Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1994 - 1998 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji, Türkiye

 • 1980 - 1986 Lisans

  Ege Üniversitesi, Ege Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1998 Doktora

  HLA-DR ve DP moleküllerinin DNA düzeyinde belirlenmesi

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2015Annual EFI Region 8 EPT Meeting

  Sağlık ve Tıp , Romanya-Bükreş

 • 2015Transplantasyon İmmünolojisi ve İmmünogenetiği Temel ve Pratik Uygulama

  Sağlık ve Tıp , İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

 • 2015Gönüllü verici seçimi ve kök hücre işlemleri

  Sağlık ve Tıp , İSTANBUL TIP FAKÜLT ESİ KEMİK İLİĞİ BANKASI