Doç.Dr.

Neşe YILMAZ


Su Bilimleri Fakültesi

Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü

İçsu Kaynakları ve Yönetimi Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2002 - 2008

2002 - 2008

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü İçsular Biyolojisi Abd, Türkiye

1997 - 2002

1997 - 2002

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü İçsular Biyolojisi Abd, Türkiye

1993 - 1997

1993 - 1997

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2008

2008

Doktora

Sazlıdere Barajı (İstanbul)’nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler İçsular Biyolojisi Abd

2002

2002

Yüksek Lisans

Sapanca Gölü Yüzey Suyunda Fitoplankton Bileşimi, Yoğunluğu ve Klorofil-a İçeriğinin Mevsimsel Değişimlerinin İncelenmesi

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler İçsular Biyolojisi Abd

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

A2 Temel

A2 Temel

Almanca

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2018

2018

Eğiticiniin Eğitimi” Eğitim Programı

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Araştırma Alanları

Hidrobiyoloji, Yaşam Bilimleri, Limnoloji, Tatlı Su Biyolojisi, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Su Bilimleri Fakültesi, Deniz Ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Su Bilimleri Fakültesi, Deniz Ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü

2009 - 2018

2009 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Su Bilimleri Fakültesi, Deniz Ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü

2001 - 2008

2001 - 2008

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Su Bilimleri Fakültesi, Deniz Ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Chlorophyta Divizyosunun Biyoekolojik Özellikleri

Lisans

Lisans

Genel Biyoloji

Lisans

Lisans

Plankton Bilgisi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Alglerin Ekonomik Önemi

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Insights of remote sensing data to surmount rainfall/runoff data limitations of the downstream catchment of Pineios River, Greece

Elhag M., YILMAZ N.

Environmental Earth Sciences, cilt.80, sa.1, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

2020

2020

The impact of river regulation in the Tigris and Euphrates on the Arvandroud Estuary

Haghighi A. T. , Sadegh M., Bhattacharjee J., Sönmez M. E. , Noury M., Yılmaz N. , et al.

Progress In Physical Geography, cilt.44, ss.948-970, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2019

2019

Phenolics decontamination of olive mill wastewater using onion solid by-products homogenate

Reheem A. A. , Yilmaz N. , Elhag M.

DESALINATION AND WATER TREATMENT, cilt.159, ss.32-39, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2019

2019

Water quality assessment based on the phytoplankton composition of Buyukcekmece Dam Lake and its influent streams (Istanbul), Turkey

Yilmaz N.

DESALINATION AND WATER TREATMENT, cilt.159, ss.3-12, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2018

2018

Assesment of seasonal variation of phytoplankton and related water quality parameters of Sazlidere Dam Lake (Istanbul, Turkey)

Yilmaz N.

DESALINATION AND WATER TREATMENT, cilt.131, ss.107-113, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2018

2018

POST-FIRE FUEL AND VEGETATION DYNAMICS IN AN UNGRAZED PHRYGANIC COMMUNITY OF CRETE, GREECE

Elhag M., Yılmaz N. , DUMITRACHE A.

APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, cilt.16, sa.3, ss.3289-3303, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2017

2017

Consideration of phytoplankton composition and water quality of Anamur (Dragon) Creek, Turkey

Yilmaz N. , Elhag M., Yasar U.

Desalination and Water Treatment, cilt.91, ss.386-394, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2015

2015

Diversity of phytoplankton in Kucukcekmece Lagoon channel, Turkey

Yilmaz N.

MAEJO INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.9, ss.32-42, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2013

2013

Phytoplankton composition of Sazlidere Dam lake, Istanbul, Turkey

Yilmaz N.

MAEJO INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.7, ss.203-211, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2012

2012

PHYTOPLANKTON COMMUNITY OF TERKOS LAKE AND ITS INFLUENT STREAMS, ISTANBUL, TURKEY

Yilmaz N. , Gulecal Y.

PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, cilt.44, ss.1135-1140, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2010

2010

AN INVESTIGATION ON THE SEASONAL VARIATION OF THE PHYTOPLANKTON DENSITY ON THE SURFACE WATER OF SAPANCA LAKE, TURKEY

Yilmaz N. , Aykulu G.

PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, cilt.42, ss.1213-1224, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Evaluation of Optical Remote Sensing Data in Burned Areas Mapping of Thasos Island, Greece

Elhag M., Yimaz N. , Bahrawi J., Boteva S.

Earth Systems and Environment, cilt.4, sa.4, ss.813-826, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2017

2017

Elmalı Baraj Gölü (İstanbul, Türkiye) Fitoplanktonik Alg Florası

YILMAZ N.

Erzincan University Journal of Science and Technology, cilt.10, sa.1, ss.78-89, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2007

2007

Sapanca Gölü batı bölgesi fitoplanktonik alg florası üzerine taksonomik bir çalışma

YILMAZ N.

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.23, ss.47-57, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Ecological and Economical Importance of Phaeophyta(Brown Algae)

Yılmaz N. , Ender Ş.

Scientific Conference Kliment's Days 2020, Sofija, Bulgaristan, 05 Kasım 2020, ss.51

2019

2019

An Environmentally Friendly Cleaning Technology in Waters: "Phytoremediation"

YILMAZ N.

Youth Scientific Conference "Kliment's Days", Sofya, Bulgaristan, 08 Kasım 2019, ss.43

2019

2019

BÜYÜKÇEKMECE BARAJ GÖLÜ BAKTERİYOLOJİK KİRLİLİK DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI/SAPTANMASI

YARDIMCI C. H. , YILMAZ N. , YARDIMCI R. E.

20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 24 - 26 Eylül 2019, ss.91

2019

2019

Comparative assesment of pytoplankton diversity and water quality of two different lagoons in Istanbul (Turkey)

YILMAZ N. , YARDIMCI C. H. , Elhag M., Dumitrache A.

International Conference ”Lakes Reservoirs” Hot Spots and Topics in Limnology, Mikoryzn, Polonya, 17 - 20 Eylül 2019, cilt.1, ss.55-56

2019

2019

Determination of the Water Quality and Phytoplankton Composition in the coastal region of Lake Terkos (Istanbul, Turkey)

YILMAZ N. , Elhag M., Boteva S.

HERAKLION 2019 “7th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, Girit, Yunanistan, 23 - 30 Haziran 2019, cilt.1, ss.1

2019

2019

An Comparative Assesment on Phytoplankton Composition and Water Quality of Anamur and Riva Streams in Turkey

YILMAZ N. , Özyiğit İ. İ. , Elhag M., DUMITRACHE A., Yalçın İ. E.

6th International Conference “Geography, Environment and GIS, for students and young researches, Targoviste, Romanya, 23 - 25 Mayıs 2019, cilt.1, ss.1

2018

2018

The economic importance of red algae (Rhodophyta)

YILMAZ N.

International Scientific Conference Kliment's Days 2018, Sofya, Bulgaristan, 8 - 09 Kasım 2018, ss.1

2018

2018

The impact of dam construction on Ceyhan River flow regime

Haghighi A. T. , Sönmez M. E. , Kum G., YILMAZ N. , Klöve B.

4 th International Conference Water resources and wetlands, Tulcea, Romanya, 5 - 09 Eylül 2018, ss.73-74

2018

2018

Water quality assesment based on the phytoplankton composition of Buyukcekmece Dam Lake and its influent streams

YILMAZ N. , Yardımcı C. H. , Elhag M.

6 th International Conference on Sustainable Solid Waste Managment, Naxos, Yunanistan, 13 - 16 Haziran 2018, ss.1-10

2018

2018

Consideration of onion solid by-products homogenate in phenolics decontamination of olive mill waste management

Abdel Reheem A., YILMAZ N. , Elhag M.

6 th International Conference on Sustainable Solid Waste Managment, Naxos, Yunanistan, 13 - 16 Haziran 2018, ss.1-25

2018

2018

Tigres flow regime and possible impact of Ilisu dam on Its monthly flow regime

Haghighi A. T. , Sönmez M. E. , Fazel N., YILMAZ N. , Klöve B.

