Dr.Öğr.Üyesi

Onur DİKMENLİ


Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

Ulaştırma ve Lojistik Bölümü

Lojistik Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2002 - 2008

2002 - 2008

Doktora

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Yönetim Ve Organizasyon Bilim Dalı, Türkiye

1997 - 2000

1997 - 2000

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Avrupa Birliği'nin Ekonomik Yapısı, Türkiye

1993 - 1997

1993 - 1997

Lisans

Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Blimler, İşletme Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2008

2008

Doktora

Avrupa Birliği Üyelik Sürecinde Türk Lojistik Sektörünü Etkileyen Faktörler Ve Bir Araştırma

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Yönetim Ve Organizasyon Bilim Dalı

2000

2000

Yüksek Lisans

EURO'nun Finansal Piyasalara Etkisi

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Avrupa Birliği'nin Ekonomik Yapısı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Strateji Bilimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Ulaştırma Ve Lojistik Yüksekokulu, Ulaştırma Ve Lojistik Yönetimi Bilim Dalı

2009 - 2018

2009 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Ulaştırma Ve Lojistik Yüksekokulu, Ulaştırma Ve Lojistik Yönetimi Bilim Dalı

2009 - 2009

2009 - 2009

Öğretim Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, Ulaştırma Ve Lojistik Yüksekokulu, Ulaştırma Ve Lojistik Yönetimi Bilim Dalı

2002 - 2009

2002 - 2009

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Fakültesi

Yönetimsel Görevler

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi, Ulaştırma Ve Lojistik Yüksekokulu

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

LOJİSTİK VE DAĞITIM KANALI YÖNETİMİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Dış Ticaret Ve Gümrük İşlemleri

Ön Lisans

Ön Lisans

DAVRANIŞ BİLİMLERİ

Lisans

Lisans

GÜMRÜK VE TRANSİT İŞLEMLERİ

Doktora

Doktora

SAĞLIK İŞLETMELERİNDE LOJİSTİK YÖNETİMİ

Ön Lisans

Ön Lisans

TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI

Lisans

Lisans

AB SÜRECİNDE ŞEBEKE OLUŞTURMA VE FİZİKSEL DAĞITIM

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2013

2013

DEĞİŞİM Mİ DÖNÜŞÜM MÜ

DİKMENLİ O.

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ, cilt.87, ss.321-316, 2013 (Hakemsiz Dergi)

2010

2010

21.yy. Perspektifinde Türkiye’nin AB Süreci

DİKMENLİ O.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, cilt.2, ss.34-43, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Örgütsel Açıdan Yolsuzluk: Kavramsal Yönü, İşletme Çevresi, Örgütsel Davranış Ve Örgüt Mimarisi Bağlamında Bir İnceleme

DİKMENLİ O.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.22, ss.174-197, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2007

2007

Türkiye’de lojistik ve karayolu taşımacılığı

DİKMENLİ O.

ULUSAL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BİLDİREN DERGİSİ, cilt.1, ss.23-24, 2007 (Hakemsiz Dergi)

2007

2007

Performance Appraisal Biases In A Public Organization: An Empirical Study

DİKMENLİ O.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.108-138, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2007

2007

Öğrenen Organizasyon Anlayışını Benimseyen Firmalarda Örgütsel Bütünleşmeyi Sağlayan Unsurların Etkisini Belirlemeye Yönelik Görgül Bir Çalışma

ARSLANTAŞ C. C. , DİKMENLİ O.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.73-97, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

LOJİSTİK FAKÜLTELERİNİN İNTERNET SİTELERİNİN KURUMSAL TANITIM AMAÇLI KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DİKMENLİ O.

5. ULUSLARARASI SOSYAL BESERI VE EGITIM BILIMLERI KONGRESI, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Aralık 2019, ss.484-497

2015

2015

KONDRATIEFF DALGALARI VE TÜRKİYE'DE YAZILMIŞ LOJİSTİK TEZLER İLİŞKİSİ

DİKMENLİ O.

