Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Historical Memory of Asylum Policy in Turkey: Ottoman Legacies and Syrian Refugee `Crisis` Challenges

Review of History and Political Science, vol.5, no.2, pp.11-22, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Gendering Migration Across Euro-Mediterranean Borders: Syrian refugee women on the way to the Europe

Turkish Journal of Middle Eastern Studies, vol.4, no.2, pp.75-101, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Between neo-Ottomanist kin policy in the Balkans and Transnational Kin Economics in the EU

Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, vol.14, no.3, pp.47-72, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

"Building Fortress Turkey: Europeanisation of Asylum Policy in Turkey",

Romanian Journal of European Studies, pp.12-27, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

AB üyesi Bulgaristan’da süreklilik ve değişim

Avrasya Dosyası: Balkanlar Özel, vol.14, no.1, pp.193-228, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Cross-border Movements Across Turkish-Bulgarian Border: Problems and Perspectives

Turkish Review of Balkan Studies, pp.223-226, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Albanian Migrations and the Problem of Security in the Balkans

Turkish Review of Balkan Studies, pp.75-121, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Globalleşme ve Türkiye’nin Balkan Ekonomi-Politikası

İKTİSAT DERGİSİ, no.375, pp.58-71, 1998 (Peer-Reviewed Journal)

Balkanların Etno-Dinsel Gelişiminde Bogomilizm Hareketi

Balkan Araştırmaları, vol.1, no.1, pp.44-84, 1998 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bulgaristan-Türkiye İlişkileri

Geçmişten Günümüze Balkanlar Konferansı, Edirne, Turkey, no.1, pp.25

Migrations and Security in the Balkans: The Case of Albanian Migrations

Global Challenges in the 21st Century Graduate Research Conference, United States Of America, no.1, pp.25

The Impact of Migrations on the Foreign Policies of Balkan States

Seminar on the Peace and Security in the Balkans, Italy, no.1, pp.25

Savaşarası Dönemde Yugoslavya Krallığı’ndan Türkiye’ye Arnavut Göçleri 1919-1935

Köprüler Kurduk Balkanlara Uluslararası Sempozyum, İstanbul, Turkey, vol.1, pp.55

1989 Sonrası Bulgaristan-Türkiye İlişkileri ve HÖH

I. Balkan Konferansı, İstanbul, Turkey, no.1, pp.25

Balkanlar’dan Anadolu’ya Türk Göçleri

Uluslararası Konferans Rumeli’den Türkiye’ye Göçler, Germany, no.1, pp.25

Social Consequences of Emigration in the Context of Turkish, Albanian and Bulgarian Literature

Florence School on Euro-Mediterranean Migration and Development, Italy, no.1, pp.25

The Impact of Albanian Migarions of 1950’s on the Formation of the Macedonian Problem

Round Table on Albanian Question in Macedonia, İstanbul, Turkey, no.1, pp.25

İstanbul’da Suriyeli Kadın ve LGBTİ Mülteciler: Mevzuat, Uygulama, Sorunlar”

Insan Hakları Konferansı, İstanbul, Turkey, 4 - 06 December 2014, no.1, pp.25 Sustainable Development

Syrian Refugees in Limbo: Problems of Protection among out of camp Syrian Refugees in Turkey

IASFM 15: Forced Migration and Peace Conference, Bogota, Colombia, 15 - 18 July 2014

Turkey's Kin Policy: From Ethnic Nationalism to Transnational Economics

Nationalist Responses to Economic and Political Crises, Budapest, Hungary, 12 - 15 June 2014

Turkey’s Kin Policy Funding in the Balkans

ECMI Seminar First Step to Pool Knowledge of Minority Funding, Flensburg, Germany, 5 - 06 December 2013

Continuity and change in the Economies of Balkan and Eastern European Countries

5th International Conference The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed world, İstanbul, Turkey, 9 - 12 May 2013

“Turkey’s Kin Policy in the Balkans legacies, novelties, perspectives

Cyprus Centre of Peace Research Institute Oslo (PRIO) and Turkish Economic and Social Research Foundation TESEV, “Turkey’s Balkan Role?” International Workshop, Cyprus (Kktc), 1 - 04 December 2012

