Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2021 BULUT N., "İnanç-Eylem İlişkisinde Zorunluluk Meselesi: Ahlakı Askıya Almanın İmkanı", Uluslararası II. Din ve İnsan Sempozyumu, 7-9 Ekim 2021/ Eskişehir

  Attendee

  Eskişehir, Turkey

 • 2018 Bulut N., Acar S., "Belçika’da İlköğretim Okullarında ve Liselerde Din Eğitimi: “İslam Okulu” Örneği", ULUSLARARASI İSLAM EĞİTİMİ KONGRESİ

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2016 BULUT, N., "Evrensel Ahlâkın Ontolojisi: 'Öteki'de İçerimlenmiş 'Ben'", II. ULUSLARARASI DİNİ ARAŞTIRMALAR ve KÜRESEL BARIŞ SEMPOZYUMU

  Attendee

  Sarajevo, Bosnia And Herzegovina

 • 2015 BULUT, N.,"Şemseddin Günaltay'da Zulmet ve Nur Metaforu", İLAHİYAT FAKÜLTELERİNİN VE İMAM HATİP OKULLARININ KURUCUSU M. ŞEMSEDDİN GÜNALTAY SEMPOZYUMU

  Attendee

  Turkey