zengin,Araş. Gör. Nurgül Yıldız,Araş. Gör. Ahmet Özsoy,Araş. Gör. Elif Oğuz, Editor, On İki Levha Yayınları, İstanbul, pp.287-342, 2022

Crowdfunding In Turkısh And European Union Law

in: EU Financial Regulation And Markets (EUFRM) Conference: Beyond Fragmentation And Differentation, Bajakić,Ivana; Božina Beroš,Marta (Ur.), Editor, Pravni Fakultet Sveučilišta U Zagrebu, Zagreb, pp.178-191, 2021

Dışlayıcı Eylemler Marifetiyle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması

in: Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu Özel Hukuk- Acquis Communautaire’in Alınması - Açıklamalar, Değerlendirmeler, Öneriler, Prof. Dr. Arslan Kaya,Prof. Dr. Baki İlkay Engin,Prof. Dr. Ali Paslı,Araş. Gör. Şehriban İpek Aşıkoğlu,Araş. Gör. Elif Oğuz, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.746-795, 2020

Dövizle Düzenlenme Yasağına Tabi Olan Kambiyo Senetlerinin Hukuki Akıbeti

in: Prof. Dr. Feyzi Necmeddin Feyzioğlu'nun Anısına Armağan, Prof. Dr. Abuzer Kendlgelen,Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir, Editor, On İki Levha Yayınları, İstanbul, pp.477-495, 2020

Kambiyo Senetlerinde Şahsi Defiler

On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2019

Other Publications

Metrics

Publication

22

Project

2

Open Access

1