Borders, Identity and Migrations in the Balkans: the case of Bulgarian-Turkish Border

European Centre for Minority Issues (ECMI) Summer School National Minorities and Border Regions, Germany, 1 - 04 September 2012, pp.1-35

Migration and Security at the Southeastern borders of the EU

IR Conference on Migration and Security at the Eastern Mediterranean borders of the EU,, Cyprus (Kktc), 1 - 04 January 2012

Küresel Siyasette Mülteci ve Sığınmacılar

reselden Yerele: İltica, Göç ve Sivil Toplum Örgütleri, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 31 October 2011, no.1, pp.25 Sustainable Development

The Right to Asylum in Transit: The role of the ECHR and the EU in promoting protection at the Aegean Border of the EU

The 13th Conference of the International Association for the Study of Forced Migration, Kampala, Uganda, 3 - 06 July 2011, pp.25-35

İsim Değişikliği Sonrasında Bulgaristan’da Türk Siyasi Hareketinin Gelişimi

Geçmişten Günümüze Asimilasyon ve Göç, İzmir Bal-Göç Organizasyonu, İzmir, Turkey, 26 December 2009, no.1, pp.25

Access to Rights and Integration of Refugees-Konya Cases

İltica, Zorunlu Göç ve Vatansızlık Akademik İşbirliği Semineri, Ankara, Turkey, 03 December 2009, no.1, pp.25 Sustainable Development

Hayır Kurumlarında Mültecinin Yeniden İnşaası: uluslararası sosyal aktörden sadakanın nesnesine

Uluslararası Sosyal Haklar Sempozyumu Bildirileri, Antalya, Turkey, 22 - 24 October 2009, vol.1, pp.442-452

Mültecinin Yeniden İnşasında Sivil Toplumun Rolü: Sorunlar ve Olanaklar

Türk Sosyal Bilimler Derneği, Ankara, Turkey, 09 October 2009, no.1, pp.25 Sustainable Development

Sınırötesi Vatandaşlık ve Siyaset: Haklar, Olanaklar ve Sorumluluklar Arasında Bulgaristan Göçmeni

20. Yılında 89 Göçü Uluslararası Sempozyum, İstanbul, Turkey, 07 August 2009, no.1, pp.25

Restructuring State Responsibilities Towards Refugees in Turkey: from productive actors to prisoners of charity

IPSA World Congress 2009 Global Discontent ? Dilemmas of Change, Santiago, Chile, 12 - 16 July 2009, no.1, pp.1-14 Sustainable Development

Türkiye’de Bürokrasi ve Mülteciler ve Sığınmacıların Sorunları

International Conference on Order and Change in the Ottoman-Turkish Bureaucracy, İstanbul, Turkey, 12 March 2009, no.1, pp.25

Protracted Insecurity and Refugee Policies in the Aegean: Europeanizing Uncertainty and undisturbed continuity: Turkey’s perspective

50th ISA Annual Convention: Exploring the Past, Anticipating the Future, New York, United States Of America, 15 - 18 February 2009, no.1, pp.15-18

The limits of the Humanitarian Assistance: Religion and Refugee Rights in the case of Konya

World Conference Humanitarian Studies 2009, Groningen, Netherlands, 4 - 07 February 2009, pp.25-35 Sustainable Development

Uluslararası Koruma Bağlamında Türkiye ve AB’de İltica Uygulamaları

UAÖ Mülteci Tırı Konferansları, İstanbul, Turkey, 12 December 2008, no.1, pp.25

Türkiye’de İltica Uygulamaları ve Sorunlar

Uluslararası Göç ve Türkiye Uluslararası Konferans, İstanbul, Turkey, 4 - 05 December 2008, no.1, pp.25

Makedonca, Bulgarca, Arnavutça Göç Yazımında Konu, Yaklaşım ve Yöntemler

Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Çarşamba Semineri, İstanbul, Turkey, 30 November 2005, no.1, pp.25 Sustainable Development

Dual Citizenship, Extraterritorial Elections and National Policies: Turkish Dual Citizens in the Bulgarian Political Sphere

