Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fotoğraf Makineleri Video Kameraların Yerini mi Alıyor?

Broadcasterinfo, ss.128-129, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Radyo Geliyor

Rengahenk, no.8, ss.48-49, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Ana Haber Bültenlerinde Kadının Sunumu

ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ, ss.105-126, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Televizyon Dizilerinde Türklere Yönelik Oryantalist Söylem:“Friends ve The Simpsons” Örneği

6. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 26 - 27 April 2019, ss.301-327

SİNEMANIN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME: İNTERAKTİF UYGULAMALAR

ASEAD III.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 5 - 07 May 2018, ss.46

ÇİZGİ ROMANDAN BEYAZ PERDEYE CENNET CEHENNEM KAVRAMI ÜZERİNE BİR İNCELEME: CONSTANTINE ÖRNEĞİ

I.Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 28 April - 30 October 2018, ss.114

The Analysis Of Audience Experience Wıth Regarding To Use Of The Hologram Technology

International Symposium of New Media From the Past to the Future, İstanbul, Türkiye, 10 - 14 May 2017, ss.26

Kitap & Kitap Bölümleri

Radyo ve Televizyonda Temel Kavramlar

Radyoda Yapım Süreci, Yurdigül Y., Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, ss.101-111, 2018

Radyo ve Televizyonda Temel Kavramlar

Televizyon Yayın Teknikleri, Yurdigül Y., Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, ss.91-101, 2018

Tarihten İzler İlkçağlardan Modern Döneme

Sosyal Medyada Pokemon Go Oyununun Yansımaları: Ekşisözlük Örneği, Köse O., Editör, Berikan Yayınevi, Ankara, ss.825-836, 2018

TELEVİZYON ÇALIŞMALARI

Televizyon Sinema İlişkisinde Bir Rol Model Olarak TRT TV Filmleri Projesi, Gürer M., Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.105-133, 2018

Dijital Sinema Kuramdan Tekniğe

Dijital Dönemde Gösterim, Şentürk, R., Zengin, F., Editör, İnsanart, İstanbul, ss.247-290, 2016

TÜRLERLE TÜRK SİNEMASI

YERLİ WESTERNLER, ÖZKOÇAK Y., Editör, Derin Yayınları, İstanbul, ss.193-212, 2015

Yeni Medya Çağında Televizyon

Televizyon Ekranının Değişimi, İstanbul, Editör, Derin Yayınları, Özel S., ss.170-202, 2015

Yeni Medya Araştırmaları 1 Güncel Tartışmalar Ekseninde

Yeni İletişim Teknolojilerinin Ortak Özellikleri, Genel G. M., Editör, Ekin, Bursa, ss.1-42, 2015

Media Studies

New CommunicationTecnologies And Change Of Radio Broadcasting: Podcasting , Mesut A., Ümit S., Editör, Emirler Matbaacılık Ve Reklamcılık, İstanbul, ss.47-55, 2015

International Communication Studies

Transformation of Digital Video, Sarı Ü., Aytekin M., Editör, Emirler Matbaacılık Ve Reklamcılık, İstanbul, ss.89-96, 2014

Yeni(lenen) Medya

İnternet ve Değişen Televizyon Yayıncılığı” Teknolojileri, Aytekin M., Editör, Akademi Dizisi (Kocav Yayınları), İstanbul, ss.91-132, 2014