European Geosciences Union General Assembly 2018, Viyana, Avusturya, 8 - 13 Nisan 2018, ss.1

2017

2017

The effects of harpoon fishing sustainable fisheries

YILMAZ N. , Emecan İ. T.

Sofia University St.Kliment Ohridski Youth Scientific Conference "Kliment's Days", Sofya, Bulgaristan, 16 - 17 Kasım 2017, ss.125

2017

2017

Algal problems of sea bass (Dicentrarhus labrax) farming land ponds in Turkey

YILMAZ N. , YARDIMCI C. H. , Emecan İ. T.

Sofia University St.Kliment Ohridski Youth Scientific Conference "Kliment's Days", Sofya, Bulgaristan, 16 - 17 Kasım 2017, ss.124

2017

2017

River Morphology and River Alteration After Dam Construction in the Kor River, Sothern Iran

Haghighi A. T. , YILMAZ N. , Darabi H., Klove B.

10th Symposium on River, Coastal and Estuarine Morphodynamics, Trento-Podova, İtalya, 15 - 22 Eylül 2017, ss.30

2017

2017

Phytoplankton Composition and Water Quality of Kamil Abduş Lagoon (Tuzla Lake), Istanbul-Turkey

YILMAZ N. , Yardımcı C. H. , Elhag M., Dumitrache A.

15th International Conference on Environmental Science and Technology, Rodos, Yunanistan, 31 Ağustos - 02 Eylül 2017, ss.1

2017

2017

Climate change effect on hydrological and chemical parameters of shallow lakes of the Danube Delta (Romania)

Dumitrache A., Sandu C., Elhag M., YILMAZ N. , Dumitrescu A., Cheval S.

15th International Conference on Environmental Science and Technology, Rodos, Yunanistan, 31 Ağustos - 02 Eylül 2017, ss.3

2017

2017

Post-Fire Fuel and Vegetation Dynamics in an Ungrazed Phryganic Community of Crete, Greece

Elhag M., YILMAZ N. , Dumitrache A.

15th International Conference on Environmental Science and Technology, Rodos, Yunanistan, 31 Ağustos - 02 Eylül 2017, ss.2

2017

2017

Cost - Benefit Analysis of Half-Life Time Projects Evaluation of Nestos River Water Management, Greece

YILMAZ N. , Elhag M.

5th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, Atina, Yunanistan, 21 - 24 Haziran 2017, ss.1

2016

2016

Consideration of phytoplankton diversity and water quality of Anamur (Dragon) Stream, Turkey

YILMAZ N. , Yaşar Ü., Elhag M.

13th IWA Specialized Conference on Small Water and Wastewater Systems (SWWS) and the 5th IWA Specialized Conference on Resources-Oriented Sanitation (ROS), Rodos, Yunanistan, 13 - 18 Eylül 2016, ss.1

2016

2016

A preliminary study on the phytoplankton density, some nutrients and heavy metals in Elmalı Dam Lake (İstanbul, Turkey)

YILMAZ N. , Özyiğit İ. İ. , Dumitrache A., Demir G., Yalçın İ. E.

3rd International Conference “Water resources and wetlands”, Tulcea, Romanya, 8 - 10 Eylül 2016, ss.58

2015

2015

Phytoplankton Composition and Heavy Metal Concentrations of Lake Terkos (Istanbul, Turkey), a Drinking Water Resources

YILMAZ N. , Özyiğit İ. İ. , Demir G., Yalçın İ. E.

14th International Conference on Environmental Science and Technology, Rodos, Yunanistan, 3 - 05 Eylül 2015, ss.550

2013

2013

A Study on Seasonal Variation of Phytoplankton Composition, Heavy Metal Contents and Nutrients in the Channel of Küçükçekmece Lagoon

YILMAZ N. , Severoğlu Z., Özyiğit İ. İ. , Demir G., Yalçın İ. E.

International Conference of Young Scientist, “Advances in Botany and Ecology”, Ukrayna, 1 - 04 Haziran 2013, ss.5-6

2012

2012

The relationship between phytoplankton density and chlorophyll-a in Riva Stream (Istanbul, Turkey)

YILMAZ N.