International Conference on The Status Law Syndrome: Post-Communist Nation-Building or Post-Modern Citizenship?, Budapest, Hungary, 14 - 16 October 2004, no.1, pp.319-358

Albanian Migrations and the Turkish Foreign Policy

Balkan and Intra-Balkan Migrations Doctoral Session, Volos, Greece, 07 October 2002, no.1, pp.25-35

Bulgaristan’dan Türkiye’ye Göçlerin Neden Oldukları Sosyal Güvenlik, Mülkiyet ve Vatandaşlık Sorunları

Bulgaristan Türklerinin Dünü ve Bugünü Konferansı, İstanbul, Turkey, 16 June 2002, pp.25

Books & Book Chapters

9781138693722

in: A Gendered Approach to the Syrian Refugee Crisis, Jane Freedman, Nurcan Özgür Baklacıoğlu, Zeynep Kıvılcım, Editor, Routledge, London/New York , Londra, pp.65-85, 2017 Sustainable Development

The Violence of Tolerated Temporarity: Syrian Women Refugees on the Outskirts of Istanbul

in: A Gendered Approach to the Syrian Refugee Crisis, Jane Freedman, Nurcan Özgür Baklacıoğlu, Zeynep Kıvılcım, Editor, Routledge, London/New York , London, pp.65-85, 2017 Sustainable Development

Mothers at the Margins of Health: Syrian Mothers in Istanbul

in: The Migrant Maternal: ‘Birthing’ New Lives Abroad, Anna Kuroczycka Schultes, Helen Vallianatos, Editor, Demeter Press Canada : Government Of Canada, Ontario, pp.132-150, 2016

From `Guesthouses` to Removal Centers: Europeanisation of Immigrant Detention in Turkey

in: Detaining the Immigrant Other: Global and Transnational Issues, Furman, Alissa Ackerman and Douglas Epps, Editor, Oxford University Press, London , London, pp.155-168, 2016

Mothering in Exile: Syrian Mothers in Istanbul

in: Immigrant/Refugee Mothers, Helen Vallianatos, Anna Schultes, Editor, Demeter Press, Ontario, Canada, Ontario, 2015 Sustainable Development

Savaş Sonrasında Uluslararası Yönetim Altında Dış Politika: Bosna-Hersek Örneği

in: Karşılaştırmalı Dış Politika Analizi, Faruk Sönmezoğlu , Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.243-293, 2014

Uluslararası İlişkiler Disiplininde Dış Politika Analizinin Gelişimi

in: Karşılaştırmalı Dış Politika Analizi, Faruk Sönmezoğlu, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.46-66, 2014

Borders and Kin politics across the Turkey-EU Border: Legacies, Challenges, Perspectives at the Bulgarian-Turkish Border

in: Poland and Turkey in Europe – Social, Economic, and Political Experiences and Challenges, Adamczyk, Arthur , Editor, Publishing Programme Of The Centre For Europe, University Of Warsaw, Warsaw, pp.71-97, 2014

Introduction : Borders, Boundaries, Migration

in: Migration, Asylum, and Refugees in Turkey: Studies in the Control of Population at the Southeastern Borders of the Eu, Özgür Baklacıoğlu, Nurcan, Özer, Yeşim, Editor, Edwin Mellen Press, New York, pp.1-19, 2014 Sustainable Development

““Open” Borders, Shifting Walls, at the Southeastern Borders of the EU

in: Migration, Asylum, and Refugees in Turkey: Studies in the Control of Population at the Southeastern Borders of the Eu, Ozgur Baklacioglu, Nurcan, Ozer , Yesim, Editor, Edwin Mellen Press, New York, pp.383-419, 2014 Sustainable Development

The Role of the Albanian Associations in the Turkey’s Foreign Policy in the Balkans

in: Albania and the Balkans: Essays in honour of Sir Reginald Hibbert, Pettifer, James, Editor, Elbow Publishing, London, pp.76-93, 2013