1.uluslararası OrtaAsya ve Kafkasya Dış Ticaret Kobgresi, Kars, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2015, ss.145-161

2012

2012

A New Competitive Advantage For Turkish Logistic Firms In The European Union Membership Process: Talent Management

DİKMENLİ O.

9.th International Logistics Congress, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2012, ss.282-289

2005

2005

Yönetim alanında yapılan doktora tezleri üzerine bir araştırma: 1995 – 2004 arasındaki durum

DİKMENLİ O.

13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2005, ss.79-85

2004

2004

A new opportunity for logistics with “single market” europe

DİKMENLİ O.

International Logistics Congress, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2004, ss.940-951

2004

2004

Effects of Globalization on Logistics: Integrating Transportation Processes

ÜLGEN AYDINLIK A. , DÜNDAR G. İ. , DİKMENLİ O.

International Logistics Congress, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2004, cilt.2, ss.800-805

2004

2004

The impact of technology on learning

DİKMENLİ O.

? IV. International Educational Technology Symposium, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2004, ss.1108-1113

2004

2004

E-Learning, a New Corporate Strategy for Training and Development

DÜNDAR G. İ. , ÜLGEN AYDINLIK A. , KARAGÜLLE A. Ö. , DİKMENLİ O.

First International Conference on Innovations in Learning for the Future: e-Learning, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2004, ss.139-144

2004

2004

Effects of E-Learning From Strategic Management Point of View on Creative Thinking and Problem Solving

DÜNDAR G. İ. , KARAGÜLLE A. Ö. , DİKMENLİ O.

First International Conference on Innovations in Learning for the Future: e-Learning, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2004, ss.325-329

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

ÖRGÜTSEL EKOLOJİ PERSPEKTİFİNDE TÜRKİYE ve ÜÇ BÜYÜK İL GENELİNDE LOJİSTİK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ ( 2010 - 2020 )

Dikmenli O.

YÖNETİM VE GİRİŞİMCİLİK, DR. ÖĞR. ÜYESİ HAKAN ÇORA,DOÇ.DR. ELNUR HASAN MİKAİL, Editör, İKSAD YAYINEVİ, Ankara, ss.41-80, 2020

2019

2019

HAVALİMANI YATIRIMI EKONOMİSİ İŞLETMESİ

DİKMENLİ O.

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2019

2014

2014

KARGO TAŞIMACILIĞI İŞLETMELERİNİN ORGANİZASYON YAPILARI

DİKMENLİ O.

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2014

Bilirkişi Raporları

2018

2018

Lojistik Hizmetinde Tazminat (Haksız Rekabetten Kaynaklanan)

DELİGÖNÜL B. , DİKMENLİ O. , ÖZDEMİR T.

T.C. İstanbul 13 Asliye Ticaret Mahkemesi, ss.8, İstanbul, 2018

2018

2018

Lojistik Hizmetinde Tazminat (Haksız Rekabetten Kaynaklanan)

DELİGÖNÜL B., DİKMENLİ O. , ÖZDEMİR T.

T.C. İstanbul 13 Asliye Ticaret Mahkemesi, ss.8, İstanbul, 2018

Bilimsel Hakemlikler

Kasım 2019

Kasım 2019

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2018

Aralık 2018

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2017

Kasım 2017

JOURNAL OF TRANSPORTATION AND LOGISTICS

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2017

Mayıs 2017

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel DergiJüri Üyelikleri

Ekim-2020

Ekim 2020

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Eylül-2020

Eylül 2020

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Altınbaş Üniversitesi

Eylül-2020

Eylül 2020

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Haziran-2020

Haziran 2020

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Altınbaş Üniversitesi

Mayıs-2018

Mayıs 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNDE TAŞIMA PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ - MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Temmuz-2014

Temmuz 2014

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunması Jüri Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Haziran-2014

Haziran 2014

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterllilik Sınavı - Kara Harp Okulu - Savunma Bilimleri Enstitüsü

Ocak-2014

Ocak 2014

Doktora Yeterlik Sınavı

KARA HARP OKULU TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BİLİM DALI DOKTORA YETERLİLİK JÜRİ ÜYELİĞİ - KARA HARP OKULU