Res. Asst. PhD Özgür ÇANAK


Faculty of Aquatic Sciences, Department of Aquaculture and Fish Diseases

Department of Fish Diseases


Research Areas: Agricultural Sciences, Seafood, Aquaculture

Metrics

Publication

54

Citation (WoS)

29

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

39

H-Index (Scopus)

4

Project

9

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2011 - 2017

2011 - 2017

Doctorate

Istanbul University, Institute of Graduate Studies In Sciences, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı / Hastalıklar Programı, Turkey

2008 - 2011

2008 - 2011

Postgraduate

Istanbul University, Institute of Graduate Studies In Sciences, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı / Hastalıklar Programı, Turkey

2002 - 2008

2002 - 2008

Undergraduate

Istanbul University, Su Ürünleri Fakültesi, Turkey

Dissertations

2017

2017

Doctorate

KÜLTÜR DENİZ BALIKLARINDA STAFİLOKOK ENFEKSİYONLARININ ÇEŞİTLİ DİYAGNOSTİK METOTLARLA TESPİTİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Istanbul University, Institute of Graduate Studies In Sciences, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı Hastalıklar Programı

2011

2011

Postgraduate

KÜLTÜR ÇİPURA (Sparus aurata, L. 1758) BALIKLARINDAN İZOLE EDİLEN BAZI PATOJEN BAKTERİLERİN PROTEİN PROFİLLERİNİN TESPİTİ

Istanbul University, Institute of Graduate Studies In Sciences, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı / Hastalıklar Programı

Foreign Languages

C2 Mastery

C2 Mastery

English

B1 Intermediate

B1 Intermediate

German

Certificates, Courses and Trainings

2020

2020

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

2013

2013

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

Health&Medicine

İ.Ü. DeneyseL Tıp Araştırma Enstitüsü

2008

2008

PADI DIVEMASTER Dalıcı Belgesi

Other

PADI

Academic Titles / Tasks

2010 - Continues

2010 - Continues

Research Assistant PhD

Istanbul University, Faculty of Aquatic Sciences, Department of Aquaculture and Fish Diseases

Managerial Experience

2016 - Continues

2016 - Continues

Erasmus Program Institutional Coordinator

İstanbul Üniversitesi, İ. Ü. Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

An example for the use of biotechnological tools in fish diseases diagnosis and management

AKAYLI T., ÇANAK Ö., ÜRKÜ ATANASOV Ç.

2 nd INTERNATIONAL AQUATIC BIOTECHNOLOGY SYMPOSIUM, İstanbul, Turkey, 13 - 14 October 2021, pp.13-15

2019

2019

Kültür Gökkuşağı Alabalıklarında (O. mykiss) Hafnia alvei Enfeksiyonu

AKAYLI T., Ökmen D., YARDIMCI R. E., ÇANAK Ö., ÜRKÜ Ç.

20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Mersin, Turkey, 24 - 26 September 2019, pp.11

2019

2019

Effects of plastic wastes on fish health

ÇANAK Ö., Kocabaş Ç., DEMİRCAN M. D.

14th ICZEGAR - International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Selanik, Greece, 27 - 30 June 2019, pp.32 Creative Commons License Sustainable Development

2018

2018

SKELETAL DEFORMITIES OF CULTURED GILTHEAD SEA BREAM (Sparus aurata) SOLD IN ISTANBUL WHOLESALE FISH MARKET

ÖZESEN ÇOLAK H. S., ÇANAK Ö.

II. INTERNATIONAL FISHERIES SYMPOSIUM IFSC2018, Girne, Cyprus (Kktc), 4 November - 08 December 2018, pp.88-89

2018

2018

A BRIEF DESCRIPTION OF FISH STAPHYLOCOCCOSIS

ÇANAK Ö.

II. INTERNATIONAL FISHERIES SYMPOSIUM IFSC2018, Girne, Cyprus (Kktc), 4 November - 08 December 2018, pp.85-87 Creative Commons License Sustainable Development

2018

2018

EVALUATION OF THE USE OF API-STAPH IN THE IDENTIFICATION OF FISH PATHOGENIC STAPHYLOCOCCI

ÇANAK Ö.

II. INTERNATIONAL FISHERIES SYMPOSIUM IFSC2018, Girne, Cyprus (Kktc), 4 - 08 November 2018, pp.123-124 Creative Commons License

2018

2018

EVALUATION OF FOUR STAINING METHODS FOR THE DETECTION OF STAPHYLOCOCCI IN FISH TISSUE SECTIONS

ÇANAK Ö., TİMUR G.