Fifth International Conference on Water, Climate and Environment- BALWOIS 2012, Makedonya, 1 - 04 Mayıs 2012, ss.1

2009

2009

Phytoplankton composition of Omerli Dam Lake (Istanbul, Turkey) and its influent streams

Güleçal Y., Yılmaz N.

V. Botanical Congress, Belgrade, Sırbistan, 1 - 04 Eylül 2009, ss.96

2009

2009

Phytoplankton composition of Terkos Lake (Istanbul, Turkey) and its influent streams

Yılmaz N. , Güleçal Y.

V. Botanical Congress, Belgrade, Sırbistan, 1 - 04 Eylül 2009, ss.95-96

2009

2009

Sazlıdere Barajı (İstanbul)fitoplanktonu üzerine bir araştırma

YILMAZ N.

XV. National Fisheries Symposium, Rize, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2009, ss.1

2007

2007

Terkos Gölü yüzey suyunda fitoplanktonun littoral ve pelajik bölgelerdeki dağılımı

YILMAZ N.

XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2007, ss.305

2006

2006

Sapanca Gölü Balık Faunasındaki Değişimler

Okgerman H. C. , Elp M., Dorak Z. , Yardımcı C. H. , Yılmaz N. , Atasağun S.

2. Ulusal Limnoloji Çalıştayı, Sinop, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2006, ss.1

2006

2006

Marmara Bölgesi’nde limnolojik araştırma yapılan göllerin fitoplankton durumlarının belirlenmesi

YILMAZ N.

III. Ulusal Su Ürünleri Öğrenci Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2006, ss.95-96

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Plankton

Gülen D., Sakınç M., Yalçın B., Tunçer S., YILMAZ N.

MARMARA DENİZİNİN DEĞİŞEN OŞİNOGRAFİK ŞARTLARININ İZLENMESİ PROJESİ (MAREM) MAREM PROJESİ MARMARA DENİZİ 2017 SENESİ ÇALIŞMA VERİLERİ, M. Levent Artüz, Editör, Türkiye Barolar Birliği, İstanbul, ss.381-392, 2018

2017

2017

Plankton Çalışmaları

Gülen D., Sakınç M., Yalçın B., Özyiğit İ. İ. , Aygün A., Çubuk S., et al.

MARMARA DENİZİ’NİN DEĞİŞEN OŞİNOGRAFİK ŞARTLARININ İZLENMESİ PROJESİ 2016 SENESİ ÇALIŞMA VERİLERİ, M. Levent Artüz, Editör, Türkiye Kimya Derneği, İstanbul, ss.20-22, 2017

Desteklenen Projeler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

International Journal of Environment and Climate Change

Editör

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Water Practice & Technology

Editör

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Asian Journal of Advanced Research and Reports

Editör

Bilimsel Hakemlikler

Mart 2019

Mart 2019

Asian Journal of Advanced Research and Reports

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2019

Şubat 2019

Desalination and Water Treatment

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2017

Ocak 2017

Desalination and Water Treatment

SCI Kapsamındaki Dergi

Ödüller

Ocak 2019

Ocak 2019

Certificate of Excellence in Reviewing

Microbiology Research Journal InternationalKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2012

2012

Fifth International Conference on Water, Climate and Environment- BALWOIS 2012

Katılımcı

Ohrid-Makedonya

2011

2011

16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2010

2010

1. International Water Quality 2010

Katılımcı

Leeds-İngiltere

2009

2009

V. Botanical Congress

Katılımcı

Belgrade-Sırbistan Ve Karadağ

2009

2009

XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Katılımcı

Rize-Türkiye

2007

2007

XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Katılımcı

Muğla-Türkiye

2007

2007

38. CIESM Congress

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2006

2006

III. Ulusal Su Ürünleri Öğrenci Sempozyumu

Katılımcı

Muğla-Türkiye

2005

2005

Fourteenth Workshop of the International Association of Phytoplankton Taxonomy and Ecology (IAP)

Katılımcı

KOCAELİ-Türkiye

2004

2004

I. Limnoloji Çalıştayı

Katılımcı

Sapanca/Sakarya-Türkiye

2003

2003

International Syposium of Fisheries and Zoology

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 51

h-indeksi (WOS): 5