Turkey's Kin Politics in the Balkans: Legacies, Challenges and Novelties

in: Turkish-Balkans Relations: The Future Prospects of Cultural, Political and Economic Transformations and Relations, Muhidin Mulalic, Hasan Korkut and Elif Nuroglu, Editor, Tasam, Ankara, pp.199-221, 2013

Türkiye Cumhuriyeti’nin Dış Politikasında Süreklilik ve Değişim

in: XXI. Yüzyılda Türk Dış Politikasının Analizi, Sönmezoğlu F., Baklacıoğlu N.Ö., Terzi Ö., Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.879-896, 2012

Modern Türkiye’nin Zorunlu Göçmenleri: Muhacirler, İskânlılar, Mübadiller, İslamlar, Soydaşlar, “G” Grubu, Mülteciler

in: Küreselleşme Çağında Göç: Kavramlar, Tartışmalar, Suna Gülfer Ihlamur-Öner, Aslı Şirin-Öner, Editor, İletişim Yayınları, İstanbul, pp.613-0, 2012 Sustainable Development

Türkiye-Bulgaristan Siyasetinde Sınırötesi Vatandaşlık ve Göç

in: 89 GÖÇÜ, Neriman Ersoy, Mehmet Hacısalihoğlu, Editor, Yıldız Teknik Üniversitesi, Balkar Merkezi, İstanbul, pp.652-0, 2012

İltica Alanında Dolaylı Sınırdışı Pratiği Olarak Entegrasyon Politikası

in: İltica, Uluslararası Göç ve Vatansızlık, ----------, Editor, Unhcr, Ankara, pp.25-30, 2011 Sustainable Development

Asylum Policy and Practices in Turkey: Constructing the Refugee Other in Konya

in: Migration und Turkei: Bewegungen am Rande der Europaischen Union, Uğur Tekin and Barbara Push, Editor, Institut D’Orient İstanbuler Texte Und Studien, Köln, pp.25-30, 2011

Krallık Döneminde Arnavutluk

in: Balkanlar El Kitabı: Çağdaş Balkanlar, Osman Karatay ve Bilgehan Gökdağ,, Editor, Karam&Vadi Yayınları, Ankara, pp.323-344, 2007

Sosyalizm Döneminde Arnavutluk

in: Balkanlar El Kitabı: Çağdaş Balkanlar, Osman Karatay ve Bilgehan Gökdağ, Editor, Karam&Vadi Yayınları, Ankara, pp.345-356, 2007

Türkiye’nin Balkan Politikasında Rumeli ve Balkan Göçmen Dernekleri

in: Türkiye’nin Balkan Politikasında Rumeli ve Balkan Göçmen Dernekleri, Semra Cerit Mazlum ve Erhan Doğan, Editor, Baglam Yayınları, İstanbul, pp.77-117, 2006 Sustainable Development

Dual Citizenship, Extraterritorial Elections and National Policies: Turkish Dual Citizens in the Bulgarian Political Sphere

in: Beyond Sovereignity: From Status Law to Transnational Citizenship?, Osamu Ieda, Editor, Hokkaido University Slavic Research Center, Sapporo, pp.319-359, 2006

Nationalism and Citizenship Legacies of Socialism in Yugoslavia: Migration, Citizenship and Albanian Quest in Macedonia

in: Legacies of Socialism: Transformation of East Central Europe, Shingo Minamizuka , Editor, Sairyusha, Tokyo, pp.145-174, 2005

1989 Sonrası Türkiye-Bulgaristan İlişkileri

in: Turk Dış Politikasının Analizi, Prof. Dr. F. Sonmezoglu, Editor, Mustafa Bereketli, İstanbul, pp.609-684, 2004

1989 Sonrası Bulgaristan, Bulgaristan Türkleri ve HÖH

in: Berlin Anlaşmasından Günümüze Balkanlar, Mustafa Bereketli, Editor, Rumeli Vakfi, İstanbul, pp.101-150, 1999

Balkan Devletlerinin Dış Politika Uygulamalarında Etnik Sorunların Rolü 1989-1997

in: Uluslararasi Politikada Yeni Alanlar, Yeni Bakışlar, Faruk Sonmezoglu, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.197-258, 1998

Other Publications