1st International Symposium on Graduate Research in Science Focus on Entrepreneurship and Innovation (ISGRS 2018), İstanbul, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.102 Creative Commons License

2018

2018

THE USE OF SDS-PAGE PROTEIN PROFILING IN THE CHARACTERIZATION OF FISH PATHOGENIC BACTERIA

ÇANAK Ö., AKAYLI T., TİMUR G.

1st International Symposium on Graduate Research in Science Focus on Entrepreneurship and Innovation (ISGRS 2018), İstanbul, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.7 Creative Commons License

2018

2018

Balık Sağlığı Yönetiminde Biyoteknolojik Uygulamalar

ÇANAK Ö., ERCAN M. D., KARATAŞ STEINUM S.

Su Bilimlerinde Biyoteknoloji Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 10 - 11 May 2018, pp.75-76

2017

2017

Staphylococcus aureus INFECTION IN YELLOWFIN HIND (Cephalopholis hemistiktos) KEPT IN AQUARIUM

ÖZESEN ÇOLAK H. S., ÇANAK Ö.

Aquaculture Europe 2017, Dubrovnik, Croatia, 17 - 20 October 2017, pp.860-861

2017

2017

STAPHYLOCOCCAL INFECTIONS OF MARINE FISHES CULTURED IN TURKEY

ÇANAK Ö., TİMUR G.

Aquaculture Europe 2017, Dubrovnik, Croatia, 17 - 20 October 2017, pp.175-176

2017

2017

Kültür Levrek Balıklarında (Dicentrarchus labrax) Staphylococcus epidermidis ve Vibrio sp.Ko-enfeksiyonu

ÇANAK Ö., TİMUR G.

19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Sinop, Turkey, 12 - 15 September 2017, pp.44

2016

2016

SEA URCHIN (Paracentrotus lividus) GONADAL HISTOLOGY

Özesen Çolak S., ÇANAK Ö., Balta G.

FABA 2016 International Symposium on fisheries and Aquatic Science, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.284

2016

2016

ANALYSIS OF SEA URCHIN (Paracentrotus lividus) STRUCTURE BY USING MAGNETIC RESONANCE IMAGING

ÖZESEN ÇOLAK H. S., Balta G., ÇANAK Ö., Erdoğan Ekti N., Gençtürk M., Demir C.

FABA 2016 International Symposium on fFsheries and Aquatic Science, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.360

2014

2014

Antibiotic Susceptibilities of Bacteria Recovered From Gilt-Head Sea Bream (Sparus aurata)

AKAYLI T., ÇANAK Ö.

World Aquaculture Adelaide 2014, Adelaide, Australia, 7 - 11 June 2014, pp.22 Sustainable Development

2014

2014

KÜLTÜR GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARINDA (O. mykiss W. 1792) V.anguillarum’un TEŞHİSİ

AKAYLI T., AYDIN S., ÇANAK Ö.

5. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 31 May - 02 June 2014, pp.402-404

2013

2013

Kültürü Yapılan Sinarit Balığı (Dentex dentex) Larvalarının Bağırsak Mikroflorasının Tespiti

AKAYLI T., YARDIMCI R. E., ÇANAK Ö.

17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 2013, pp.287-288

2013

2013

YAVRU KÜLTÜR ÇİPURA BALIKLARI (Sparus aurata)'NDA GÖRÜLEN KARMA ENFEKSİYONUN TEŞHİSİ

ÇANAK Ö., AKAYLI T.

17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 2013, pp.302-303

2013

2013

KÜLTÜR ÇİPURA (Sparus aurata, L. 1758) BALIKLARINDAN İZOLE EDİLEN PATOJEN BAKTERİLERİN FENOTİPİK VE ANTİJENİK KARAKTERİZASYONU

ÇANAK Ö., AKAYLI T.

Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu / FABA 2013, Erzurum, Turkey, 1 - 04 May 2013, pp.339-340 Sustainable Development

Supported Projects

2017 - 2018

2017 - 2018

Staphylococcus aureus INFECTION IN YELLOWFIN HIND (Cephalopholis hemistiktos) KEPT IN AQUARIUM

Project Supported by Higher Education Institutions

ÖZESEN ÇOLAK H. S. (Executive), ÇANAK Ö.

2017 - 2017

2017 - 2017

STAPHYLOCOCCAL INFECTIONS OF MARINE FISHES CULTURED IN TURKEY

Project Supported by Higher Education Institutions

ÇANAK Ö. (Executive), TİMUR G.

2015 - 2017

2015 - 2017

DOĞU MARMARA DENİZİ’NDE DEMERSAL BALIKLARIN STOK TESBİTİ

Project Supported by Higher Education Institutions

KARAKULAK F. S. (Executive), İŞİNİBİLİR OKYAR M., UZER U., ÇANAK Ö., YEMİŞKEN E., GÜL B., et al.