Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2018 Bulut N., Acar S., "Belçika’da İlköğretim Okullarında ve Liselerde Din Eğitimi: “İslam Okulu” Örneği", ULUSLARARASI İSLAM EĞİTİMİ KONGRESİ

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 BULUT, N., "Evrensel Ahlâkın Ontolojisi: 'Öteki'de İçerimlenmiş 'Ben'", II. ULUSLARARASI DİNİ ARAŞTIRMALAR ve KÜRESEL BARIŞ SEMPOZYUMU

  Katılımcı

  Sarajevo, Bosna-Hersek

 • 2015 BULUT, N.,"Şemseddin Günaltay'da Zulmet ve Nur Metaforu", İLAHİYAT FAKÜLTELERİNİN VE İMAM HATİP OKULLARININ KURUCUSU M. ŞEMSEDDİN GÜNALTAY SEMPOZYUMU

  Katılımcı

  Türkiye